ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK

Prevozi za starejše – skupni projekt Zavoda Sopotniki in Občin Litija in Šmartno pri Litiji
Prostovoljci, ki ste pripravljeni sodelovati in biti voznik in hkrati družabnik, javite se!
Prijavite se lahko preko spletne strani Zavoda Sopotniki, lahko pa tudi po telefonu: 041-448-822.

V začetku meseca januarja je občina Litija organizirala predstavitev projekta brezplačnih prevozov za starejše občane, ki ga nameravamo uvesti v občini Litija in Šmartno pri Litiji.

Prisotne je uvodoma pozdravila podžupanja Občine Litija, Lijana Lovše.
Povedala je, da kljub temu, da je občina v lanskem letu zagotovila linijski prevoz z Vač in iz Gabrovke, še vedno obstaja potreba po zagotovitvi dodatnih prevozov. Zavod Sopotniki izvaja brezplačne prevoze za starejše občane, predvsem za tiste s podeželja, ki nimajo lastnega prevoza. Tu ne gre za taksi prevoze, saj ob tem, da so brezplačni, pomenijo tudi neko medgeneracijsko povezovanje in pomoč. Občina Litija je že zagotovila koordinatorja prevozov in vozilo. Kriterij za uporabnika je starost nad 65 let, oziroma status upokojenca.
Sistem temelji na solidarnosti. Prevozi so brezplačni, subvencionirajo jih občine, zavod pa zagotovi infrastrukturo in informacijska orodja.

Pri nekaterih starostnikih ni ovira le mobilnost, saj so pogosto tudi izolirani. Na začetku je praksa, da uporabijo prevoz le v najnujnejših primerih, npr. za obisk zdravnika, ko pa se na storitev navadijo, ugotovijo, da jim ta omogoča mnogo več kot le mobilnost: druženje, obiske, prireditve, nakupe ipd., kar pomeni veliko dodano vrednost teh prevozov.

Bistvo storitve je prostovoljstvo. Prostovoljci so osebe, ki delajo brezplačno in prevažajo starejše uporabnike. Prostovoljci, vozila in potniki so zavarovani. Pomembno je, da so vsi prevozi načrtovani zato jih morajo uporabniki najaviti vsaj nekaj dni prej.

Zavod trenutno deluje na območju 13 občin. Prostovoljci ne opravijo samo prevozov, ampak včasih uporabnikom pomagajo tudi pri opravkih (npr. pomoč pri nakupovanju).

Ne glede na to, da bodo prevozi namenjeni predvsem prebivalcem oddaljenejših naselij, pa jih bodo lahko koristili tudi prebivalci mesta Litija.

Glasilo Občan, januar 2019

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1603199

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe