Komisija za organizacijsko kadrovska vprašanja ter priznanja v letu 2020

Glavna naloga komisije je, da stalno spremlja kadrovsko problematiko društva in pripravlja kandidate za vodilne funkcije, organe in delovna telesa društva, ter vodi postopke za redne in morebitne nadomestne volitve funkcionarjev in organov društva.

Člane društva bomo spodbujali k vključevanju v aktivnosti, ki jih izvaja društvo.

V skladu s Pravilnikoma o priznanjih DU Litija in ZDUS bomo nadaljevali s pripravo predlogov za priznanja prizadevnim članom in članicam društva.

Skrb komisije je tudi obveščanje članov na oglasni deski in v glasilu Občan. Članarina v letu 2020 je 12 EUR, članarino je potrebno poravnati do konca meseca aprila. Posmrtnina znaša 180 EUR, glede na čas vplačevanja.

  Milena URBIČ, predsednica komisije

 

STANOVANJSKA KOMISIJA v letu 2020

Stanovanjska komisija bo zbirala vloge kandidatov za najemna stanovanja Nepremičninskega sklada PIZ v Litiji. Na začetku leta bo pripravila prednostno listo za leto 2020 in, v primeru izpraznjenih stanovanj, pripravila predloge NS PIZ za oddajo le-teh.

  Martina KRALJ, predsednica komisije

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1652308

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe