VOLILNI ZBOR ČLANOV DU LITIJA IN NALOGE V LETU 2018

Člani Društva upokojencev Litija so se zbrali na volilnem zboru članov 29. marca 2018. Pregledali in ocenili so delo društva v preteklem letu in poročilo o finančnem poslovanju, ter sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje leto.

Na zboru so izvolili so nove organe društva za prihodnji 4 letni mandat, pri čemer nadaljujejo postopno pomlajevanje vodstva. Za predsednika društva je bila ponovno izvoljena Irena Kramar, za podpredsednika Miko Plaznik, za tajnico pa Nuša Rozman, ter še 6 članov upravnega odbora (Milena Dimec, Iva Slabe, Milka Rogelj, Alojz Kavčič. Milena Urbič in Martina Kralj, ter nadzorni odbor in častno razsodišče.

Na zboru članov so podelili 10 priznanj društva: pisno zahvalo Socialni sekciji ob 20. letnici delovanja, 2 priznanji častnega člana, ki sta jih prejela Mila Grošelj in Viktor Čebela, 2 srebrni plaketi Ani Ponebšek in Iva Slabe, ter 5 bronastih plaket Mimi Kokalj, Mariji Penčur, Heleni Nemeček, Ani Merčon in Janezu Mladeniču.

Po dve letnem mandatu predsednice društva, sem ponovno sprejela funkcijo predsednice, saj sem dodobra spoznala delo društva in se zavedam, da sem prevzela odgovorno funkcijo. S pomočjo aktivnih članov društva, predvsem upravnega odbora, nam je uspelo, da je društvo uspešno delovalo.
Vsem, članom se zahvaljujem za izkazano zaupanje, ki ste mi ga izkazali za ponovno izvolitev predsednice v štiriletnem mandatu 2018 do 2022.

Potrudila se bom, da bom delo opravljala odgovorno in v dobro društva, za menoj stoji ekipa, ki ji lahko zaupan in s svojim prostovoljnim delom delajo za dobro društva.

 Osebno se bom na novi funkciji zavzemala za nadaljnje dobre odnose in povezanost vseh članov, ki delate v društvu, da bodo dosedanje in načrtovane aktivnosti še naprej tako uspešno potekale. Želim biti odprta do vseh, in sem na voljo za vsakršne pobude, ideje ali pogovor.

 Dragi člani ! Dejavnosti, ki so potekale skozi celo leto 2017 se bodo nadaljevale tudi v letu 2018, kar je razvidno iz programov objavljenih v zloženki za leto 2018, ki jo prejmete ob društvu ob plačilu članarine. Moja želja je, da bi se tudi vi aktivno vključili v delo naših sekcij in drugih dejavnosti in pripomogli, da bi društvo tudi 2018 delovalo uspešno v zadovoljstvo vseh nas.

Naši cilji so: pomagati starejšim za njihovo boljše počutje, jim nuditi kreativnost, ustvarjalnost, sprostitev, jih aktivirati, da se udeležujejo raznih kulturnih prireditev, pohodov, izletov, ki jih organiziramo čez celo leto in da so gibalno in športno aktivni.

 Žal smo letos morali povišati članarino za 1 eur, ker zaradi upadanja članstva, obstoječih programov ne bi mogli izvajati.

 Naj naštejem nekaj aktivnosti, ki se bodo odvijale v letošnjem letu

 Tudi v letošnjem letu bomo aktivni na kulturnem, socialnem, športnem področju, organizirali bomo izlete, pohode, ki so primerni tudi za tiste, ki veliko hoje ne zmorejo.

Prizadevali si bomo, da bo projekt, starejši za starejše, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZDUS, še naprej deloval v korist in pomoč starejšim.

Letos bomo praznovali jubilejno dvajseto obletnico srečanj zasavsko, posavskih upokojenskih zborov, ki smo jih že 19 let organizirali, zadnjih deset let na Geoss-u, letošnje jubilejno srečanje bo v Kulturnem centru.

Citrarski orkester in naša dva pevska zbora, bodo tudi letos organizirali prireditvi v Kulturnem centru, koncert Srebrne strune in prireditev Vesela jesen.

Svoj program ima začrtan tudi literarna skupina.

Ustvarjale delavnice bodo izdelovale najrazličnejše izdelke in čestitke, jih razstavljale na stojnicah, za potrebe društva in širšo javnost.

Organizirali bomo teden upokojencev, v katerem se bodo odvile vse dejavnosti našega društva, od kulturnih prireditev, športnih srečanj, pohoda, do družabnega srečanja, kjer se bolje spoznamo in družimo. Potekalo bo medgeneracijsko sodelovanje, sodelovali bomo z vrtci in šolama.

Na obisk smo povabili prijatelje iz Društva upokojencev Maribor-Tabor, s katerimi že 16 let pletemo in negujemo prijateljske vezi.

V letošnjem letu si bomo prizadevali pridobiti odločbo Ministrstva za delo o delovanju društva v javnem interesu.

Pridobili smo delavca na javnih delih za pomoč pri opravilih na socialnem področju – družabništvo in spremljanje.

To je le nekaj kratkih utrinkov našega dela v prihodnosti.

Povabite tudi vse tiste upokojence, ki še niso člani društva, da se vključijo in jesen življenja preživijo v dobri družbi.

Veseli bomo vseh, ki boste kakorkoli sodelovali v aktivnostih našega društva, saj le s skupnimi močmi lahko naredimo še več in poskrbimo za prijetno druženje in razpoloženje, kar je v naših letih zelo koristno in pomembno.

Hvala vsem, ki ste do sedaj sodelovali in mi pomagali z vašimi dejanji, toplimi besedami in dobro voljo, pri najrazličnejših odločitvah in prireditvah in želim, da ostane še tako naprej.

Irena Kramar, predsednica DU Litija

Foto_ Milan Amon

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1319300

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe