Živeti z demenco

Predavanje 6.10.2011.

Kaj pa sploh je demenca? Kako jo sploh prepoznamo, če jo prepoznamo? Koga prizadene demenca? Ali lahko demenco preprečimo? Stiske svojcev oseb z demenco. Zdravstvena nega in oskrba osebe z demenco doma in v domu. Oblike pomoči za svojce, sprejem v dom, skupina za samopomoč za svojce obolelih in še bi lahko naštevali. Na vsa ta vprašanja smo dobili odgovore, 6. oktobra 2011, v sejni sobi občine Litija, na predavanju Živeti z demenco.

Predavale so strokovne delavke Doma Tisje:
Vida Lukač-dipl.m.s.-direktorica doma, Irena Špela Cvetežar, dipl.m.s., Leonida Razpotnik, dipl. del. terapevtka univ. dipl. soc. delavka in Vlasta Šedivy, soc.delavka.

Po statističnih podatkih je za to boleznijo v Sloveniji obolelih že preko 25.000 ljudi in število strmo raste. Večinoma zbolijo odrasli po 65. letu, torej je demenca bolezen starosti. Zopet se lahko vprašamo: Ali smo pripravljeni na vse to?

V procesu pomoči so za osebe z demenco pomembni tudi njihovi sorodniki, ki se na tej poti lahko tudi sami soočijo z različnimi stiskami in težavami, zato jim podpora in pomoč še kako prav pride. Ena iz med teh oblik je »Skupina za samopomoč ». Ta skupina v Domu Tisje že deluje, vendar je obisk skromen.

Zato je gospa Lukačeva predlagala , da bi to skupino za samopomoč prestavili v Litijo v DU Upokojencev ali DU invalidov in diabetikov. Druga oblika pa je INFO TOČKA - kot prva socialna pomoč za svojce. Vsekakor bi bilo vredno razmisliti o zgoraj navedenih predlogih.

Obisk predavanja je bil zelo dober, to pomeni, da je zanimanja za tovrstno tematiko veliko.

10.10.2011, Ana Ponebšek,
Foto: Nuša Rozman
 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe