VARNA POT V ŠOLO

Društvo upokojencev Litija je tudi letos, kot že nekaj let, organiziralo skupaj s predstavniki policijske postaje Litija in CPS, varovanje šolarjev, ki je potekalo prve tri dni novega šolskega leta. Člani društev upokojencev so, v sodelovanju s predstavniki policije, izvajali preventivne aktivnosti v križiščih in na prehodih za pešce. Nekateri člani se akcije udeležujejo že več let, vsako leto pa se nam pridružijo novi, kar je razveseljivo.

Ob koncu prispevka se zahvaljujem vsem članom, ki so sodelovali v naši akciji in vabim tudi ostale člane, da se nam pridružijo v prihodnjem letu.

Zapis in foto: Irena Kramar


PRVI DAN TEDNA UPOKOJENCEV LITIJA v letu 2017

je bil ponedeljek, 29. maja 2017, in v društvenih prostorih je bilo prijetno in prijazno.  Srečali smo se ljudje, ki v takšni sestavi že dolgo nismo bili skupaj.

 V goste smo povabili predsednike, njihove namestnike, vodje različnih sekcij in člane društev. Vabilu so se odzvali vsi, ki delujejo v litijski in šmarski občini. Veseli smo bili predstavnikov DU Šmartno pri Litiji, Gabrovke, Dol, Jevnice in Litije.  Bil je spomin na tiste čase, ko je še delovala Zveza društev, ki je bila ukinjena pred dvema letoma. Vabilu se je odzval tudi župan, Franci Rokavec.

V uvodu smo začrtali rdečo nit druženja. Nismo želeli tarnati, česa nimamo, osredotočili smo se na tisto, kar imamo, s čimer se vsaka sredina lahko pohvali in posebno pozornost smo namenili dobrim praksam, ki jih v društvih ni malo.

Ugotovili smo, da je na določenih področjih delo podobno v vseh društvih (obiski, druženja, pomoč,…), da je povezovanja veliko na področju športa, pohodništva, kulture… Tako so svoje delo predstavili tisti, ki imajo sto, tristo članov in DU Litija, ki jih ima 913. Majhnost je prednost, tudi številčnost ima svoje dobre in seveda slabše strani delovanja.

Sklepi Okrogle mize 2016 in letnega Zbora članov DU Litija so bili povod za razpravo o obuditvi Sveta za starejše pri Občini Litija, ureditev info točke in za ureditev brezplačnih prevozov za starejše… Našteto bi pripomoglo k reševanju problemov starejših v občini, pripomoglo bi k medgeneracijskemu sodelovanju in izboljšalo kakovost življenja omenjeni populaciji ljudi.

Župan, ki je na začetku namenil nekaj spodbudnih besed srečanju, je pozorno spremljal razpravo in v sklepnem delu razveselil prisotne z novico, da bo Svet za starejše in medgeneracijsko sodelovanje zaživel že v začetku junija, na koncu tunela se že vidijo obrisi info točke, vsi pa si bomo prizadevali za uresničite prevozov, kjer bo Občina imela veliko vlogo.

Tudi zaključek je bil županov, ki je dejal, da je slišal veliko novega, zanimivega o delu društev, da je znotraj njih ustvarjalni vrvež, ki ga vedno ne vidimo navzven, za to se morajo potruditi člani sami. Če si aktiven, se moraš tudi pokazati.

Med udeleženci je prevladovala pozitivna energija in dogovorili smo se, da se ob letu osorej zopet srečamo.

Milena Dimec 

Okrogla miza, ugotovitve in sklepi

 

Upravni odbor društva je na seji dne 8. decembra 2016 sprejel

Ugotovitve, predloge in zaključke okrogle mize »JESEN ŽIVLJENJA – skrb za starejše in medgeneracijsko sodelovanje«,

ki jih je pripravila delovna skupina na podlagi predlogov in razprave na okrogli mizi dne 5. oktobra 2016. Z njimi bomo seznanil župana in vse pristojne službe v občini, od katerih se pričakuje, da bodo pristopile k izvajanju teh predlogov.

 1. Starejši ljudje sodijo v skupino ranljivejših oseb, saj si dohodka praviloma ne morejo več zagotoviti z delom, ampak so odvisni od občine, države in nenazadnje od svojih otrok, ki so jih dolžni preživljati.
  Zato je vsekakor potrebna nadaljnja pomoč lokalne skupnosti – občine.
   
 2. Vzpostaviti in razvijati je potrebno medgeneracijsko središče, kjer se bo lahko izvajala pomoč na domu, pomoč na daljavo, dnevno varstvo, nove oblike skupinskega varstva starejših, varovana stanovanja, usposabljanje za kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje in se razvijali novi programi za dvig kakovosti življenja starejših.
   
 3. Nujno je razvijati medgeneracijske programe krajevne mreže, še posebej pa osebno družabništvo in medgeneracijske skupine. Te zadovoljujejo potrebo po osebnem medčloveškem odnosu v starosti in potrebo po medgeneracijski povezanosti starega človeka z mlajšimi generacijami.
   
 4. Razvijati in okrepiti prostovoljno delo »starejši za starejše« v sodelovanju z mlajšimi generacijami. Izhajati moramo iz dejstva, da imajo starejši ljudje veliko znanja in izkušenj, ki jih lahko prenesejo na mlajše generacije.
   
 5. Na lokalnem nivoju – občini je potrebno poskusiti in razvijati nove skupnostne alternativne oblike bivanja, kot na primer bivalne enote na kmetijah.
   
 6. Razvijati in izboljšati kondicijo in usklajenost delovanja vseh profesionalnih služb in prostovoljnih organizacij za bolj učinkovito celovito in racionalnejšo skrb za starejše, premagovanje njihovih vsakodnevnih težav in stisk vse z namenom, da se izboljša kvaliteta njihovega življenja.
   
 7. Županu Občine Litija se predlaga, da obudi delo sveta za starejše pri Občini Litija, ki je izredno kvalitetno izvajal svoje naloge in koordiniral delo med službami in prostovoljnimi organizacijami v skrbi za starejše ljudi.
   
 8. Prizadevati si moramo, da se čim večje število starejših vključi v različne oblike in dejavnosti društva upokojencev  in druge organizirane oblike z namenom preprečevanja osamljenosti, druženja s sovrstniki v ustvarjalnih dejavnostih, na izletih, prehodih in pri športnih aktivnostih (kegljanje, balinanje, igranje šaha, pikada,…), v literarnih skupinah, igranju citer ter sodelovanje v pevskem zboru, vse to z namenom popestritve življenja ter krepitvi duševnih in telesnih sposobnosti starejših ljudi.
   
 9. Z različnimi oblikami, pogovori, predavanja, delo v skupinah starostnikov in njihovih družinskih članov ter svojcev moramo z osveščanjem vplivati na izboljšanje medsebojnega spoštovanja, spoštljiv odnos do starejših in preprečiti različne oblike nasilja nad starejšimi ljudmi, predvsem se pogosto izraža v obliki ekonomskega nasilja in zanemarjenja s strani svojcev.
   
 10. Potrebno je stalno izvajati različne oblike izobraževanja, zlasti o bolezni demenc saj lahko različni simptomi te bolezni z izvajanjem pomoči pripomorejo k preprečevanju neorientiranosti bolnika z demenco, sumničavosti, obtoževanju in podobno. Demenca ne more postati izgovor za opuščanje skrbi za starejše ali za to, da osebe ne jemljemo resno.
 11. Glede na to, da je pomoč na domu odvisna od subvencije občine, ki za občine predstavlja veliko finančno obremenitev, predlagamo da se to področje financira enotno iz drugih virov na ravni države in ne bo odvisno od ekonomskega položaja občine, na primer iz sredstev zavarovanja.
   
 12. Minulo je določeno časovno obdobje, ko bi bilo potrebno vse stransko oceniti učinek uvedbe vrednotnic, mnenja smo, da te niso upravičile uvedbe. Saj je bil sistem osebnega dopolnilnega dela za nenadna povečanja ter zmanjšana uporabnikom storitev bolj učinkovit in racionalnejši (v praksi tako hitro kot se zgodi sprememba ni mogoče zaposliti delavca).
   
 13. Pri izvajanju oskrbe na domu je vse bolj izpostavljena objektivna potreba, po razširitvi opravil, ki bi lahko vodile v oskrbo na domu. S tem bi ta oblika pomoči postala še bolj učinkovita in prispevala k racionalizaciji.
   
 14. Delovna skupina, ki je pripravila te ugotovitve, predloge in zaključke je zelo skrbno proučila tudi uresničevanje »ugotovitev in predlogov«, ki so bili sprejeti na okrogli mizi o položaju starejših in medgeneracijskem povezovanju na območju Občine Litija, dne 13.10.2009.

Ob tem je ugotovila, da so nosilci posameznih nalog večina predlogov v celoti uresničili oziroma jih uspešno izvajajo.

 

Ni pa še:

 • uresničena dolgoletna potreba po ustanovitvi enote delovno varstvenega zavoda, ki bi izboljšal pogoje življenja oseb s posebnimi potrebami , sedaj so že zagotovljeni prostorski pogoji
 • ustanovitev in delovanje INFO točke, ki bi nudila uporabnikom, predvsem starejšim osebam na enem mestu ustrezne informacije in 
 • ni zagotovljeno nemoteno ter učinkovito delovanje sveta za starejše pri občini Litija, ki je v času svojega delovanja zelo učinkovito koordiniral delo med nosilci nalog v skrbi za starejše.

Pripravila delovna skupina:

 • vodja Karlo Lemut
 • članica Vida Lukač
 • članica Danica Kolšek
 • članica Irena Kramar

Irena Kramar,
predsednica društva

Pripete datoteke

POSTANITE ČLAN DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA

Spoštovane  upokojenke in  upokojenci, začetek leta je čas za nove odločitve, naj bo ena od teh, da se pridružite številčni družini litijskih upokojencev. Tu boste našli družbo. ki bo popestrila vaš vsakdanjik.

Nova prelomnica v življenju je upokojitev, vsak dogodek po svoje zaznamuje posameznika. Lahko gre za lepe ali tudi manj lepe spomine. Zato tudi upokojitev vsak po svoje vzame v dobrem ali  slabem, zato obstajajo rešitve.

Morda ste sklenili v novem letu narediti kaj zase?

Ena med njimi je vključitev v društvo upokojencev. Tu je mnogo priložnosti za druženja vseh vrst. Največ upokojencev sodeluje pri pohodništvu in planinstvu, hoja je zelo priporočljiva za ljudi v tretjem življenjskem obdobju, izletih, sedaj imate priložnost, da spoznate nove kraje in druženje v dobri družbi,  veseli vas bodo v literarni skupini, v  športnih aktivnostih, (kegljanje, balinanje, šah,  pikado, ribolov, balinčkanje, streljanje z zračno puško), morda vas veseli  zborovsko petje (če ne pojete, lahko obiščete kakšnega od njihovih nastopov), pomoč pri socialnih dejavnostih (pomagate pri različnih aktivnostih in hkrati spoznate razmere, v katerih živijo nekateri naši občani), vključite se lahko v  ustvarjalne delavnice, kjer naši mentorji učijo izdelovanja najrazličnejših izdelkov.

Pridružite se pogovornima skupinama Optimisti in Čaj ob  petih, zbirajo se ne obvezo pokramljajo in izmenjajo novice. In še bi lahko naštevala. Še najbolje bo, da se oglasite v Društvu upokojencev Litija, kjer vam bomo več povedali in odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Toda ne samo z včlanitvijo, nekaj boste naredili zase, če se boste vključili v katero od aktivnosti, ki vam jih s svojim programom ponuja društvo.

Vsi člani društva ste vedno dobrodošli, da s svojimi predlogi, grajami ali pohvalami pripomorete k dobremu delovanju društva. Vsem tisti, ki še niste člani našega društva pa upam, da sem vas z opisom delovanja društva prepričala, da se boste včlanili in vas z veseljem pričakujemo. Mogoče ste novi upokojenec, ali pa ste upokojeni že dalj časa in ne veste kako bi si aktivno organizirali preživljanje prostega časa. Znano je, da je treba tudi v tretjem življenjskem obdobju skrbeti za psihično in fizično zmogljivost organizma. Kar precej starejših še vidimo, ko brezciljno preživljajo dneve in ne koristijo možnosti, da bi tudi v starejših letih doživeli kaj prijetnega.

Več o novi in pretekli dejavnosti društva preberite na spletni strani društva http://www.dulitija.si/, v društvu pa lahko dobite tudi zloženko z letnim programom.

Predsednica društva, Irena Kramar

Letni zbor članov društva

Člani 970 članskega Društva upokojencev Litija so se 24. marca 2016 zbrali na letnem zboru članov. Pričetek zbora je s petjem popestril Ženski pevski zbor Mavrica.

Obravnavali so poročila o poslovanju, finančno poročilo ter poročilo nadzornega odbora za preteklo leto in ugotovili, da je društvo uspešno in varčno poslovalo. Sprejeli so tudi program dela in finančni načrt za letošnje leto. Sprejeli so tudi dopolnitve Pravil društva ter prečiščeno besedilo.

Dejavnosti društva v kulturni, socialni, športni, planinsko pohodniški sekciji in ustvarjalnih delavnicah, ter pogovornih skupinah se vrstijo preko celega leta. Žal se udeležba na plačljivih aktivnostih članov nekoliko zmanjšuje, saj se pozna usihanje pokojnin.

Z izvajanjem projekta ZDUS Starejši za starejše in socialne sekcije poskrbijo tudi za obiskovanje starejših članov na domovih in v domu starejših, pisanje čestitk ob osebnih praznikih članov, pa tudi za letni sprejem starejših članov.

Na zboru članov so, iz osebnih razlogov, pred potekom mandata, razrešili predsednika Dušana Jovanoviča in za predsednico do konca mandata v letu 2018 izvolili dosedanjo tajnico društva Ireno Kramar. Namesto nje so za tajnico društva izvolili Nušo Rozman, dolgoletno sodelavko društva. Opravili so tudi zamenjavo v vodstvu športne sekcije in so zaradi odstopa iz zdravstvenih razlogov z mesta vodje sekcije razrešili Ferda Kunstlja in na njegovo mesto imenovali dosedanjega namestnika Mirka Plaznika.

Podelili so 10 priznanj članom za večletno prizadevno in uspešno delo, ki so jih prejeli:

Priznanja ZDUS:

 • za zasluge: Erni Blažič (posthumno) in Ludviku Kofolu
 • pisno priznanje: Mari Češek

Priznanja društva pa so prejeli:

 • pisno zahvalo: Francka Mittoni in Vera Tišler
 • bronasto plaketo: Milena Dimec in Alojz Kavčič
 • srebrno plaketo: Franc Marzidovšek
 • zlato plaketo: Martina Kralj
 • Janezu Kresu pa so za dolgoletno delo in predsedovanje podelili naziv častnega člana društva.
   Počastili so tudi dva para zlatoporočencev in jima izročili spominske listine. Letos sta bila to Beti in Janez Prašnikar ter Berta in Jože Tršelič, ki sta z udeleženci delila svoji življenjski zgodbi.

Društvo upokojencev vabi da se jim pridružijo novi člani, saj  društvo nudi dosti različnih dejavnosti za aktivno preživljanje prostega časa upokojencev.

Marec 2016

Pripravila: Martina Kralj

Foto: Martin Bolka

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe