KULTURNA SEKCIJA V LETU 2017

Pri načrtovanju dela za v prihodnje, se je potrebno vedno ozreti nazaj in ugotoviti, ali je bilo delo preteklega leta uspešno ali pa so potrebni popravki. Z veseljem ugotavljam, da bi bil v Kulturni sekciji dobrodošel popravek zgolj sodelovanje novih članov, ki bi prinesli nove ideje  in s tem naše delo še obogatili.

Tako kot v preteklosti bomo delovali na treh področjih, pevskem, literarnem in citrarskem področju.

Pevski zbor Mavrica je že ob koncu leta 2016 doživel nekaj sprememb, kar na delo samega zbora ni bistveno vplivalo. Zelo dobrodošli pa bi bili novi pevci  tudi v MePZ, kajti le oba zbora skupaj zmoreta vse naloge (nastope) tekom leta. V kulturnem delovanju društva sta vsekakor vodilna, saj sodelujeta na številnih  prireditvah v našem društvu, pa tudi širše v samem mestu in celotni občini. Glavni prireditvi  obeh zborov sta  Pevska revija Občine Litija  v mesecu maju in organizacija srečanj upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na Geoosu, ki bo letos potekalo že devetnajstič, tretjo soboto v maju. V jesenskem terminu pa bomo pripravili skupni koncert v mesecu novembru.

Literarna skupina  bo tudi v tem letu delovala ločeno od bralne značke, katere člani smo se odločili za branje germanskih avtorjev v okviru Srčnega bralca/bralke Knjižnice Litija. V Literarni skupini bomo pripravili prireditev v marcu za matere in žene ter dva do tri literarne večere tekom leta, pomagali pri vodenju večjih prireditev društva ter v mesecu aprilu skupaj z bralno značko organizirali strokovno ekskurzijo.

V citrarski skupini, za katero so v preteklem letu kar trije uspešni koncerti, bo prioriteta poleg individualnega napredka, priprava letnega koncerta v začetku junija. Zelo aktiven pa je  in bo tudi v bodoče, citrarski duet, ki sodeluje v številnih prireditvah tako znotraj društva kot tudi širše.

Celotna Kulturna sekcija pa si v letu 2017 želi ne le novih članov, želi si tudi  številčnejšega obiska prireditev, kajti naša vizija je popestriti življenje vsem članom DU Litija.

Iva SLABE, vodja sekcije 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe