Podelitev priznanj

Društva upokojencev Litija v letu 2012

Ani Merčon

Ani Merčon

Mari Češek

Mari Češek

Jože Planinšek

Jože Planinšek

Pavla Pavlin

Pavla Pavlin

Priznanje za Fani Povše je prevzel soprog Vinko

Priznanje za Fani Povše je prevzel soprog Vinko

Rudi Zupan

Rudi Zupan

Slavka Matoz

Slavka Matoz

Lojze Hauptman

Lojze Hauptman

Sklep o podelitvi letošnjih priznanj društva je, sprejel upravni odbor, na seji dne 28. februarja 2012, na podlagi predlogov sekcij in Komisije za organizacijsko kadrovska vprašanja ter priznanja. Letni zbor društva je priložnost, da se javno zahvalimo članom, ki so s svojim delom prispevali, da je delo društva uspevalo in napredovalo. Iz seznama doslej podeljenih 63 priznanj je razvidno koliko ljudi je zaslužnih za uspešno delo društva.

Sedaj že peto leto podeljujemo priznanja društva, po določilih Pravilnika o priznanjih. V letošnjem letu bomo, po sklepu upravnega odbora, podelili 10 priznanj Društva upokojencev članom za uspešno delo v društvu.

PISNO ZAHVALA:

1. Ani Merčon
Priznanje prejme za večletno sodelovanje v programu prostovoljstva. Vsak teden obiskuje oskrbovance Doma Tisje, s čemer pripomore, da niso osamljeni, da izvedo za dogodke v društvu in izven. Več let pa sodeluje na športnem področju društva kot članica športnih ekip v kegljanju in balinanju.
,
2. Mari Češek
Priznanje prejme kot prostovoljka v projektu Starejši za starejše, za obiske starejših in pri pripravi vsakoletnih srečanj starejših od 80 let. Je tudi dolgoletna pevka MePZ in od vsega začetka ŽePZ. Veliko let skrbi za red in čistočo v prostorih društva.

3. Mira Mahkovec
Za večletno sodelovanje v socialni sekciji in obiskih na domu. Že več let opravlja redne meritve krvnega tlaka in pri tem svetuje članom.

4. Jože Planinšek
Za njegov prispevek pri organizaciji raznih srečanj članov društva na področju športa, kulture in drugih aktivnostih, kjer se s soprogo pojavljata tudi v slovenski narodni noši. Sodeloval je tudi v izletniški sekciji.


BRONASTA PLAKETA :

5. Pavla Pavlin
Od svoje vključitve v društvo aktivno sodeluje v MePZ in prav tako v ŽePZ od njegovega nastanka. Poleg aktivnega petja vestno beleži vse nastope in zbira gradivo za dokumentacijo, sodeluje pri mnogih organizacijah, povezanih z nastopi obeh zborov. Je prav tako članica orkestra Srebrne strune in pogosto pripravljena sodelovati tudi v manjši citrarski zasedbi na prireditvah Kulturne sekcije. Zadnji dve leti pa je tudi aktivna članica Literarne skupine. Na vseh področjih svojega delovanja je vestna, natančna in dosledna, pozitivno naravnanost vnaša v vse skupine, kjer deluje.

6. Fani Povše je dolgoletna članica društva in aktivna na področju literarnega ustvarjanja. Je aktivna članica LIKUS-a, kjer že vrsto let objavlja svoje prispevke v Zbornikih ljudskih piscev upokojencev Slovenije in tako predstavlja naše društvo. Večkrat nastopa tudi na društvenih prireditvah. Vse od nastanka Literarne skupine DU je aktivna članica. Sodeluje predvsem s poezijo, pa tudi proza ji je blizu.


7. Darinka Lovše
Je nepogrešljiva v Planinsko pohodniški sekciji, kjer je vedno pripravljena pomagati. S svojo veselo naravo pohodnike spravlja v dobro voljo, zna biti pa tudi resna. Deluje in opravlja »nevidna« dela v skupini, zato ji včasih pravijo, da je članica Vlade v senci. Ta skupina skrbi za pošto bolnim prijateljem, ki iz različnih razlogov ne morejo več na pohode, za rojstne dneve članov in za druge majhne pozornosti, pri čemer je Darinka vedno zraven.

8. Rudi Zupan
Priznanje prejme za dolgoletno vestno sodelovanje pri raznih aktivnostih društva: kot dolgoletni vestni praporščak na pogrebih in slovesnostih društva, ter vsako leto pri projektu Varna pot v šolo.

SREBRNA PLAKETA:

9. Slavka Matoz
Gospa Slavka že vrsto let sodeluje v Planinski sekciji društva, kjer vedno poskrbi za dobro voljo sodelujočih. V DU Litija je poznana tudi po svojih pesmih, veliko od teh je namenjenih pohodništvu in goram, ki jih je napisala in javno predstavila ob številnih priložnostih. Je tudi aktivna članica Literarne skupine, kjer piše tako poezijo kot prozo in vnaša v skupino optimizem.
.
10. Lojze Hauptman
Je dolgoletni član Planinskega društva. Bil je tudi v UO tega društva. Svoje hribovske dosežke je pričel s Francem Štrusom in Hinkom Lebingerjem. V Planinsko sekcijo DU Litija se je vključil leta 1997 in dobil zadolžitev vodnika, kjer je iz leta v leto vodil več pohodov. Je član zbora pevcev v sekciji, kjer s svojim basom drži ¨«štimungo«. Večkrat je vodil manjše skupine na Triglav. V hribih je zanesljiv in pravi tovariš. Zadnjih 15 let je eden od vodnikov PS, ki so največkrat uspešno vodili pohode te sekcije.

Prejemnikom priznanj v imenu upravnega odbora iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za opravljeno delo.

Martina Kralj,
vodja komisije za org.kadrovska
vprašanja ter priznanja
 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe