Po volitvah

NOVEMU OBČINSKEMU VODSTVU NA POT

Občinske volitve so za nami. Ob tej priložnosti bi novo izvoljeno vodstvo občine Litija spomnili na že večkrat dane pobude DU Litija za izboljšanje kvalitete življenja starejših občanov.

  • Svet za starejše pri županu je nekaj let deloval, nato zamrl. Bil bi nujno potreben, saj se lahko neposredno seznanjal s problematiko starejših in vplival na razreševanje.

 

  • Stanovanjska problematika: Pohvaliti moramo pridobitve v preteklih štirih letih (Dom Tisje v Litiji, oskrbovana stanovanja), s tem pa je treba nadaljevati. Predvsem je treba pripraviti ustrezno zazidljivo zemljišče za nadaljnjo gradnjo najemnih in oskrbovanih stanovanj v Litiji, ki bi ga občina brezplačno prispevala za nadaljnjo gradnjo, da bi imeli prednost pri naselitvi občani iz naše občine (kar v sedanjih ni bil primer); na ta način bi lahko reševali problematiko starejših v prevelikih hišah in stanovanjih v višjih nadstropjih brez dvigala. Pričnejo naj se pogovori o možnosti vgradnje dvigal v višjih stanovanjskih blokih.

 

  • Dnevni center aktivnosti za starejše (lahko bi ga vključili v nov objekt z oskrbovanimi stanovanji) - po vzoru v številnih občinah, s čemer bi razširili možnosti, ki jih izvajajo društvih, jih razširili in popestrili in ponudili možnost vsem starejšim v občini;

 

  • Organiziranje prevozov za starejše smo že večkrat predlagali županu. Upamo da bo projekt Sopotniki, ki je v teku dogovarjanja, stekel, v dobro izboljšanja kvalitete bivanja starejših občanov.

 

  • Skrb za starejše je treba vključiti v dolgoročni program občine, saj je treba v bodoče še več problemov reševati na občinski ravni, saj jih s prostovoljskimi aktivnostmi marsikdaj ni mogoče, predvsem pa ne za vse upokojence v občini.

 

UO DU Litija

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1421109

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe