Pričetek

PREVOZI STAREJŠIH- ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK

V  Občini Litija in  Šmartno pri Litiji smo pričeli z vožnjo starostnikov. Namen skupnega projekta obeh občin in Zavoda Sopotniki je pomoč  starostnikom pri vključevanju v aktivno družbeno življenje, predvsem pa nuditi vsakodnevno pomoč pri opravkih do zdravnika ali v trgovino in hkrati nuditi spremstvo. V ponedeljek, 15.4.2019 smo izvedli prvi prevoz starostnika z Velikega vrha do zdravstvenega doma. Upravičenci do prevoza so starejši prebivalci obeh občin, ki so upokojeni in stari nad 60 let. Vožnje izvajajo prostovoljci, ki želijo nekaj svojega časa prostovoljno nameniti medgeneracijskemu sodelovanju in povezovanju. Sopotniki omogočamo aktivno, vključeno in kakovostno življenje  starostnikov na način, da se s strani družbe počutijo vključene in zaželene .Ustvarjamo socialne povezave in prijetne izkušnje starostnikom. Na občini Litija smo veseli, da smo del te zgodbe. TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA NAROČILA 041 44 88 22

 

Portal: Moja občina, 16.4.2019

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1603211

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe