Aktivnosti Izletniške sekcije

Po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije smo lahko zopet pristopili k organizaciji izletov po letnem planu za leto 2022. Tako smo 12. aprila organizirali izlet v Ilirsko Bistrico in na dvorec Turn v Gorni Bitnji. Sedaj je lastnik dvorca družina Penko, ki ga obnavlja v okviru svojih zmožnosti in po priporočilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Lepo ohranjena je stara kmečka kuhinja z odprtim kamnitim ognjiščem. Dvorec stoji na planoti, od koder je lep razgled na vas Prem z veličastnim gradom in v ozadju brkinska pokrajina z oddaljeno Vremščico. Družina Penko nudi v dvorcu praznovanja ob porokah, rojstnih dnevih in drugih obletnicah.
V Ilirski Bistrici nas je lokalni vodnik seznanil z zgodovino mesta, nato pa smo odšli na sprehod po mestu, ki je trajal kar eno uro in pol. Ob potoku Bistrica je nekoč delovalo več žag in mlinov, sedaj pa je ohranjen edino še Hodnikov mlin za ogled turistom. Sprehodili smo se še do slapa Sušec, ki v času, ko ni padavin, presahne. V mestu je tudi muzej, namenjen spominu znanega čebelarja in izumitelja Antona Žnidaršiča.
Naslednji izlet je bil 19. maja, ko smo se odpeljali proti Jesenicam in skozi predor Karavanke prispeli v Avstrijo. Prvi postanek na avstrijskem delu Koroške je bil pri stolpu Pyramiden kogel, kjer je bil z vrha stolpa izreden razgled po tem delu Koroške. Pred nami se je zrcalilo Vrbsko jezero, na jugu in zahodu so se dvigale Karavanke. V daljavi smo opazili celo naš Triglav.. Sledila je vožnja do romarske cerkve na otoku Maria Worth, ki je odigrala pomembno vlogo v času karantanskih Slovencev. V Celovcu, glavnem mestu avstrijske Koroške smo naredili sprehod po starem delu mesta s središčem Alter Platz. Pozno popoldne smo se vrnili v Slovenijo na pozno kosilo.                                                                                             Mili Rogelj in Alojz Kavčič

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2024526

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe