SOCIALNA SEKCIJA V LETU 2020

V letu 2019 bomo nadaljevali projekt ZDUS Starejši za starejše. Koordinatorki Marjani Sladič pri realizaciji programa pomagajo prostovoljke. Obiskujejo starejše od 69 let. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje, v obeh enotah, RK Litija (v obliki prehranskih paketov).

Optimisti so člani, ki se združujejo v pogovorni skupini z istim imenom in se enkrat tedensko družijo v prostorih društva. Pridružite se jim lahko vsak torek od 15. do 16. ure. Vodita jih Ivan Blažič in Ani Ponebšek. Program bodo obogatili z dejavnostjo, ki so jo poimenovali Minute za spomin. Enkrat na leto pa se podajo na drugo lokacijo (že dvakrat na Zeliščarsko domačijo Pivec). Tudi v prihodnje načrtujejo druženja. Druga pogovorna skupina, ki ima že dolgo življenjsko dobo, več kot trideset let, je Čaj ob petih. Vodja skupine je Martina Plaznik. Zberejo se spontano, brez obveze, da je potrebno priti. Pogovorijo se o vsakdanjih stvareh, pokomentirajo aktualne dogodke in se preprosto družijo; vsak torek od 17. do 18. ure. Program bodo v letu 2019 razširili: kvačkanje in pletenje bodo članice širile med osnovnošolci, pripravile bodo tekmovanje v pletenju (v sodelovanju z drugimi društvi, od januarja do konca aprila), pripravile bodo letno razstavo ročnih del in povabile vse, ki ustvarjajo, da se jim pridružijo.

Stalne dejavnosti:

 Obiski članov DU v Domu Tisje in enoti v Litiji, Šmelc, obiski bolnih na domu; urnik je prilagojen potrebam.

 Obiski članov, starih več kot 80 let, ob življenjskih jubilejih.

 Pisanje čestitk (ki jih izdelajo v ustvarjalnih delavnicah, pišeta Milena Urbič in Marjana Sladič), le-te dobijo člani ob okroglih obletnica in vsi starejši od 80 let.

 Srečanje starejših od 80 let je enkratna, vsakoletna dejavnost, ki se zgodi konec oktobra s kulturnim programom in pogostitvijo. Ob tej prireditvi združijo moči sodelavci in člani društvenih sekcij.

 Medgeneracijsko sodelovanje se je aktivneje začelo 2014 in je sedaj v polnem teku; tudi letos bodo člani sodelovali z vrtcem in osnovno šolo (v teku je projekt NVO gre v šolo), vezenje, kvačkanje... Medgeneracijsko sodelovanje, ki je prostovoljska dejavnost, je namenjena širjenju pozabljenih znanj, veščin, rokodelstva...

 Skrb za nemoteno delovanje v zvezi z letovanjem članov društva.

 Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka poteka v sodelovanju z Rdečim križem in je stalnica v delovanju (ob torkih med 9. In 10. uro v društvenih prostorih.

 Sodelovanje z novo enoto Doma Tisje Litija (Šmelc). Člani ustvarjalnih delavnic bodo sodelovali kot mentorji, ko jih bodo povabili; ter po potrebi kot prostovoljci gibalno oviranim oskrbovancem.

 Slovo od umrlih članov z društvenim praporom, osmrtnico na društveni oglasni deski in izobešeno žalno zastavo.

 

Milena Dimec, vodja socialne sekcije

 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe