Nov program

                            

* Izlet pod navedeno oznako je primeren in planiran tudi za klub 70-letnikov planincev (ker bo kombinirano - daljša in krajša pot).

PS DU Litija si pridržuje pravico do odpovedi izleta oziroma pohoda (ture) v primeru nezadostnega števila udeležencev, slabega vremena ali ostalih objektivnih razlogov. Pridržujemo si tudi pravico do spremembe datuma oziroma smeri pohoda, če bi tako narekovali že omenjeni razlogi.
Udeleženci morajo biti člani PZS  (priporočamo PD Litija) in člani DU.
Udeleženci morajo biti obuti, oblečeni in opremljeni v primerni planinski zaščiti.
Organizator skrbi za izvedbo pohodov na začetni relaciji ali trasi, časovni potek in za prevoze.
Potrebne dnevnike ali kartončke za žigosanje si morajo udeleženci poskrbeti sami.
Podrobnejše informacije za posamezno aktivnost bodo pred aktivnostjo objavljene na plakatu.
Priporočamo, da se udeležite aktivnosti ZDU, društev upokojencev in PD Litija.
Vodnik izleta oziroma pohoda ima pravico zavrniti udeleženca pred ali med izletom oziroma pohodom, če je le ta neprimerno pripravljen, opremljen ali nediscipliniran.


Vodja planinsko pohodniške sekcije DU Litija:
                                                                                                                                ROZMAN Nuša

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe