POROČILO O ČLANSTVU IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA

Leto 2019

Društvo upokojencev Litija je najštevilčnejše društvo v občini Litija. Število članov, žal, iz leta v leto upada zaradi umrljivosti starejših članov, mlajši upokojenci pa se vedno manj včlanjujejo. Društvena članarina je bila 12.00 evrov, članarina vzajemne samopomoči pa prav tako 12.00 evrov. Znesek izplačila posmrtne vzajemne samopomoči je 180.00 evrov, ki ga prejmejo svojci, glede na čas vplačevanja prispevka.

V letu 2019 se je na novo včlanilo 33 upokojencev, izpisalo pa se je 10 upokojencev,. Umrlo je 31 upokojencev. Imamo štiri častne člane. Na te štiri člane smo zelo ponosni.

Na dan 31.12.2019 smo imeli 783 članov, od tega 532 žensk in 251 moških. Članarino za leto 2019 je plačalo 779 članov, vzajemno samopomoč pa 355 članov. Izplačila iz tega sklada izvaja ZDUS, glede na dobo varčevanja.

Meseca marca smo imeli zbor članov društva.

Društvo ima status humanitarne organizacije in je vpisano v razvid humanitarnih organizacij pri MDDSZ. Od Slovenske Filantropije pa smo dobili znak prostovoljcem prijaznega društva. Imamo tudi status društva upokojencev, ki dela v javnem interesu na področju sociale.

V letu 2019 smo imeli 7 sej upravnega odbora in eno korespondenčno sejo upravnega odbora. Tekočo problematiko pa smo sproti reševali. Veliko pomembnega dela so opravile tudi sekcije društva.

Velik problem predstavlja pomanjkanje finančnih sredstev in upadanje števila članov.

Imeli smo Teden upokojencev 25.5. – 31.5.2018, in smo izvedli več prireditev. Izvedli smo 8 družabnih izletov in srečanj, katerih se je udeležilo 350 članov ter 18 pohodov v hribe, katerih se je udeležilo 340 članov pohodnikov.

Društvo upokojencev je bilo tudi organizator državnega prvenstva v kegljanju, ki je potekalo 18.9. in 19.9.2019 v Ljubljani in je zelo dobro uspelo, pod vodstvom Mirka Plaznika.

Društveno kroniko je več let vestno vodila Martina Kralj, v letu 2019 pa je predala vodenje kronike Mileni Urbič. Ob novem letu pa smo pripravili zgibanko iz katere je razviden program dela društva v letu 2020, ter obširnejši Bilten.

Pogumno vstopamo v novo leto 2020.

Nuša Rozman, tajnica društva

20.1.2020

VZAJEMNI POSMRTNINSKI SKLAD (posmrtnina) – Informacija ZDUS

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1599916

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe