PROGRAM KULTURNE SEKCIJE 2018

Osnovni program bomo tudi v prihodnjem letu izvajali podobno kot lani in poskušali stvari, ki so zaradi objektivnih vzrokov odpadle, nadomestiti.

Pevska zbora, Ženski pevski zbor Mavrica in Mešani pevski zbor, sta v Kulturni sekciji še vedno najštevilčnejša. Samostojnih koncertov ni v programu, razen Vesele jeseni, ki je v letu 2017 zaradi objektivnih vzrokov odpadla. V kulturnem delovanju društva bosta oba zbora še vedno vodilna in sodelovala na številnih prireditvah v društvu, pa tudi širše v samem mestu in celotni občini. Glavni prireditvi obeh zborov bosta znova Pevska revija Občine Litija in organizacija 20. srečanja upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja, ki pa bo tokrat v Kulturnem centru Litija, saj bo to jubilejni koncert, ki ga želimo, kot dolgoletni organizatorji, še posebej slavnostno pripraviti.

Literarna skupina bo v letu 2018 izdala fotoknjigo z inicialkami in zapisi o Savi, pripravila prireditev za ženske v mesecu marcu, izvedla literarni večer z lastnimi prispevki in gosti ter organizirala strokovno ekskurzijo na Gorenjsko. V svoje delo pa bomo vnesli tudi koristne vložke vaj za vadbo spomina in preprečevanje demence.

Bralna značka za odrasle bo tudi v letu 2018 potekala v sodelovanju s Knjižnico Litija, ki je ponudila tudi za nas zanimiv program španske in latinoameriške literature. Seveda bomo ostali kot skupina še vedno del DU Litija, le naše obzorje in način dela in branja bomo nekoliko dopolnili.

Za citrarji oz. njihovim orkestrom je še eno uspešno leto in načrti za prihodnje so precej podobni. Želijo si več nastopov, vendar jim tehnična zahtevnost izvedbe koncerta le-to otežuje. Individualno delo in delo orkestra na tedenskih vajah bo potekalo tudi v letu 2018. Posamezni člani orkestra bodo samostojno nastopali na internih prireditvah društva, pa tudi po Sloveniji, z letnim koncertom pa se bodo predstavili v enem od pomladnih mesecev.

Ker je pred nami volilno leto in bo potrebno poiskati novo vodjo sekcije, je to mesto pravšnje, da o njem razmislite vsi člani, kajti naša sekcija, tako kot vse ostale, dela v dobro celotnega društva in prav bi bilo, da tako tudi ostane.

Iva SLABE, vodja sekcije

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1305927

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe