ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN

NOV IZVAJALEC POMOČI NA DOMU V OBČINI LITIJA

Starost ne sme biti ovira, temveč izziv za nov začetek in iskanje poti za aktivno in predvsem kakovostno staranje. Pri tem je starejšim v veliko pomoč storitev »pomoč družini na domu«, ki jim omogoča, da dlje časa ostanejo v domačem okolju.

V Občini Litija, od 1.1.2021 storitev izvaja Zavod za socialno oskrbo Pristan.

IZVAJALEC POMOČI NA DOMU Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI

Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki ga vodi direktor Martin Kopatin in zaposluje 150 ljudi, je z izvajanjem storitve pomoč družini na domu začel že leta 2004 ter do danes pridobil kar 14 občinskih koncesij. Poleg Občine Litija, Zavod Pristan pomoč na domu nudi še v občinah Ljubljana, Kamnik, Postojna, Ajdovščina, Vipava, Ilirska Bistrica, Velike Lašče, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer, Borovnica, Hrpelje-Kozina in Komen. Neposredno pomoč na domu nudijo prijazne in strokovno usposobljene socialne oskrbovalke. Druga pomembna dejavnost Zavoda Pristan pa je Center starejših Pristan v Vipavi, v katerem je prostora za 104 stanovalce. Pomembno je poudariti, da je kvaliteta storitve odvisna predvsem od strokovnega znanja in pristopa zaposlenih do posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Poleg zakonskih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati socialne oskrbovalke, da lahko nudijo pomoč, v Zavodu Pristan veliko pozornost namenjajo predvsem komunikaciji z uporabniki in njihovimi svojci. Uporabniki cenijo predvsem prijaznost in občutljivost socialnih oskrbovalk, ki imajo posluh za drobne malenkosti katere jim veliko pomenijo.

RAZNOLIKE OBLIKE POMOČI NA DOMU

Socialna oskrba ali pomoč na domu je socialnovarstvena storitev katere namen je predvsem zagotoviti pomoč upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznika in obsega tri sklope opravil: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – v gospodinjsko pomoč sodi prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov zajema predvsem vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom ter informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

KDO JE UPRAVIČEN DO STORITVE:

Do pomoči na domu je upravičen le tisti posameznik, ki potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz navedenih sklopov in hkrati izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:- oseba, stara nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, ni sposobna za popolnoma samostojno življenje, ali je– oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe, nesposobne za samostojno življenje, - hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. Vsak uporabnik je upravičen do največ štirih ur pomoči dnevno oz. dvajset ur tedensko.

CENOVNA DOSTOPNOST

Ena od prednosti storitve pomoč družini na domu je cenovna dostopnost, saj storitev sofinancira Občina Litija. Cena za uporabnike pomoči je enaka za vse uporabnike na področju Občine Litija. Cene storitve pomoči na domu za uporabnika znašajo isto kot do sedaj in sicer: za delo ob delovnikih (ponedeljek – sobota): 4,22 eur/uro, za delo ob nedeljah: 5,91 eur/uro, za delo ob praznikih: 6,33 eur/uro.

KAKO DO POMOČI NA DOMU?

Storitev pomoč družini na domu v Občini Litija vodi strokovna delavka, zaposlena v Zavodu Pristan, Enota Ljubljana. Vsi, ki bi želeli koristiti pomoč na domu, lahko strokovno vodjo pokličete na telefonski številki 01 547 95 79 ali 031 702 698. Uradne ure so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih inj petkih med 8:00 in 11:00, ob sredah pa od 12:00 do 16:00.Vodja pomoči na domu se bo z vami pogovorila o potrebah in željah, vas obiskala na domu ter skupaj z vami poiskala za vas najustreznejšo rešitev.

 

Občan, januar 2021

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2024488

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe