SREČANJE ZASAVSKIH DRUŠTEV UPOKOJENCEV

V petek 1. junija smo se člani DU Litija z avtobusom odpeljali v Rimske Toplice, na srečanje društev upokojencev, ki so povezani v ZPZDU. Že ob izstopu iz avtobusa se nam je prikazal veličasten pogled na Hotel Aqua Roma z bazenskim kompleksom, parkom in okoliškimi griči. Srečali smo se s člani društev iz Zagorja, Trbovelj, Hrastnika, Gabrovke, Jevnice, Šmartnega pri Litiji in Dol, skupaj okoli 400 članov.

Ob bazenih nas je pričakal ogromen šotor in za vsako društvo pripravljene mize. Ob prihodu smo se okrepčali z dobro telečjo obaro, sledil je kulturni program. Na voljo smo imeli kopanje v zunanjih bazenih, ogled Aškerčeve domačije, kartuzije Jurklošter, pohod po Ruski stezi v senci mogočnih sekvoj; tako je bilo poskrbljeno tudi za športnike.

Člani ustvarjalnih delavnic našega društva ( Slavi Janež, Jelka Zajc, Rezka in Ivan Blažič, Branka Bizjan ter Milena Dimec) so na stojnicah razstavljali svoje izdelke.

Popoldne je sledilo okusno kosilo, za dobro razpoloženje in zabavo nam je ves dan igral narodno zabavni ansambel. Pijače in jedače je bilo dovolj, tako smo se proti večeru odpravili domov z dobrimi vtisi in z željo, da se naslednje leto spet srečamo v Rimskih Toplicah.

 

Zapisala: Irena Kramar

 

Socialna sekcija v letu 2018

Dejavnosti socialne sekcije bodo tudi v letu 2018 ostale nespremenjene, saj kar je dobro, naj ostane. Bomo pa naše delo obogatili. Pozornost bomo posvetili medgeneracijskemu sodelovanju.

Pomemben je projekt ZDUS-a Starejši za starejše. Ponosni smo, da smo del tega dogajanja, saj je Evropski parlament podelil državnemu projektu, katerega del smo tudi v DU Litija, nagrado Državljan Evrope za leto 2017.

Program medsebojne pomoči starejših za višjo kakovost življenja doma »Starejši za starejše« predstavlja izjemen primer dobre prakse na področju prostovoljstva, ki omogoča bolj kakovostno in neodvisno življenje starejših. Skozi prizadevanja za boljše razumevanje in razvoj kulture sodelovanja med generacijami pa odseva pomembne evropske vrednote prostovoljstva, humanitarnosti, solidarnosti, povezanosti, vzajemnega razumevanja in sočutja. Koordinatorka je Ani Ponebšek, ki ji pri realizaciji pomagajo prostovoljke. Obiskujejo starejše od 69 let. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje, RK Litija (v obliki prehranskih paketov).

Optimisti so člani, ki se združujejo v pogovorni skupini z istim imenom enkrat tedensko v prostorih društva. Pridružite se jim lahko vsak torek od 15. do 16. ure. Vodita jih Ivan Blažič in Ani Ponebšek.

Druga pogovorna skupina, ki ima že dolgo življenjsko dobo – več kot trideset let, je Čaj ob petih. Vodja skupine je Martina Plaznik. Zberejo se spontano, brez obveze, da je potrebno priti. Pogovorijo se o vsakdanjih stvareh in poskrbijo tudi za peko peciva za društvene potrebe.

Stalne dejavnosti:

  • Obiski članov DU v Domu Tisje in enoti v Šmelcu, obiski bolnih na domu
  • Obiski članov ob življenjskih jubilejih, pisanje čestitk (ki jih izdelajo v ustvarjalnih delavnicah, piše jih Janez Kres) ob okroglih obletnicah članov in vsem starejšim od 80 let. Letno več kot 400 voščilnic razveseli člane.
  • Srečanje starejših od 80 let je enkratna je vsakoletna dejavnost, ki se zgodi konec oktobra s kulturnim programom in pogostitvijo. Ob tej prireditvi združijo moči sodelavci in člani društvenih sekcij.
  • Medgeneracijsko sodelovanje je bila najprej želja, ki pa se že bogato realizira. DU Litija je del slovenskega projekta NVO gre v šolo. Cilj akcije je spodbuditi povezovanje nevladnih organizacij (NVO) z osnovnimi šolami v lokalnem okolju. Nevladne organizacije v lokalnem okolju lahko s svojim delovanjem in programi ponudijo doživljajski in izkustven način izobraževanja mladih.Namen akcije »NVO gre v šolo« je predstavitev nevladnih organizacij in njihovih dejavnosti, programov in projektov učencem in učiteljem, seznaniti učence z različnimi prostočasnimi dejavnostmi z možnostjo aktivnega vključevanja v lokalno okolje ter vključitev dejavnosti oziroma programov nevladnih organizacij v izvajanje šolskega učnega načrta.
  • Skrb za nemoteno delovanje v zvezi z letovanjem članov društva.
  • Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka poteka v sodelovanju z Rdečim križem in je stalnica v delovanju (vsako sredo od 8. do 9. ure v prostorih društva)
  • Sodelovanje z novo enoto Doma Tisje Litija (Šmelc). Z ustvarjalnimi delavnicami popestrimo pomladni , jesenski in zimski – predpraznični čas.
  • Slovo od umrlih članov z društvenim praporom, osmrtnico na društveni oglasni deski in izobešeno žalno zastavo.

    Milena Dimec, vodja sekcije

 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe