Letos praznujemo

20 LET SOCIALNE SEKCIJE

 

V leto 1998 sega začetek organiziranega delovanja s pobudnico, ustanoviteljico in vodjo, Milo Grošelj, ki je še vedno aktivna članica. To je čas prostovoljstva, nesebične in strokovne pomoči, obiskov, pogovorov… Njeni člani so »nevidni in neslišni«, a zelo pomembni in nepogrešljivi, saj poznajo razmere naših članov, njihove potrebe, želje in socialne razmere.

S priznanjem Ministrstva za delo, družino in šport, v letu 2017, je pridobilo društvo status humanitarne organizacije.

Na zboru članov društva 29. marca 2018 so bila s področja socialne dejavnosti podeljena naslednja priznanja:

SOCIALNI SEKCIJI je bila podeljena pisna zahvala društva ob 20. letnici delovanja.

Njeni člani že dvajset let opravljajo svojo človeško funkcijo. Skrbijo za stike s člani, ki ne morejo samo aktivno sodelovati v društvenih aktivnostih, za člane v visoki starosti in za tiste, ki so v domu. Še posebej je to pomembno v današnjem času, v hitrem življenjskem tempu, ob neugodnih socialnih razmerah in s tem povezanimi problemi. Zdi se, da postaja socialni čut varovalo, da se pomaga vsakemu, ki je pomoči potreben.

Delo sekcije poteka vse leto in ni nikoli končano, zato tudi ne štejemo rezultatov v številkah, ampak so pomembni ljudje; vsak posameznik.

MILI GROŠELJ je bil podeljen naziv častne članice društva.

Deluje 25 let kot ugledna in izkušena prostovoljka. Spremlja predvsem problematiko starejših, bolnih in onemoglih članov in njihove življenjske razmere, se pogovarja o njihovih težavah in jim jih pomaga reševati. Organizirala je lažje izlete, sodelovala pri organizaciji letnih srečanj starejših od 80 let in jih pozdravila s spodbudnimi besedami, jim pisala čestitke. Na njeno pobudo je bila v letu 1998 ustanovljena socialna sekcija.

Je vzor predane prostovoljke, v kar je uvajala tudi druge člane.

26 let je tudi zvesta članica pohodniške skupine, kjer s svojo zdravstveno usposobljenostjo vedno bedi tudi nad udeleženci pohodov..

Svojo literarno nadarjenost je vedno razdajala tudi za potrebe društva, še posebno zadnjih osem let v literarni skupini.

ANI PONEBŠEK je bila podeljena srebrna plaketa

Je članica DU Litija 21 let. Njen čut za socialne probleme članov, njena tenkočutnost in sposobnost videti (včasih) tudi nevidno; probleme ljudi, ki jih sami niso in ne želijo izpostavljati, so kvalitete, ki so jo močno vpele v delo socialne sekcije oz. njenega drugega pola, kot je projekt Starejši za starejše – za višjo kakovost življenja doma. Temu poslanstvu je skupaj s prostovoljkami zapisana že od leta 2006. Njeno poslanstvo je najti osamljene, onemogle vrstnike ter jim olajšati starostne stiske.

Hvaležni smo vsem članom, ki delujejo na socialnem in humanitarnem področju z željo, da to nadaljujejo tudi v bodoče v korist pomoči potrebnih članov društva.

Irena Kramar,

predsednica društva

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
1599839

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe