Bliža se konec leta

Pomembni dogodki delovanja društva v letu 2013

Leto je hitro naokoli. Loči nas samo še dva meseca, ko bomo lahko ugotovili ali je društvo uspešno delovalo in si zastavili cilje za prihodnje leto.

Med pomembnejše dogodke naj najprej omenim našo citrarsko skupino, ki letos praznuje 5. letnico delovanja. Ob tej priložnosti smo imeli v Kulturnem centru Litija jubilejni koncert in predstavili prvi njihov CD. Posnete so najlepše pesmi, ki so se jih v teh letih z veliko truda in dobre volje naučili.
Naj nadaljujem s kulturo, ki je v našem društvu zelo dejavna. Ženski pevski zbor Mavrice je bil na reviji pevskih zborov Zasavja in Posavja na GEOSS-u izbran kot najuspešnejši nastop in dobil priložnost, da se predstavi na reviji pevskih zborov na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Ob tej priložnosti smo bili počaščeni, da je naša voditeljica kulturne sekcije Iva Slabe spretno vodila to  prireditev. V literarni skupini, ki se v jesenskem obdobju ponovno sestaja, bodo do konca leta podelili še bralne značke srčnim bralcem.

V športni sekciji smo dosegli vidni uspeh, saj sta strelska in balinarska ekipa s prvim mestom na tekmovanju v Zasavski pokrajinski zvezi dobili priložnost, da so jo zastopale na državnem prvenstvu upokojencev. Naša šahovska skupina pa se ponovno sestaja vsak ponedeljek, kjer z ekipo Društva invalidov  odigrajo krajše turnirje.

V socialni sekciji naše marljive prostovoljke projekta Starejši za starejše preko celega leta obiskujejo upokojence nad 69 let. Najstarejši člani našega društva pa se tedensko sestajajo v skupini Optimisti in Čaj ob petih, kjer se pogovarjajo o aktualnih dogodkih v društvu, doma in o težkih časih, ki jih preživljamo v državi.
Izvedli smo vsakoletno srečanje starostnikov nad 80 let. Srečali so se s svojimi vrstniki, poklepetali, se nasmejali in dobre volje odšli domov.

Planinsko pohodniška in izletniška sekcija  sta zelo aktivni  celo leto. Pohodi se vrstijo tedensko, od lažjih pa vse do visokogorja. Želijo, da bi se jim na izredno zanimivih pohodih pridružilo več novih pohodnikov.
Zanimive in dobro vodene izlete pa dopolnjujejo še priljubljena srečanja, kot je pustovanje, trgatev, martinovanje, kostanjev piknik in  novoletno srečanje.
Oboji so izvedli tudi priljubljeni vsakoletni pohod in izlet V neznano.

Uspešno smo izvedli tudi vsakoletno srečanje z DU Tabor Maribor, kjer smo letos tudi gostovali. Ogledali smo si znamenitosti Maribora in ob prijetnem druženju izmenjali izkušnje obeh društev. Pred nami so tudi pogovori o obnovitvi sodelovanja in srečanj z DU Lesce, Loška dolina in Litija.

Ustvarjalne delavnice so uspešno zaključile spomladanski del in uspešno nadaljujejo svoje delo tudi v jeseni.

Skozi celo leto so se predsedniki društev redno sestajali na Zvezi društev upokojencev Slovenije, kot tudi v Državnem zboru in poizkušali vplivati na naše poslance, naj ne sprejemajo škodljivih zakonov, ki bi nam upokojencem še dodatno poslabšali življenjske pogoje.

Do konca leta bomo izvedli še nekaj pohodov, izletov in ustvarjalnih delavnic, pa tudi novoletno srečanje, ter se pripravili na volilno leto, ki prihaja.

Upravni odbor, z vodji sekcij, že pripravlja program dela društva za prihodnje leto, ki bo natisnjen v zloženki za leto 2014 in bo podlaga za finančni načrt.
Prihodnje leto se izteče mandat sedanjim organom društva, spomladi se bomo sestali  na volilnem zboru članov. Pričele so se že priprave za pridobitev kadrov za odgovorna mesta, da bi društvo tudi v bodoče uspešno delovalo.
Upamo, da nam bo, v sodelovanju z Občino Litija in Zavodom za zaposlovanje, tudi za prihodnje leto uspelo pridobiti sodelavko na javnih, ki pomembno pripomore k povezovanju in sodelovanju s člani.

Prihajajo dolgi, hladni in mrakobni jesensko zimski dnevi. Predlagamo, da še več časa preživite v raznih aktivnostih društva, kar vam bo izboljšalo razpoloženje.

4. novembra  2013

        
                                                                                                 Dušan Jovanovič,
                                                                                                 predsednik društva

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe