OBRNIMO NOV0 STRAN V LETU 2020

Spoštovane upokojenke in upokojenci !

Spet smo zakorakali v novo leto, zastavili smo si veliko ciljev in vemo, da jih bomo tudi izpeljali, seveda z vašo pomočjo.

Vsako leto organiziramo več aktivnosti, prireditev in dogodkov, da vam, spoštovani člani, pomagamo polepšati jesen življenja. Pri svojem delu bomo sledili interesom in potrebam članov. Vse leto bomo organizirali razne kulturne, športne dogodke, pohode, izlete in srečanja, obiske na domu, za tiste, ki se ne morejo udeleževat naših dogodkov. Nadaljevali bomo z izvajanjem projekta ZDUS »Starejši za starejše« in obiskovali starejše od 69 let.

Kljub težavam in pomanjkanju finančnih in materialnih možnosti, smo v preteklem letu nekako uspeli realizirati veliko zastavljenih ciljev društva in doseči pomembne uspehe.

Vendar dela tudi v bodoče ne bo zmanjkalo, saj življenje prinaša vedno nove probleme in izzive. Skušali jih bomo – glede na znanje in možnosti - razreševati v dobro našega članstva, oziroma vse starejše populacije.

Prav pa je, da se na za na začetku novega leta zahvalimo vsem članom, prostovoljcem, in še predvsem vodjem sekcij in komisij, ki so v preteklem letu kakorkoli s svojim delom in aktivnostjo pripomogli k temu, da je društvo v preteklem letu uspešno delovalo.

Za leto 2020 nismo uspeli na razpisu za pridobitev delavke na javnih delih, zato bomo morali še več dela opraviti funkcionarji in prostovoljci. Pa tudi vrata pisarne društva bodo odprta samo v času uradnih ur.

Vsa pomembna obvestila o dogodkih društva bomo, tako kot doslej, objavljali na oglasni deski, spletni strani društva in v glasilu Občan.

Naj bo tudi v bodoče naš cilj »ohranjati vitalnost telesa in duha ter zagotavljati času in okolju primeren položaj starejše populacije«.

Januar 2020

Irena Kramar, predsednica DU

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1599921

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe