Okrogla miza

 

Gospodarsko razstavišče (dvorana Sonet 1)

Dunajska cesta 18, Ljubljana

Pripravlja: Zveza društev upokojencev Slovenije

Ob izteku leta 2018 je Zveza društev upokojencev Slovenije na osnovi svojega krovnega dokumenta Memorandum 2018, ki predstavlja podrobnejšo analizo položaja slovenskih upokojencev in starejših oseb, pripravila predlog ukrepov za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v
Republiki Sloveniji. Z zakonodajnimi pobudami ZDUS opozarja, da morajo biti pokojnine, ki so z delom pridobljene pravice, na ravni, ki zagotavlja dostojno življenje tako sedanjih kot bodočih generacij upokojenk in upokojencev.

Sodelujejo:

• Rožca Šonc, vodja programa Starejši za starejše, Zveza društev upokojencev Slovenije

• Nežka Ivanetič, predsednica Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko ZDUS

• Ana Bilbija, predsednica Strokovnega sveta ZDUS

• Jaka Trilar, Študentska organizacija Slovenije

• Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

• mag. Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vodi: mag. Rosvita Svenšek, predsednica Komisije za zdravstveno varstvo in duševno zdravje ZDUS

 

Vljudno vabljeni,

Janez Sušnik,

predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije


DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1288530

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe