VZAJEMNI POSMRTNINSKI SKLAD (posmrtnina) – Informacija ZDUS

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost njenih članov, ki jo vodi ZDUS in izplačuje posmrtnino tistemu, ki mu jo je umrli namenil. V primeru smrti in neporavnane članarine in posmrtnine, če jo član še ni poravnal za tekoče leto, mora to storiti pooblaščenec najkasneje v šestih mesecih po smrti člana, da lahko opraviči izplačilo posmrtnine.

Posmrtnino ZDUS nakaže upravičencu na njegov TRR, ki pa mora pri urejanju prijave za izplačilo posmrtnine v DU predložiti mrliški list umrlega člana, svojo davčno številko in osebno izkaznico ter bančno kartico fotokopirano z obeh strani. Na podlagi navedenih dokumentov mu bo nakazana posmrtnina, ta znesek določi Skupščina ZDUS in velja za vse člane društev celotne Slovenije, po tabeli (spodaj).

DOBA PLAČEVANJA   VREDNOST IZPLAČILA POSMRTNINE
Do 9 let  190,00 EUR
Od 10 do 19 let  195,00 EUR
Od 20 do 29 let  200,00 EUR
Nad 29 let 205,00 EUR

 Tabela: Vrednosti izplačil posmrtnine za leto 2018 

 "Članarina Vzajemnega posmrtninskega sklada za leto 2018 znaša 12,00 EUR/člana.  Z letom 2018 stopi v veljavo lestvica različnih vrednosti izplačil posmrtnine glede na dobo vplačevanja po tabeli zgoraj."

Posmrtnina se izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči, če so bile vse članske obveznosti poravnane. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine po 8. členu PRAVILNIKA VPS. 

 

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1600798

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe