NOVO MESTO – POT ZELENI KROG

    

Pohodniški program, ki smo ga zasnovali za ogled samega kraja, predvsem pa iskali poti ob reki Krki in zelene griče ter doline Novega mesta. 26. Marca se ga je udeležilo 23 pohodnic in pohodnikov.

Po prihodu v gostišče Loka ob reki Krki smo se lep čas pomudili pri jutranji kavi, ki je bila opremljena z kar solidnim rogljičkom. Pot nas je vodila kar nekaj časa ob reki Krki. Ko smo prečkali železniško progo, smo se preko cest vključili v Kettejev drevored. Ta drevored je zasajen v spomin na Dragotina Ketteja, ki je obiskoval novomeško gimnazijo. Ko smo prispeli na najvišjo točko tega dela poti, na Marof, smo bili na območju kjer je bilo veliko arheoloških najdb, zlasti situl. Kot največje evropsko najdišče situl, je dobilo ime Novo mesto, mesto situl. Arheologom privoščimo, da bi našli še kaj, vsaj blizu tako lepega in popolnega kot je naša situla iz Vač.

Preko zanimivega mostička za pešce, smo prispeli v Ragov log in se pomudili nekaj časa v zelenju. Od tam smo se vrnili do Ragovega mostu in od tam poiskali pot do glavnega trga, ki je obnovljen po strokovnih kriterijih ter je največji trg takšne vrste v Sloveniji.

Od Glavnega trga smo se spustili do reke Krke in ob njeni strugi odkorakali proti izhodišču današnjega programa. Na poti smo videli zanimiv železniški, šmihelski most, ki je grajen iz kamnitih podpornikov, vmesna premostitev pa je iz železa. Ta most slovi po eni najdaljših razdalj, načinu na katerega je bila premočena razdalja med enim in drugim podpornikom.

Pred odhodom smo si privoščili značilno dolenjsko malico, tj. ričet s klobaso v gostišču Loka.

Veseli in dobre volje smo se odpravili proti domu, z obvezno vmesno postojanko.

Ob tej priliki se zahvaljujem vsem, ki so pripomogli k izvedbi tega programa, še posebno Sonji, ki me je v celoti nadomestila.

 

Jožef Dernovšek

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2024489

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe