NOV ZAČETEK

NOVO IZVOLJENI ORGANI DU LITIJA

Člani Društva upokojencev Litija smo se zbrali na volilnem zboru članov 29. marca 2018. Pregledali in ocenili smo delo društva v preteklem letu in poročilo o finančnem poslovanju, ter sprejeli program dela in finančni načrt za letošnje leto.

Na zboru so izvolili smo nove organe društva za prihodnji 4 letni mandat. Za predsednika društva je bila ponovno izvoljena Irena Kramar, za podpredsednika Miko Plaznik, za tajnico pa Nuša Rozman, ter še 6 članov upravnega odbora, nadzorni odbor in častno razsodišče.

Na zboru članov smo podelili 10 priznanj društva.

Vsem, članom se zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izkazali za ponovno izvolitev predsednice za štiriletno mandatno obdobje 2018 do 2022.

Potrudila se bom, da bom delo opravljala odgovorno in v dobro društva, za menoj stoji ekipa, ki ji lahko zaupam in s svojim prostovoljnim delom delajo za dobro društva.

Osebno se bom na novi funkciji zavzemala za nadaljnje dobre odnose in povezanost vseh članov, ki delate v društvu, da bodo načrtovane aktivnosti še naprej tako uspešno potekale. Želim biti odprta do vseh, in sem na voljo za vsakršne pobude, ideje ali pogovor.

Dejavnosti, ki so potekale v letu 2017 se bodo nadaljevale tudi v letu 2018, kar je razvidno iz programov v zloženki za leto 2018, ki jo dobijo člani ob plačilu članarine. Moja želja je, da bi se člani društva aktivno vključili v delo naših sekcij in drugih dejavnosti in pripomogli, da bi društvo tudi 2018 delovalo uspešno v zadovoljstvo vseh nas. Želim, da bi se v društvo včlanilo čim več novih upokojencev.

Tudi v letošnjem letu bomo aktivni na kulturnem, socialnem, športnem področju, organizirali bomo izlete, pohode, ki so primerni tudi za tiste, ki veliko hoje ne zmorejo.

Prizadevali si bomo, da bo projekt, starejši za starejše, ki ga izvajamo v sodelovanju z ZDUS, še naprej deloval v korist in pomoč starejšim.

Letos bomo praznovali jubilejno dvajseto obletnico srečanj zasavsko posavskih upokojenskih zborov, ki smo jih organizirali že 19 let , zadnjih deset let na Geoss-u, letošnje jubilejno srečanje bo v Kulturnem centru.

Citrarski orkester in naša dva pevska zbora, bosta tudi letos organizirala prireditvi v Kulturnem centru, koncert Srebrne strune in prireditev Vesela jesen.

Svoj program ima začrtan tudi literarna skupina.

Organizirali bomo teden upokojencev, v katerem se bodo odvile vse dejavnosti našega društva, od kulturnih prireditev, športnih srečanj, pohoda, do družabnega srečanja, kjer se bolje spoznamo in družimo.

Potekalo bo medgeneracijsko sodelovanje, sodelovali bomo z vrtci in šolama.

Na obisk smo povabili prijatelje iz Društva upokojencev Maribor-Tabor, s katerimi že 16 let pletemo in negujemo prijateljske vezi.

V letošnjem letu si bomo prizadevali pridobiti odločbo Ministrstva za delo o delovanju društva v javnem interesu.

To je le nekaj kratkih utrinkov našega dela v letošnjem letu.

Hvala vsem, ki ste do sedaj sodelovali in mi pomagali z vašimi dejanji, toplimi besedami in dobro voljo, pri najrazličnejših odločitvah in prireditvah in želim, da ostane še tako naprej.

 Irena Kramar, predsednica DU Litija

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1288547

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe