Vabilo

Zbor članov društva


V skladu s 25. členom Pravil društva in sklepom upravnega odbora, sklicujem
redni letni zbor članov društva, ki bo v četrtek, 29. marca 2012, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Litija.

D N E V N I R E D :

1. Otvoritev letnega zbora članov društva in imenovanje organov (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije)
2. Sprejem poslovnika o delu letnega zbora članov društva
3. Poročilo predsednika o delu društva v letu 2011
4. Finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 2011
5. Program dela društva za leto 2012
6. Finančni načrt društva za leto 2012
7. Razprava o poročilih za leto 2011, ter o programu in finančnem načrtu društva za leto 2012, ter sprejem sklepov
8. Nadomestna izvolitev predsednika društva in člana UO
9. Podelitev priznanja ZDUS
10. Podelitev priznanj društva
11. Pobude in predlogi članov društva
12. Zaključek ob prigrizku in prijetnem klepetu

Člane društva vabim, da se letnega zbora društva udeležite in s tem izkažete pripadnost društvu.


Janez Kres,
predsednik društva
 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe