O DELU DRUŠTVA IN POGLED V PRIHODNJE LETO

V Društvu upokojencev Litija smo se v preteklih mesecih trudili, da bi vas, drage članice in člani društva, obogatili, razveselili in vzpodbudili k različnim dejavnostim, ki smo jih organizirali v letošnjem letu.

Za društvo smo uspeli pridobiti status humanitarne organizacije.

Trudili smo se za člane, ki radi sodelujete in se udeležujete kulturnih in literarnih prireditev.

Naša socialna sekcija učinkovito reševala socialna vprašanja in skrbela za dvig kvalitete življenja naših članov.

Ustvarjalne delavnice so se trudile, da so izdelale najrazličnejše izdelke in čestitke za društvene potrebe. Potekalo je tudi medgeneracijsko sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino.

Člani skupin Optimisti in Čaj ob petih so se, kot že nekaj let, zbirali v društvenih prostorih vsak teden, poklepetali o vsakdanjih stvareh, poskrbeli so tudi za peko peciva za društvene namene.

V letošnjem letu smo bili zelo uspešni v športnih dejavnostih, saj smo se kar v treh panogah uvrstili na državne športne igre in organizirali državno prvenstvo upokojencev v šahu.

Pohodniško planinska in izletniška sekcija sta po programu organizirali zanimive pohode, izlete in različna druženja. Čaka nas še zanimivo prednovoletno srečanje.

Leto 2017 bo hitro minilo in večino zadanih ciljev smo izpolnili, zato člani upravnega odbora mislimo že naprej v prihodnje leto, ko bo bomo volili novega predsednika, člane upravnega odbora, sekcij in komisij. Sprejeti moramo program dela, finančni plan za leto 2018, ki se bliskovito bliža. Upamo, da nam bo za prihodnje leto uspelo pridobiti tudi sodelavca za delo na javnih delih.

Še naprej se bomo trudili za vas drage članice in člani društva, da vam bo v naši družbi prijetno in zabavno.

Vas dragi upokojenci pa vabim, da se nam pridružite v naslednjem letu, da z nami preživljate bolj pestro in zanimivo življenje, in da zdravi, aktivni in v prijetni družbi preživite jesen življenja.

Irena Kramar, predsednica društva

19.11.2017

 

O delu DU v prvem polletju in pogled v naprej za leto 2017

Delo Društva upokojencev je bilo v prvem polletje v letu 2017 pestro in zanimivo, saj smo delovali na vseh področjih, kot so: kultura, sociala, šport, pohodništvo in izletništvo, ustvarjalne delavnice, da bi našim članom omogočili čim bolj kvalitetno življenje.

Kulturna sekcija je delovala na treh področjih, pevskem, literarnem in citrarskem področju.

Za ljubitelje petja delujeta mešani pevski zbor in ženska vokalna skupina Mavrica, ki je z nastopi popestrita številne prireditve in organizirata samostojne koncerte.

Letos smo organizirali že 19. srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na Vačah.

Že peto leto pa deluje tudi literarna skupina, v kateri snujejo udeleženci kratko prozo in poezije, pripravljajo proslave in literarne večere.

Literarna skupina je gostovala v domu Tisje in v Kulturnem centru s prireditvijo Moja najljubša, kjer smo člani literarne skupine recitirali pesmi, bolj ali manj znanih slovenskih avtorjev.

Ob prazniku žensk, ob dnevu žena in materinskem dnevu je pripravila prireditev Pustile so sledi, v spomin na ženske v naši okolici s katerimi smo živeli in se srečujemo z njihovo dediščino.

Skupaj s knjižnico Litija smo organizirali Bralno značko za odrasle, prebrali smo kar nekaj knjig tujih in domačij avtorje. V goste smo povabili mlado pisateljico Sabino Štubelj.

Prijeten zaključek so nam pripravili v knjižnici s prevajalko Tino Mahkoto in mladimi litijskimi ustvarjalci iz skupine Karte.

Člani literarne skupine so se skupaj z planinci odpravili na izlet v Belo krajino, ogledali so si Župančičevo spominsko sobo v gostišču Župančičev hram. V Radovici so v šoli Brihtna glava prisostvovali učni uri v šoli.

V društvu poteka učenje citer in citrarski orkester Srebrne strune, ki so pripravili bogat koncert, v Kulturnem centru Litija, medse pa so tokrat povabili še soliste.

Večer so popestrile tudi gostje, citrarska skupina Notice in plesna skupina Češminke iz Domžal.

Poleg vseh raznih prireditev, je naša socialna sekcija učinkovito reševala socialna vprašanja za dvig kvalitete življenja naših članov.

Socialna sekcija je ena najstarejših oblik delovanja našega društva. Najpomembnejši je projekt ZDUS-a je Starejši za starejše. Naše prostovoljke obiskuje starejše nad 69 let jim pomagajo pri raznih opravilih, jim krajšajo čas s pogovori in uredijo kakšne zadeve, ki jih sami ne zmorejo. Ob življenjskih jubilejih, ob okroglih obletnicah in vsem starejšim nad 80 let pišemo čestitke, ki jih izdelujejo naše delavnice.

 V sodelovanju z Rdečim križem, je medicinska sestra merila holesterol, sladkor v krvi in krvni tlak. Sodelovali smo z domom Tisje in novo enoto Šmelc.

Ustvarjalne delavnice so oblika druženja in so potekala v spomladanskem času, za društvene potrebe smo izdelovali različne izdelke in čestitke. Poteka tudi medgeneracijsko sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino. Svoje izdelke so razstavljali na raznih prireditvah v občini in drugje po Sloveniji.

Člani skupin Optimisti in Čaj ob petih so se zbirali v društvenih prostorih vsak teden, poklepetali o vsakdanjih stvareh, poskrbeli so tudi za peko peciva za društvene namene.

Delovanje športne sekcije je bilo zelo pestro in uspešno, v okviru društev Zasavske pokrajinske zveze, so se naši športniki uvrstili na državno prvenstvo kar v treh panogah, v balinanju ženske in moški in kegljanje ženske.

Zelo pestra je že utečena dejavnost pohodniško planinske sekcije, ki s prenovljenim programom ponuja tudi lažje pohode za širši krog članov in je v prvem polletju izvedla že enajst pohodov.

Sekcija za organiziranje izletov in srečanj je pripravila zanimive izlete in različna druženja.

Tudi letos smo pripravili aktivnosti za Teden upokojencev, ki se je odvijal od ponedeljka do ponedeljka, pripravili smo pester in zanimiv program.

V društvenih prostorih smo se srečali predsedniki društev litijske in šmarske Občine, našemu vabilu se je odzval tudi župana Občine Litija Franci Rokavec.

Ugotovili smo, da je na določenih področjih delo podobno v vseh društvih, da je veliko povezovanja na področju športa, pohodništva in kulture. Župan nas je razveselil z novico, da bo ustanovil Svet za starejše in Info točko, proučili bodo tudi možnost brezplačnih prevozov za starejše v občini.

Športniki so se pomerili v različnih športih. Pohodniki so se odpravili po bližnji okolici Litije, Strešni vrh in po poti čolnarjev.

Citrarski orkester Srebrne strune je v sredo zvečer, s svojim nežnim zvokom osvojil srca poslušalcev v Kulturnem domu Litija.

Obiskali so nas otroci iz vrtca Ribice, kjer smo združili pisavo predsednikov društev z risbicami teh otrok. Naredili smo papirnate ladjice, ki so jih ob rojstnem dnevu reke Save spustili v reko. Obiskali so nas že drugo leto in tako načrtujemo tudi za naprej.

Teden upokojencev smo zaključili z družabnim srečanjem in bogatim srečelovom. Vse te dogodke je ovekovečil naš strastni fotograf Milan Amon.

Komisija za kadrovska vprašanja se je trudila za pridobivanje novih članov, skrbela za obveščanje o delu društva, urejanje spletne strani in pisanje kronike društva.

Pripravila predloge za priznanja zaslužim članom. Spodbudila bo tudi aktivnosti za volilni zbor članov prihodnjo pomlad.

To je le nekaj utrinkov našega dela v šestih mesecih.

Pol leta je hitro minilo in že gledamo naprej, z dobro voljo bomo zmogli uresničiti naloge, ki smo si jih zadali s programom.

Najpomembnejša naloga, ki smo si jo zadali je organizacija državnega prvenstva v šahu.

Pevke in pevci bodo še naprej vadili za razne koncerte in prireditve.

Planinci in izletniki bodo organizirali pohode in izlete po že začrtanem programu.

Kulturna in literarna skupina bosta pripravljali razne prireditve in literarne večere.

Športniki bodo s svojimi treningi krepili telo in duha.

Socialna sekcija bo tako kot že vrsto let obiskovala naše člane na domu, tiste, ki se ne morejo udeleževat kakšnih aktivnosti v društvu in izvajala ostale aktivnosti po programu. Posebno pomemben dogodek je vsako leto sprejem starejših od osemdeset let.

Tukaj so ustvarjale delavnice, ki se že vrsto let trudijo zase in za naše društvo z izdelavo vizitk in najrazličnejših daril za naše člane.

Kot že mnogo let, nameravamo tudi letos pospremiti šolarje prve dni z varovanjem na poti v šolo.

Še naprej se bomo trudili za vas, drage članice in člani društva, da bomo lažje in lepše skupaj preživljali jesen življenja. Nove upokojence pa še vedno vabimo k včlanitvi v društvo, saj vam bo v družbi vrstnikov življenje bolj pestro in prijetno.

Želim vam prijetno, ne prevroče poletje, dolgo toplo jesen in ne mislimo še na zimo.

Irena Kramar, predsednica DU

 

 

Delo društva upokojencev v prvem četrtletju 2017

Tudi letos smo se in se bomo še naprej prostovoljci društva upokojencev trudili za vas, drage članice in člani društva.

Člani Društva upokojencev Litija, smo se marca zbrali na letnem zboru članov.

Obravnavali smo poročilo o poslovanju, finančno poročilo, poročilo Nadzornega odbora, sprejeli program dela in finančni načrt za leto 2017.

Podelili smo 13 priznanj članom za večletno prizadevno in uspešno delo.

Kulturna sekcija je dobro delovala. Pevska zbora sta pridno vadila, saj sodelujeta na številnih prireditvah v društvu in tudi širše v samem mestu in občini.

Glavna prireditev obeh pevskih zborov bo 19. srečanje upokojenskih pevskih zborov Zasavja in Posavja na GEOS-u.

Literarna skupina je v mesecu februarju za kulturni praznik gostovala v Domu Tisje, s pripovedjo »Moja najljubša«, recitirali smo pesmi znanih slovenskih avtorjev. Nadgradnja prireditve v Kulturnem centru je bila predstavitev umetniških fotografij Milana Amona.

V mesecu marcu je literarna skupina pripravila kulturni dogodek v Muzeju, s katerim smo počastili oba praznika žensk. Obudili smo spomin na ženske, ki so pustile sledi, to so ženske v naši okolici in se srečujemo z njihovo dediščino. Franja Potokar, Mira Pregelj, Pavla Voje, Mira Rojc in Darinka Ribič.

Skupaj s knjižnico je organizirala bralno značko, kjer so bralci srečali s prevajalko Tino Mahkota, s pesmimi pa so se predstavili tudi Litijski novodobni pesniki.

Naši citrarji pridno vadijo in se pripravljajo na koncert Citrarskega orkestra ki bo 31. maja v Kulturnem centru Litija.

V Ustvarjalnih delavnicah so v mesecu februarju in marcu izdelovali: lesene zapestnice, keramične izdelke, rože iz najlonk, slikali na steklo, izdelovali voščilnice; mnogo njihovih izdelkov je bilo uporabljenih v društvene potrebe. Izdelke razstavljajo na različnih prireditvah in stojnicah v naši Občini.

Socialna sekcija deluje kot že vrsto let. Naše prostovoljke obiskujejo člane v domu Tisje, enoti SVC, bolne na domu in člane, ki so stari več kot 80 let. Vsako prvo sredo v mesecu, v sodelovanju z RK medicinska sestra meri sladkor v krvi in holesterol.

V društvu se trudimo, da tudi naši najstarejši člani in bolni čutijo pripadnost društvu. Starejšim nad 80 let in okroglih obletnicah z voščilnico ob rojstnem dnevu popestrimo njihov praznik. Naše prostovoljke jih obiščejo na domu, se z njimi pogovarjajo in jim polepšajo dan.

Nadaljevali smo tudi z projektom »Starejši za starejše«, za boljšo kakovost življenja doma. Koordinatorka Ani Ponebšek s svojimi prostovoljkami obiskuje starejše nad 69 let.

Pogovorna skupina Optimisti in Čaj ob petih sta se srečevali ob torkih v prostorih društva, si krajšali čas s pogovori in raznimi ročnimi deli.

Športniki so uspešno nadaljevali začrtano pot rekreacije. Organizirali so tekmovanje v šahu v okvirju ZPZ in sodelovali na tekmovanjih ZPZ v različnih športih. Na povabilo DU Litija sta se kegljaški ekipi ženske in moški sestali na prijateljskem srečanju z ekipama DU Postojna.

Šahisti se redno dobivajo v DU, kjer potekajo redni turnirji, saj je vsa pozornost šahovske sekcije usmerjena na organizacijo ekipnega državnega prvenstva v šahu, ki bo letos v Litiji.

Planinsko pohodniška sekcija tudi v mrzlih zimskih dneh ni počivala, izvedli so vse pohode, ki so si jih zadali v programu prvih štirih mesecih.

Izletniška sekcija je za 8. marec proslavila kar dva praznika, dan žena in štirideset mučenikov. V gostilni Pri Rozi so se po dobrem prazničnem kosilu še zavrteli ob zvoku harmonike.

V aprilu so se podali na izlet v sosednjo Hrvaško, obiskali so Reko, Trsat in Opatijo.

Komisija za kadrovska vprašanja se je trudila za pridobivanje novih članov, skrbela za obveščanje o delu društva, urejanje spletne strani in pisanje kronike društva.

Pripravila predloge za priznanja zaslužnim članom društva.

Tudi letos smo pripravili aktivnosti za Teden upokojencev, ki bo od 29.5 do 3.6.2017, teden bo popestril aktivnosti pomladnih dni, o programu bomo pravočasno obveščali na oglasni deski, na spletni strani in v Občanu.

Dragi upokojenci, pridružite se nam, saj bo vsak našel kaj zase, v družbi sovrstnikov je življenje lepše in pestrejše.

HVALA vsem, ki se s svojim prostovoljnim delom trudite za naš člane.

Naj vam prihajajoči topli dnevi pogrejejo srce in dušo.

Irena Kramar, predsednica društva

 

POGUMNO V NOVO LETO 2017

Novo leto je čas, ko se ozremo nazaj in delamo inventuro leta, ki  se izteka. In hkrati čas, ko se gledamo naprej, v prihodnost, v leto, ki prihaja. Obljube, zaobljube in želje, želje zase in za bližnje.

Drage članice in člani Društva upokojencev Litija, v novo leto  vstopamo z  željo in upanjem, da bomo delali boljše ali pa vsaj tako, kot smo v minulem letu. Naše aktivnosti bodo usmerjene v dejavnosti, ki smo jih že do sedaj dobro in z veseljem opravljali.

Na kulturnem področju bosta še naprej aktivna naša pevska zbora, ženski pevski zbor Mavrica in mešani pevski zbor.

Pogumno bodo vadili in nas razveseljevali naši  citrarji, ki so že do sedaj želi lepe uspehe.

Udeleževali se bomo literarnih večerov.

Člani ustvarjalnih  delavnic bodo še naprej   ustvarjali  izdelke za potrebe društva, za  kar  smo jim neizmerno hvaležni.

 Socialna dejavnost je zelo široka. V sedenjih kriznih časih pa je še bolj potrebno skrbeti za dobre medsebojne stike in v okviru možnosti pomagati. Naše prostovoljke bodo obiskovale  starejše občane na domu, da jim popestrijo vsakdanjik, in da tudi najstarejši čutijo pripadnost društvu.

Nadaljevali bomo s projektom »Starejši  za starejše«, ki ga podpira ZDUS. Cilj projekta je višja kakovost življenja doma, in  da si starejši pomagamo med sabo. Naše prostovoljke bodo obiskovale starejše od 69 let, se povezovale s CSD, domom Tisje in RK. Kot že nekaj let bomo tudi letos v oktobru pripravili srečanje starostnikov nad 80 let.

Pogovorni skupini  Optimisti in Čaj ob petih se bodo še naprej sestajali v prostorih društva, da enkrat na teden pokramljajo in izmenjajo novice.

V kolikor želite biti aktivni na športnem področju, saj gibanje krepi fizično in psihično moč, se priključite našim športnikom, ki so v lanskem letu želi lepe uspehe in bodo aktivni tudi v prihajajočem letu.

Navdušila vas bo tudi planinsko-pohodniška sekcija, ki vsak mesec pripravi po dva pohoda, tudi za tiste, ki veliko hoje ne zmorete.

Izletniška sekcija bo tudi v letošnjem letu pripravila zanimive izlete.

Komisija za kadrovska vprašanja se bo še naprej trudila za pridobitev novih članov, skrbela za obveščanje o delu društva, urejanje spletne strani in pisanje kronike društva.

Glede na dobre izkušnje z organizacijo Tedna upokojencev v preteklem letu, bomo tega organizirali tudi v  letu 2017, seveda z novo vsebino.

To je le nekaj utrinkov naših aktivnosti, ki bodo potekale v letošnjem letu.

Želimo si, da bi se v naše društvo včlanilo več mlajših upokojencev, ki bodo s svojimi aktivnostmi pripomogli, da bo društvo uspešno nadaljevalo svoje poslanstvo.

Vsi, ki se trudite za naše člane s svojim prostovoljnim delom, HVALA vam, bodite to kar ste, še naprej.

 

Naj bo leto, ki je pred nami,  pot dobre volje, ljubezni in zdravja!

Irena KRAMAR,  predsednica društva

Delo DU v jesenskem obdobju

Člani Društva upokojencev smo tudi v  poletnih in jesenskih mesecih bili zelo aktivni, saj smo  se odločili, da v letošnjem letu ponovno obudimo »Teden upokojencev« in s tem obeležimo 65-letnico obstoja društva in 70-letnico Zveze društev upokojencev Slovenije. Program prireditev je potekal ves teden, od 5.9 do 10.9.2016.

Aktivni smo bili na vseh področjih:

Kulturna sekcija pod vodstvom Ive Slabe je bila zelo aktivna, doživeli smo lep literarni večer z Mijo Bernik, prof. Literarna skupina je bila na strokovni ekskurziji v Trstu in Sežani in po poti Srečka Kosovela v Tomaju.

Ženski pevski zbor Mavrica, je sodeloval na 16. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki je potekal septembra v Cankarjevem domu.

V septembru sta naša pevska zbora pričela z rednimi vajami, saj sodeluje tudi z drugimi društvi na raznih prireditvah. Vadijo enkrat tedensko in se trudijo pridobiti nove moči in v svoje vrste vabijo nove pevce, predvsem moške.

V 26. novembra ob 18. uri  bosta Mešani pevski zbor in Mavrica, z gosti, v Kulturnem centru priredila koncert Jesen je tu. Prisrčno vabljeni!

Kot vsako leto pa bodo nastopili na komemoraciji pri spomeniku NOB v Litiji.

Citrarji so začeli z jesenskimi vajami. Koncert v veliki dvorani Delavskega doma Trbovlje je navdušil poslušalce. V mesecu oktobru  je naš Citrarski orkester Srebrne strune uspešno nastopil v hotelu Delfin v Izoli.

Uspešno so delovale ustvarjalne delavnice pod vodstvom Milene Dimec. Vodje in mentorji dejavnosti si želijo več prostovoljcev, ki jih v tem trenutku primanjkuje. S svojimi izdelki so se  predstavili na stojnicah, mnogo njihovih izdelkov je bilo uporabljenih za društvene potrebe.

Do konca leta bomo izdelali  približno 200 voščilnic za potrebe društva.

Sodelovali smo tudi z drugimi društvi Občine Litija,  na prireditvah v mestu, kjer smo na  stojnicah predstavili naše izdelke.

Člani, ki delajo v ustvarjalnih delavnicah se bodo v jesenskih mesecih še nekajkrat pojavili na različnih prireditvah: ob 70-letnici Doma Tisje z izdelki varovancev in svojimi, ob prvem rojstnem dnevu enote Doma Tisje v Litiji, na stojnici na Bogenšperku (noč čarovnic), na stojnici v Šmartnem (Martinov sejem – 11. 11. 2016), kot mojstrica bo v Izoli sodelovala Slavi Janež, kot mentorici pa Jelka Zajc in Milena Dimec. Verjetno pa bo prišlo še kakšno povabilo.

Člani socialne sekcije in prostovoljke se trudijo, da tudi naši najstarejši člani in bolni čutijo pripadnost društvu. Članom ob okroglih obletnicah, Starejšim od 80 let pa vsako leto pošljemo voščilnico ob rojstnem dnevu popestrimo njihov praznik.

Zelo pomemben je projekt ZDUS-a »Starejši za starejše«, koordinatorka je Ani Ponebšek, ki  ji pri realizaciji pomagajo prostovoljke. Obiskujejo starejše od 69 let, povezujejo se s CSD, domom Tisje in RK.

V oktobru smo  tudi letos organizirali srečanje starostnikov nad 80 let, pripravili smo jim kulturni program in pogostitev.

Še naprej bomo sodelovali z Domom Tisje in novo enoto Doma Tisja Šmelc, z obiski prostovoljcev in prireditvami, pa tudi na sprehodih.

Število obiskovalcev pri Optimistih in Čaju ob petih številčno ni veliko, vendar so to zelo pomembna srečanja za tiste, ki se jih udeležujejo, kar je za posameznika so neprecenljivo, saj pomenijo vzdrževanje in negovanje socialne mreže, beg iz osamljenosti in zadovoljstvo, da enkrat na teden pokramljajo.

Izletniška sekcija je uspešno organizirala nekaj izletov, Trgatev na Vipavskem, h  Krimmlskim slapovom na Koroško in  tako priljubljen izlet V neznano. V novembru bodo izvedli  izlet na Primorsko-praznik kakija, če bo dovolj prijav še izlet v Lenti, decembra pa Božično-novoletno praznovanje.

Tudi Planinsko pohodniška sekcija ne počiva, vsak mesec pripravijo dva pohoda, za njimi je tudi že pohod Ne vemo kam, v novembru pa bodo organizirali pohod Poljčane-Studenice-Mart, v decembru pa se udeležili vsakoletnega pohoda na Tisje.

Športniki so v »Tednu upokojencev«   sodelovali  v kegljanju, balinanju, pikadu in šahu.

Ponovno smo lahko ponosni na žensko kegljaško ekipo, ki je na republiškem tekmovanju dosegla prvo mesto in  so državne prvakinje. Športna komisija ZDUS obljublja, da bo v naslednje letu 2017 organizator tekmovanja v šahu DU Litija.

Tudi kadrovska komisija pod vodstvom predsednice Martine Kralj je delovala na več področjih, trudi se pri pridobivanju novih članov, skrbi za obveščanje  o delu društva, urejanje spletne strani in za pisanje kronike društva, ter tudi pri posameznih aktivnostih ZDUS.

Kot vsako leto, so naši prostovoljci ob začetku šolskega leta, pomagali policiji pri varovanju šolarjev na  poti  v šolo.

Ponovno so se pričele meritve sladkorja, krvnega tlaka in holesterola, zato vabimo naše člane, da se  udeležijo merjenja.

To je le nekaj utrinkov naših aktivnosti, katere so potekale v jesenskem obdobju  in bodo potekale do konca leta.
Želimo si , da bi se v naše društvo včlanilo  vedno več mlajših upokojencev, kateri bodo s svojimi aktivnostmi pripomogli, da bo društvo nadaljevalo uspešno in aktivno delovanje. S pomočjo starejših aktivnih članov, nam njihove dragocene dolgoletne izkušnje delovanja v društvu zelo koristijo in smo jim za njihova sodelovanje zelo hvaležni.

Vse člane društva vabimo, da ponovno pregledajo program društva na letni zloženki in na spletni strani in se vključijo v ponujene dejavnosti. Spremljajte posamezne razpise dogodkov in dejavnosti na oglasni deski društva in na spletni strani. Zakaj bi samevali doma, če se lahko razvedrite v prijetni družbi vrstnikov.

Vabimo vse, ki še niste naši člani, da se nam pridružite. Prijazno vas bomo sprejeli med se, da aktivno in zadovoljno preživljate tretje življenjsko obdobje.

V prihajajočih mrzlih zimskih dneh vam želim prijetno počutje v vaših toplih domovih.

V vodstvu društva pa že snujemo program za prihodnje leto.

29.10.2016                                                                                              

 Irena Kramar, predsednica društva

 

 

                                                                                                                              


 

 

 

 

USPEŠEN TEDEN UPOKOJENCEV

V upravnem odboru Društva upokojencev smo se odločili, da v letošnjem letu ponovno obudimo Teden upokojencev in s tem obeležimo 65-letnico obstoja društva in 70-letnico Zveze društev upokojencev Slovenije. Program prireditev je potekal ves teden, od 5.9 do 10.9.2016.
V ponedeljek smo se zbrali v Osnovni šoli Gradec, kjer je potekala OKROGLA MIZA, ki smo jo poimenovali »Jesen življenja, skrb za starejše in  medgeneracijsko sodelovanje«, s katero smo želeli osvetliti  to področje dela v naši občini. Zanimivi so bili predlogi za izboljšanje razmer in položaja starejših v občini. Verjamemo, da bodo pobude in predlogi dobra osnova za obravnavo na Svetu za starejše pri županu, ki je zadnja leta zamrl. V razpravi je sodelovalo tudi nekaj prostovoljcev, ki so predstavili svoje delo in tudi vztrajnost pri premagovanju osebnih  težav.

V torek dopoldan smo v društvenih prostorih organizirali USTVARJALNO DELAVNICO, ki je bila namenjena medgeneracijskemu sodelovanju.  Povabili smo otroke iz vrtca Ribica in Osnovne šole Litija. Za vse obiskovalce smo pripravili priložnostno razstavo izdelkov naših članov.
V torek zvečer je v Modri sobi Kulturnega centra Litija potekal izjemen  Literarni  večer z gostjo Mijo Bernik prof., na temo 3 novele. Zanimivo predstavitev  izbranih novel naših in tujih avtorjev sta popestrili  citrarki  in pevski  trio.

V sredo dopoldne so naši športniki tekmovali v kegljanju na litijskem kegljišču, v četrtek dopoldne pa se je tekmovanje nadaljevalo v pikadu, balinanju in šahu.

Četrtkovo popoldne je bilo namenjeno  DRUŽABNU SREČANJU,

 na prostoru Ribiške družine. Kratkemu kulturnemu programu je sledil zabavni program  ob glasbi, jedači in pijači.

Veselo smo se zavrteli ob zvokih glasbe in uživali v  druženju.

Na PETKOVEM POPOLDNEVU smo skupaj z U3 v Mestnem muzeju  prisluhnili našemu pevskemu zboru in si ogledali razstavo Pozabljene vezenine.

V soboto smo se odpravili  na pohod »PO STOPINJAH ČOLNARJEV«, ki ga je vodila vodja Mestnega muzeja Helena Hauptman, prof. Sprehod po Litiji  je bil zelo zanimiv in poučen.

Številne dejavnosti  našega društva  smo tako skozi ves teden prikazali v živo in prepričana sem, da se bo naš trud obrestoval, saj želimo, da bi se člani našega  društva čim več družili, ohranjali in navezovali nove stike, si povedali kaj zanimivega in lepega in pozabili na vsakdanje skrbi.

 Posebna zahvala za uspešno izveden  »Teden upokojencev« gre  Kalu Lemutu za pripravo in izvedbo okrogle mize, Adiju Slabetu za multimedijsko podporo, Ivi Slabe za organizacijo Literarnega večera, Mileni Dimec za organizacijo in pripravo ustvarjalnih delavnic, Mirku Plazniku za organizacijo in izvedbo športnih iger ter pomoč pri organizaciji družabnega srečanja in  Heleni Hauptman za vodenje pohoda. Zahvaljujem se tudi  našim pevcem in vsem tistim, ki ste kakorkoli pomagali pri uspešno izvedenem »Tednu upokojencev«.

 

Irena Kramar, predsednica

13..9.2016

NOV ZAČETEK

NOVO IZVOLJENI ORGANI DU LITIJA

Člani Društva upokojencev Litija smo se zbrali na volilnem zboru članov 29. marca 2018. Pregledali in ocenili smo delo društva v preteklem letu in poročilo o finančnem poslovanju, ter sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje leto.

Na zboru so izvolili smo nove organe društva za prihodnji 4 letni mandat. Za predsednika društva je bila ponovno izvoljena Irena Kramar, za podpredsednika Miko Plaznik, za tajnico pa Nuša Rozman, ter še 6 članov upravnega odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče.

Na zboru članov smo podelili 10 priznanj društva.

Vsem, članom se zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali za ponovno izvolitev predsednice za štiriletno mandatno obdobje 2018 do 2022.

Potrudila se bom, da bom delo opravljala odgovorno in v dobro društva, za menoj stoji ekipa, ki ji lahko zaupam in s svojim prostovoljnim delom delajo za dobro društva.

Osebno se bom na novi funkciji zavzemala za nadaljnje dobre odnose in povezanost vseh članov, ki delate v društvu, da bodo načrtovane aktivnosti še naprej tako uspešno potekale. Želim biti odprta do vseh, in sem na voljo za vsakršne pobude, ideje ali pogovor.

Dejavnosti, ki so potekale v letu 2017 se bodo nadaljevale tudi v letu 2018, kar je razvidno iz programov v zloženki za leto 2018, ki jo dobijo člani ob plačilu članarine. Moja želja je, da bi se člani društva aktivno vključili v delo naših sekcij in drugih dejavnosti in pripomogli, da bi društvo tudi 2018 delovalo uspešno v zadovoljstvo vseh nas. Želim, da bi se v društvo včlanilo čim več novih upokojencev.

Tudi v letošnjem letu bomo aktivni na kulturnem, socialnem, športnem področju, organizirali bomo izlete, pohode, ki so primerni tudi za tiste, ki veliko hoje ne zmorejo.

Prizadevali si bomo, da bo projekt, starejši za starejše, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZDUS, še naprej deloval v korist in pomoč starejšim.

Letos bomo praznovali jubilejno dvajseto obletnico srečanj zasavsko posavskih upokojenskih zborov, ki smo jih organizirali že 19 let , zadnjih deset let na Geoss-u, letošnje jubilejno srečanje bo v Kulturnem centru.

Citrarski orkester in naša dva pevska zbora, bosta tudi letos organizirala prireditvi v Kulturnem centru, koncert Srebrne strune in prireditev Vesela jesen.

Svoj program ima začrtan tudi literarna skupina.

Organizirali bomo teden upokojencev, v katerem se bodo odvile vse dejavnosti našega društva, od kulturnih prireditev, športnih srečanj, pohoda, do družabnega srečanja, kjer se bolje spoznamo in družimo.

Potekalo bo medgeneracijsko sodelovanje, sodelovali bomo z vrtci in šolama.

Na obisk smo povabili prijatelje iz Društva upokojencev Maribor-Tabor, s katerimi že 16 let pletemo in negujemo prijateljske vezi.

V letošnjem letu si bomo prizadevali pridobiti odločbo Ministrstva za delo o delovanju društva v javnem interesu.

To je le nekaj kratkih utrinkov našega dela v letošnjem letu.

Hvala vsem, ki ste do sedaj sodelovali in mi pomagali z vašimi dejanji, toplimi besedami in dobro voljo, pri najrazličnejših odločitvah in prireditvah in želim, da ostane še tako naprej.

 Irena Kramar, predsednica DU Litija

 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe