OB MEDNARODNEM DNEVU MEDGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

V letošnjem letu Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti obeležuje prvih 10 let. Leta 2009 je bil na mednarodni konferenci »Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti«, ki je potekala na Brdu pri Kranju med 28. in 29. aprilom, podan predlog, da 29. april postane Mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti.

Zavedajoč se demografskega stanja v Sloveniji, vedno številčnejše starejše populacije, problematike izobraževanja in trga dela pri mladih, smo se v Zvezi društev upokojencev skupaj z Dijaško organizacijo Slovenije, Mladinskim svetom Slovenije in Študentsko organizacijo Slovenije odločili, da ustanovimo Medgeneracijsko koalicijo Slovenije – MeKoS.

Poglavitni izziv MeKoS je krepitev medgeneracijskega sodelovanja pri soočanju z aktualnimi družbenimi izzivi. V koaliciji tako ne želimo spopada in prepada med generacijami, temveč se zavzemamo, da s svojim znanjem in izkušnjami skupaj prispevamo k sooblikovanju družbe medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti, ki se mora zasidrati v vse pore družbenega življenja.

V duhu naše koalicije, naših izzivov in zavedanja, da je medgeneracijska solidarnost, spoštovanje in sožitje nujno potrebno, smo se odločili organizirati prve Dneve medgeneracijskega sožitja, ki bodo od 14. – 16. maja 2019 na gospodarskem razstavišču.

V Zvezi društev upokojencev Sloveniji smo prepričani, da bo takšen pristop k urejanju in izboljšanju medgeneracijske politike v Sloveniji prinesel ponovni nadzor nad problemi, ki tiščijo prebivalstvo v tem času in v prihodnosti dolgoživi družbi.

 

Zveza društev upokojencev Slovenije

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1603235

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe