Letni zbor članov društva

Otvoritev zbora in pozdrav predsednika

Otvoritev zbora in pozdrav predsednika

Udeleženci zbora

Udeleženci zbora

Delovno predsedstvo

Delovno predsedstvo

Pevski trio

Pevski trio

Dobro razpoloženi prejemniki priznanj

Dobro razpoloženi prejemniki priznanj

Čestitka zlatoporočencema

Čestitka zlatoporočencema

Prejemniki priznanj in zlatoporočenca, s predsednikom in podpredsednikom

Prejemniki priznanj in zlatoporočenca, s predsednikom in podpredsednikom

Družabni klepet in okrepčilo

Družabni klepet in okrepčilo

V mesecu marcu smo člani Društva upokojencev Litija že drugič do zadnjega stola napolnili veliko sejno sobo v prostorih Občine Litija. Tokrat, 24. marca 2011, smo se zbrali na letnem zboru članov, potem, ko smo pred dvema tednoma tam proslavili praznika žensk. Članom so se pridružili tudi ugledni gostje Občine, Mestne skupnosti, Zvez upokojencev v katere se društvo povezuje, pa tudi drugih društev. Za prijeten uvod je poskrbela trojica pevcev Literarne skupine s povezovalko Ivo Slabe. V vodenju zbora se je prvič preizkusil podpredsednik društva Dušan Jovanovič.

Letni zbor članov je vsakokrat priložnost, da člani pregledajo in ocenijo delo in finančno poslovanje v preteklem letu, pa tudi poročilo nadzornega odbora. Pogovorijo se tudi o nalogah in finančnem načrtu za tekoče leto in oba načrta sprejmejo. Tako je bilo tudi tokrat.

DU Litija je najštevilnejše društvo v občini, šteje 1082 članov (724 žensk in 358 moških), v starostnem razponu 50 let, starejših od 80 let je 187 članov, nad 90 let pa 23 članov. Lani se je včlanilo 58 članov, žal jih je tudi 27 umrlo.
Članom je prilagojena dejavnost društva, saj se trudimo, da vsaki interesni skupini ponudimo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, ostarelim in bolehnim pa posvečamo skrb in pozornost na druge načine.
V društvu delujejo izletniška, kulturna, planinsko pohodniška, športna in socialna sekcija, ter kadrovska komisija. Priljubljene so tudi ustvarjalne delavnice, organizirano letovanje in še druge aktivnosti, vse te dejavnosti se vrstijo preko celega leta. V vse te aktivnosti društva je vloženo veliko prostovoljnega dela članov upravnega odbora za vodenje društva in dejavnosti, prostovoljk na socialnem področju, planinskih vodnikov, športnikov in drugih za vodenje dejavnostih. Vse to krepi povezanost članov in pripadnost društvu, ter zagotavlja redni priliv novih članov. Finančno poslovanje, je ob varčnem gospodarjenju, društvo zaključilo s pozitivnim rezultatom.

Enake dejavnosti odraža tudi sprejeti program dela in finančni načrt za leto 2011, v katerih je, poleg načrtovanega in že utečenega dela posameznih dejavnostih, letos dan poseben poudarek obeleženju 60. letnice društva. Pripravljamo jubilejni zbornik o delu v tem obdobju; osrednja proslava pa bo na svečani akademiji 10. junija 2011, na kateri bo podeljenih še nekaj najvišjih priznanj društva in ZDUS.

Na zboru članov je bilo podeljenih 6 priznanj društva, ki so jih prejeli:
- pisno zahvalo: podjetje Rudi tours – za večletne varne in članom prijazne prevoze izletnikov in pohodnikov,
- bronaste plakete: Ljudmila Rogelj za delo pri izletniški dejavnosti, Marjan Jug, za delo v planinski sekciji in Ani Ponebšek, za delo na socialnem področju;
- srebrni plaketi: Martina Plaznik, za organizacijsko in tajniško delo v društvu in Mirko Plaznik za organizacijo športne dejavnosti. Sprejeli so tudi sklep o podelitvi častnega članstva Janezu Blažiču za dvajsetletno aktivno delo s katerim je bistveno prispeval k uspešnemu delovanju in razvoju društva.
Predsednik društva je podelil tudi listino ob zlati poroki zakoncema Justi in Vinku Sotlar.

Neformalni del zbora in družabni klepet smo nadaljevali v avli, ob prigrizku in napitkih, posladkali pa smo se tudi s slastnim pecivom, ki so ga pripravile članice društva.

28.3.2011 Martina Kralj
Foto:Milan Amon
 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe