LETNI ZBOR ČLANOV DU LITIJA

2019

Člani Društva upokojencev Litija smo se v marcu zbrali na zboru članov in do zadnjega kotička napolnili veliko sejno sobo na Občini.

Pregledali in ocenili smo delo društva v preteklem letu, poročilo o finančnem poslovanju, poročilo nadzornega odbora, ter sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje leto. Za prijeten uvod je poskrbel naš mešani pevski zbor.

Podelili smo 5 priznanj društva, prejeli so jih: Alojz Molka, Sead Kišič, Irena Kramar, Jože Drnovšek, Mili Rogelj:

 in 4 priznanja ZDUS-a, ki so jih prejeli: Iva Slabe, Nuša Rozman, Ani Ponebšek in Socialna sekcija

Še posebej smo ponosni, da je društvo dobilo naziv društva v javnem interesu na področje socialnega dela. Prejeli smo tudi priznanje Zveze društev upokojencev Slovenije za najbolj uspešno društvo v zasavski regiji.

Društvo je na dan 31.12.2018 imelo 813 članov, od tega 265 moških in 548 žensk. V letu 2018 se je včlanilo 28 novih članov, umrlo je 32 članov, izstopilo pa 15 članov. Članarina društva je bila 12 evrov.

V društvu delujejo socialna sekcija, kulturna, v kateri je okvirno literarna skupina, izletniška planinsko pohodniška, športna in socialna sekcija, ter kadrovska in stanovanjska komisija Priljubljene so tudi ustvarjalne delavnice, organizirano letovanje in še druge aktivnosti, vse te dejavnosti se vrstijo preko celega leta.

Finančno poslovanje, je ob varčnem gospodarjenju, društvo zaključilo s pozitivnim rezultatom.

Enake dejavnosti odraža tudi sprejeti program dela in finančni načrt za leto 2019, v katerih je, poleg načrtovanega in že utečenega dela posameznih dejavnostih letos poseben poudarek o obeleženju 10 letnice Citrarskega orkestra.

V vse te aktivnosti društva je vloženo veliko prostovoljnega dela članov upravnega odbora za vodenje društva in dejavnosti, prostovoljk na socialnem področju, planinskih vodnikov, športnikov in drugih za vodenje dejavnostih. Vse to krepi povezanost članov in pripadnost društvu.

Zbor članov smo nadaljevali z družabnim klepetom v avli Občine Litija , ob prigrizku in napitkih.

Irena Kramar, predsednica

Ostale slike v fotogaleriji: http://www.dulitija.si/p/index.php?v1=sl&sajt=&v2=Fotogalerija&v3=50

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1603277

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe