Poslanica ZDUS

Nove lokalne oblasti, ne pozabite na starejše

Tudi župani naj skrbijo za vključevanje starejših v lokalno okolje, ker je to pomembno za medgeneracijsko razumevanje.

Vključevanje starejših v lokalno okolje je zelo pomembno za njihovo dostojno življenje.

Silva Čeh Delo 19.11.2018

Ljubljana – Na Zdusu, zvezi društev upokojencev Slovenije, od novih lokalnih oblasti pričakujejo, da bodo imele posluh za starejše ljudi, da bodo v vseh možnih oblikah zastopale tudi njih in si prizadevale za izboljšanje njihovega položaja.

Kaj je bistveno, kar morajo po občinah narediti za starejše? Od novih lokalnih oblasti pričakujejo predvsem posluh za starejše, so na Zdusu odgovorili na vprašanje Dela in poudarili: »In da bodo zastopale starejšo populacijo v vseh oblikah za izboljšanje položaja starejših in humanitarne organiziranosti. Vključevanje starejših v lokalno okolje je prav tako zelo pomembno za medgeneracijsko razumevanje in boljše sodelovanje. Vsekakor se na občinah morajo posvetiti

Na občinah se morajo posvetiti problematiki socialno najšibkejših, kamor sodi nemalo starejših in upokojencev problematiki socialno najšibkejših, kamor sodi nemalo upokojencev, področju zdravja in dostopnosti do zdravstva, urejanju drugih pogojev za dostojno življenje starejše generacije in zlasti odpravljanju tveganja revščine, kjer je Slovenija po vrednostnem kazalniku EU uvrščena zelo nizko, šele na 25. mesto. Poskrbeti morajo tudi za prostor, kjer se lahko predvsem starejši, ki so osamljeni, družijo, pri tem ima veliko vlogo sodelovanje in povezovanje različnih institucij, kot so šola, medgeneracijski centri, center za socialno delo, društva upokojencev, ljudska univerza.«

V vsako občino medgeneracijski center ali hišo

So v povprečju slovenske občine že dovolj pozorne do starejših (medgeneracijski centri, hiše, razna pomoč), ali pa je še veliko takšnih, kjer ta osnovna skrb ni niti zasnovana, kaj šele da bi delovala? »Nekatere občine bolje skrbijo za svojo starejšo populacijo, druge slabše. V vsaki občini bi morali biti medgeneracijski centri, hiše, kamor se lahko obrnejo, ko potrebujejo pomoč ali nasvet.

Dogaja se, da se starejši v stiski obračajo na nas, ker v svojem okolju nimajo dejavnih institucij in potrebne podpore. Vsekakor je pomoči veliko premalo glede na to, kolikšne so potrebe po njej,« opozarjajo na Zdusu.

         

Vključevanje starejših v lokalno okolje je zelo pomembno za njihovo dostojno življenje. Foto Leon Vidic

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1603291

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe