Poročilo o članstvu in dejavnosti društva

Leto 2017

Društvo upokojencev Litija je najštevilčnejše društvo v občini Litija. Število članov, žal iz leta v leto upada zaradi umrljivosti starejših članov, mlajši upokojenci pa se vedno manj včlanjujejo.

V letu 2017 se je na novo včlanilo 26 upokojencev, izpisalo pa se je 16 upokojencev, 25 upokojencev pa smo izpisali, ker že dve leti niso plačali članarine. Umrlo je 32 upokojencev. Imamo dva častna člana. Na ta dva člana smo zelo ponosni.

Na dan 31.12.2017 imamo 848 članov, od tega 568 žensk in 280 moških. Članarino za leto 2017 je plačalo 840 članov, vzajemno samopomoč pa 437 članov.

Meseca marca smo imeli letni zbor članov društva.

V letu 2017 smo uspeli pridobiti status humanitarne organizacije in se vpisati v razvid humanitarnih organizacij pri MDDSZ. Od Slovenske Filantropije pa smo dobili znak prostovoljcem prijaznega društva.

V letu 2017 smo imeli 6 sej upravnega odbora, tekočo problematiko pa smo sproti reševali. Veliko pomembnega dela so opravile tudi sekcije društva.

Velik problem predstavlja pomanjkanje finančnih sredstev.

V Tednu upokojencev, ki je potekal od 29.5.2017 do 3.6.2017 smo izvedli več prireditev. Zelo uspešno je bilo izvedeno srečanje predsednikov društev upokojencev Litija – Šmartno z županom Francijem Rokavcem, ki ga je vodila Milena Dimec. Predsedniki so izpostavili problematiko društev s katero se srečujejo društva.

Izvedli smo 9 družabnih izletov in srečanj, katerih se je udeležilo 350 članov ter 19 pohodov v hribe, katerih se je udeležilo 437 članov pohodnikov.

Društvo upokojencev je bilo tudi organizator državnega prvenstva v šahu, ki je potekalo 27.9.2017 in je zelo dobro uspelo pod vodstvom Mirka Plaznika.

Društveno kroniko že več let vestno vodi Martina Kralj. Ob novem letu pa smo pripravili zgibanko iz katere je razviden program dela društva v letu 2018 in jo bodo dobili člani ob plačilu članarine.

Pogumno vstopamo v novo leto 2018.

Nuša Rozman, tajnica društva

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1288552

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe