Leto 2017

POROČILO O ČLANSTVU IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Društvo upokojencev Litija je najštevilčnejše društvo v občini Litija. Število članov, žal iz leta v leto upada zaradi umrljivosti starejših članov, mlajši upokojenci pa se vedno manj včlanjujejo.

V letu 2017 se je na novo včlanilo 26 upokojencev, izpisalo pa se je 16 upokojencev, 25 upokojencev pa smo izpisali, ker že dve leti niso plačali članarine. Umrlo je 32 upokojencev. Imamo dva častna člana. Na ta dva člana smo zelo ponosni.

Na dan 31.12.2017 imamo 848 članov, od tega 568 žensk in 280 moških. Članarino za leto 2017 je plačalo 840 članov, vzajemno samopomoč pa 437 članov.

Meseca marca smo imeli letni zbor članov društva.

V letu 2017 smo uspeli pridobiti status humanitarne organizacije in se vpisati v razvid humanitarnih organizacij pri MDDSZ. Od Slovenske Filantropije pa smo dobili znak prostovoljcem prijaznega društva.

V letu 2017 smo imeli 6 sej upravnega odbora, tekočo problematiko pa smo sproti reševali. Veliko pomembnega dela so opravile tudi sekcije društva.

Velik problem predstavlja pomanjkanje finančnih sredstev.

V Tednu upokojencev, ki je potekal od 29.5.2017 do 3.6.2017 smo izvedli več prireditev. Zelo uspešno je bilo izvedeno srečanje predsednikov društev upokojencev Litija – Šmartno z županom Francijem Rokavcem, ki ga je vodila Milena Dimec. Predsedniki so izpostavili problematiko društev s katero se srečujejo društva.

Izvedli smo 9 družabnih izletov in srečanj, katerih se je udeležilo 350 članov ter 19 pohodov v hribe, katerih se je udeležilo 437 članov pohodnikov.

Društvo upokojencev je bilo tudi organizator državnega prvenstva v šahu, ki je potekalo 27.9.2017 in je zelo dobro uspelo pod vodstvom Mirka Plaznika.

Društveno kroniko že več let vestno vodi Martina Kralj. Ob novem letu pa smo pripravili zgibanko iz katere je razviden program dela društva v letu 2018 in jo bodo dobili člani ob plačilu članarine.

Pogumno vstopamo v novo leto 2018.

Nuša Rozman, tajnica društva

 

LETNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Člani društva upokojencev Litija so se 30. marca 2017 zbrali na letnem zboru članov.

Ocenili so delo društva v letu 2016, finančno poslovanje in rezultate. Društvo je, z varčnim poslovanjem in veliko prostovoljnega dela, preteklo leto sklenilo s pozitivnim rezultatom. Izpolnili so tudi večino nalog, začrtanih z letnim programom dela. 950 člansko društvo ima člane v starostnem razponu petdeset let, najstarejši članici imata preko sto let in na njiju so posebej ponosni.

S svojim programom dela si prizadevajo, da ponudijo članom aktivnosti, ki so primerne njihovim fizičnim in materialnim možnostim. In tudi za krepitev fizične in umskih aktivnosti, ki naj bi upokojence spremljale v tretjem življenjskem obdobju. Že tradicionalnim aktivnostim društva na področju sociale, športa, izletništva, pohodništva in kulture, vedno dodajajo nove, da bi zadovoljili svoje člane. Njihove kulturne prireditve vedno napolnijo prireditveni prostor, večkrat z njimi obiščejo tudi vrstnike v Domu starejših v Litiji in Črnem potoku. S člani vzdržujejo stike tudi s čestitkami ob okroglih obletnicah, s starejšimi od 80 let pa vsako leto. Priljubljeno in dobro obiskano je vsakoletno srečanje starejših od 80 let.

Lansko leto so ponovno obudili Teden upokojencev, na katerem so se vsak dan vrstile zanimive prireditve od Okrogle mize o skrbi za starejše in medgeneracijsko sodelovanje, ter razne kulturne in športne prireditve in zaključno družabno srečanje. Glede na to, da se je vse dogajalo v središču mesta in v lepem jesenskem vremenu, so pričakovali večjo udeležbo članov. Letos bodo Teden upokojencev organizirali konec maja-začetku junija, z novimi prireditvami in predstavili članom in krajanom svoje aktivnosti.

Za izvajanje programa in dejavnosti društva so zaslužni številni prostovoljci, ki so jih na zboru članov tudi letos nagradili s priznanji, ki so jih prejeli:

  • bronaste plakete: Fatima Mušič, Ana Jarm, Ivan Blažič, Terezija Blažič, Joži Cividini, Rozi Mežnar in Milan Amon
  • srebrne plakete: Beti Prašnikar, Jelka Zajec, Slavi Janež in Mira Uličevič,
  • zlate plakete pa: Breda Merčon, Adi Slabe in Karlo Lemut.

Sprejeli so program dela in finančni načrt za leto 2017, s katerim bodo nadaljevali že uveljavljene in priljubljene dejavnosti društva.

V razpravi na poročila je bilo opozorjeno na izvajanje sklepov jesenske okrogle mize in predvsem na obuditev Sveta za starejše pri županu, ki bi mu bili ti sklepi lahko dobra osnova za obravnavo in razreševanje problematike starejših v občini, ter, da s problematiko starejših seznani tudi Občinski svet. Opozorili so na nujno povečanje in pomladitev članstva in tako zmanjševanje števila članov društva. In seveda, na zastoj pri usklajevanju pokojnin, kar vpliva na socialni položaj upokojencev.

Upokojence, ki še niso včlanjeni v društvo vabijo, da se jim pridružijo in preživljajo dneve v pestri in dobri družbi.

Martina Kralj

foto:Mian Amon

Ostale slike so v fotogaleriji.

 

Leto 2016

POROČILO O ČLANSTVU IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Društvo upokojencev Litija je najštevilčnejše društvo  v občini Litija. Število članov, žal, iz leta v leto upada zaradi umrljivosti starejših članov, mlajši upokojenci pa se vedno manj včlanjujejo.

V letu 2016 se je na novo včlanilo 33 upokojencev, izpisalo pa se je 22 upokojencev, 18 upokojencev pa smo izpisali, ker že dve leti niso plačali članarine. Umrlo je 27 upokojencev. V društvu imamo tudi dve članici, ki imata več kot 100 let. Imamo dva častna člana. Na te člane smo zelo ponosni.

Na dan 31.12.2016 imamo 935 članov, od tega 629 žensk in 306 moških. Članarino za leto 2016 je plačalo 880 članov, vzajemno samopomoč pa 462 članov.

Meseca marca smo imeli zbor članov društva. Ob tej priložnosti se je, pred koncem mandata, poslovil dotedanji predsednik društva Dušan Jovanovič. Dobili smo predsednico Ireno Kramar, ki je zelo prizadevna in polna energije kar se čuti pri aktivnostih društva. Zaradi bolezni je odstopil tudi vodja športne sekcije Ferdo Kunstelj,  katerega je nadomestil in prevzel vodenje Mirko Plaznik. Oba bosta funkciji opravljala do konca mandata v letu 2018.

V letu 2016 smo imeli 6 sej upravnega odbora, tekočo problematiko pa smo sproti reševali. Veliko pomembnega dela so opravile tudi sekcije društva.

Velik problem predstavlja pomanjkanje finančnih sredstev.

V Tednu upokojencev, ki je potekal od  5.9.2016 do 9.9.2016 smo izvedli več prireditev V  Tednu upokojencev je zelo uspešno potekala tudi Okrogla miza na temo »Jesen življenja – skrb za starejše in medgeneracijsko sodelovanje«, katero je vodil Karlo Lemut. Izdelal  je Bilten s prispevki in sklepi okrogle mize, ki je objavljen na spletni strani.

Izvedli smo  9  družabnih izletov in srečanj, katerih se je udeležilo 348 članov ter 16 pohodov v hribe katerih se je udeležilo 313 članov pohodnikov.

Društveno kroniko  že več let vodi Martina Kralj. Ob Novem letu pa smo pripravili zgibanko iz katere je razviden program dela društva v  letu 2017.

Pogumno vstopamo v novo leto 2017.

Nuša Rozman, tajnica društva

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe