OB 25. LETNICI PLANINSKO POHODNIŠKE SEKCIJE DU LITIJA

Spomini in misli

Četrt stoletja vseh korakov, vseh doživetij, lepih pogledov in predvsem širjenja prijateljskih vezi ni malo za Planinsko sekcijo DU Litija, ki je zaživela 12.6.1992. leta. Zato je prav, da posvetimo nekaj besed tej bogati beri vsega kar bogati, kar gradi človeka – ljudi.

Na pobudo Zveze društev upokojencev občine Litija je bila 12. junija 1992 v DU Litija ustanovljena Planinska sekcija za vsa društva upokojencev v občini Litija. Namen ustanovitve je bil obogatiti in razgibati  življenje upokojencev.

Na začetku so prvi člani Planinske sekcije za svoje poti koristili javni prevoz. Število udeležencev se je množilo in prvi naš prevoznik je bil RUDI TURS, ki nas je in nas zanesljivo in varno vozi. Enako tudi ostali prevozniki, katerih usluge koristi naša sekcija.

Načrtno smo in izvajamo pohode vezne poti po Sloveniji in tudi preko meja. Obiskali smo tako kraje, gore in planine v sredogorju in visokogorju. Prehodili smo Primorsko, Kraški rob, si ogledali njene posebnosti, kot tudi kraje izven naših meja.

Vzdušje na vseh poteh je bilo prijetno, stkale so se prijateljske vezi, pravo tovarištvo bi lahko dejali. Imeli smo srečo, med pohodniki je bilo veliko dobrih pevcev in prav ti so naši PS pripomogli do prepoznavnosti. Njihovi glasovi so odmevali po planinah, po osvojenih vrhovih in obiskanih planinskih kočah.

V obdobju 25 letnega delovanja smo izgubili 38 članov- zvestih pohodnikov, naših prijateljev. Spomin na vsakega izmed njih  je v naši sekciji živ in spoštljiv.

Planinsko sekcijo DU Litija so vodili:

od leta 1992 – 2002 g. Viktor Čebela

od leta 2002 -  2004 g. Ludvik Kofol

od leta 2004 – 2015 g. Stane Jerebič

od leta 2015  naprej pa ga. Nuša Rozman.

Vsak voditelj je pri tem delu dal del sebe, svojega znanja in svojih pogledov, da se je sekcija gradila in rastla iz leta v leto, zato iskrena hvala.

Planinska sekcija je ob 10. letnici in ob 20. letnici svojega delovanja kulturno praznovala v dvorani Kulturnega centra v Litiji.  Petnajst letnico pa je zaznamovala v Planinskem domu na Jančah. Vsak naš član, naš pohodnik je na svoj način bogatil in gradil našo Planinsko pohodniško sekcijo in skupno smo prehodili to 25 letno pot.

Zapisala: Mila Grošelj in Viktor Čebela

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe