PRIPRAVE NA 70 LET DU LITIJA

22. maja letos, mineva 70 let, odkar je bila v Litiji ustanovljena Podružnica društva upokojencev ljudske republike Slovenije, s prvim predsednikom Andrejem Voljčanškom. V Društvo upokojencev Litija se je preimenovala leta 1976, ko je društvu predsedoval Marjan Šeruga. Za njim so se do današnjega dne zvrstili še štirje predsedniki, Avgust Špat, Ivan Blažič, Janez Kres, Dušan Jovanovič, zadnja peta, pa je v tem nizu moških, postala ženska, naša sedanja predsednica Irena Kramar.

Korona čas nam je preprečil, da bi jubilej obeležili v mesecu maju in srčno upamo, da bo to možno vsaj jeseni. Prireditev sama je še v osnutku, resno pa smo se lotili priprave knjige 70 LET DU LITIJA, s poudarkom na delovanju društva zadnjih deset let. V veliko pomoč sta vsem nam, ki smo to nalogo prevzeli, obe knjižici, izdani ob 50. in 60. letnici. V obeh knjigah je prispevke skrbno in natančno zbral in uredil Ivan Godec, takratni član društva, sicer pa poznan kot družbeno politični in kulturni delavec, publicist, po poklicu učitelj, ki je nam Litijanom, poleg omenjenih knjig, s svojimi drugimi deli ohranil zgodovinski spomin na osebnosti in dediščino Litije.

V zadnjih desetih letih se nam je zgodilo dvoje. Število članstva je upadlo, dejavnosti pa je bilo več in so bile vsebinsko bogatejše. Morda to dvoje ne gre skupaj, a tako pač je in težko bi našli prave vzroke za prvi podatek, medtem ko je drugi plod pridnih, vestnih in sposobnih članov našega društva, ki s svojim znanjem in odrekanjem bogatijo naš vsakdan in hkrati skrbijo tudi za svojo osebno rast.

Na področju društvenih dejavnosti, predvsem športa, načrtovanih prireditev, pohodov, izletov in družabnih srečanj, jo je tudi nam korona pošteno zagodla. Naše delovanje je v večini primerov skupinsko, zato smo ves čas omejeni, predvsem je težko pevcem, saj oba zbora ne vadita, s kratkim jesenskim presledkom, že več kot leto dni.

Kljub vsemu pa računamo na bolj sproščene jesenske mesece, tako da bi lahko naš jubilej dostojno proslavili nekje v začetku meseca novembra. Do takrat pa potekajo intenzivne priprave na našo novo knjigo, za katero močno upam, da bo dostojna naslednica prvih dveh. Hkrati pa bi bili veseli tudi vaših pobud za naše praznovanje, dragi člani DU Litija, kajti 70 letnica društva bo praznik nas vseh.

Iva Slabe

 

           

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1749045

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe