VEČER CITER, PETJA IN PLESA

Srebrne strune in povezovalka Iva Slabe

Srebrne strune in povezovalka Iva Slabe

Solistki Maruška Pavlin in Marinka Vahčič

Solistki Maruška Pavlin in Marinka Vahčič

Notice iz Domžal pod vodstvom prof. Petra Napreta

Notice iz Domžal pod vodstvom prof. Petra Napreta

Plesna skupina Češminke iz Domžal

Plesna skupina Češminke iz Domžal

Kot vsako pomlad, so nam tudi letos, 31. maja 2017,  osmič po vrsti, citrarji Srebrne strune  iz DU Litija, pripravili glasbeno bogat koncert. Program je obsegal skladbe tako tujih kot domačih avtorjev, vse pa so bile za uho prijetne in zaradi citer še posebej milozvočne. Medse pa so tokrat povabili še soliste, ki so njihovim skladbam dodali še posebno noto. Z njimi so zapeli Maruška Pavlin,  Marinka Vahčič  in vsem poznani zlati glas srebrnih strun, kot ga imenujejo, Mato Savšek.

 Skozi prireditev je voditeljica koncerta predstavila vse člane orkestra, njihovo pot do igranja citer v poznih letih in njihove občutke ob igranju tega instrumenta. Še posebej seveda izstopata profesor citer, v orkestru tudi violinist Peter Napret in umetniški vodja, ustanoviteljica  in duša orkestra, Anita Veršec. Obema so litijski citrarji neizmerno hvaležni.

Večer so popestrile tudi gostje, citrarska skupina Notice, ki jih je v Litijo pripeljal prof. Napret, one pa so s seboj pripeljale plesno skupino Češminke  iz Domžal.

Lep in glasbeno prijeten večer je spremljala polna dvorana, kar je našim citrarjem še posebej v ponos.

Iva Slabe
Foto:  Milan Amon

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe