Obisk Škocjanskih jam

Bila je majska sobota, dne 6. maja 2017, ko smo se člani planinsko pohodniške sekcije DU odpeljali na Primorsko, proti Divači. Odločili smo se, da si bomo ogledali Škocjanske jame. Spremljevalka je bila Ivanka Kofol. Tokrat  smo opazovali in se čudili mogočnosti narave v podzemnem  svetu. Narava je kot največji arhitekt sveta na koščku  Slovenije imenovanem kras, pustila enkratne čudovite vzorce površinskega in podzemnega sveta, ki so bili zaradi svoje izjemne lepote, velikosti in raznolikosti vpisani  v Unesco-v seznam  svetovne  kulturne in naravne dediščine že leta  1986. Škocjanske jame so edinstveni naravni  pojav dela reke Reke. Splet Škocjanskih jam je sestavljen iz številnih jam in rovov, udornic, naravnih mostov in ponorov ter  čudovitih kapnikov. Reka Reka prav tu izgine v kraško podzemlje in se zopet pojavi na površju v izvirih ob  Tržaškem zalivu.

Pred vhodom v jamo nas je čakala vodička in nas popeljala skozi rov. Prehodili smo Tiho jamo in prišli do ogromnega  kanjona v šumeči jami in poslušali bučanje in šumenje Reke. Dobro je poskrbljeno za varnost obiskovalcev.  Zadovoljni smo prišli iz rova. Prehodili smo še učno pot po površju na jamo.

Že nekoliko utrujeni smo se odpeljali  do gostišča v Pivki,  kjer smo potešili lakoto in žejo. Nazdravili smo trem našim pohodnikom, ki so praznovali rojstni  dan. Nato pa smo se odpeljali do Rakovega Škocjana.  Sprehodili smo se in si ogledali nekaj naravnih znamenitosti ob reki Rak – kanjone in naravne mostove.

Polni lepih in zanimivih vtisov smo se  dobre volje  vrnili domov.

Zapisala: Nuša Rozman

Fotografije: Milan Amon

Pohod Bazovica-Sežana

Na pohodu dne 22. aprila 2017 smo člani planinsko pohodniške sekcije DU Litija opazovali kraški svet. Obiskali smo več točk v smeri od Bazovice do Sežane. Začeli smo pri naselju Orlek, ki je obmejna vasica. Z zanimanjem smo si ogledali več jam, ki so označene in imajo svoja imena. Poleg tega smo šli mimo različnih vrtač in si ogledali tudi večjo skalo v obliki gobe, ki se tudi imenuje Kamnita goba. Videli smo tudi kamnito pastirsko hiško.

Po ogledu prej naštetih Kraških zanimivosti smo se odpeljali v kobilarno v Lipici. Videli smo tudi nekaj lepih lipicancev, med pašo. Obiskali smo oltar Lurške matere božje, ki je postavljen v lepo urejeni vrtači v neposredni bližini hotela.

Domov smo se vrnili dobre volje, ker smo preživeli lep,zanimiv in zelo razgiban dan.

Zapisala: Nuša Rozman

Foto: Milan Amon

 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe