ŠPORTNA SEKCIJA, Program 2018

 

 

Športna sekcija, ki je bila v letu 2017 izredno uspešna, bo v tem letu nadaljevala svoje poslanstvo po predvidenem programu. V okviru Zasavske pokrajinske zveze so v prvem polletnem ciklusu predvidena tekmovanja v kegljanju, balinanju, streljanju, pikadu in kegljanju s kroglo na vrvici. Vsa navedena tekmovanja bodo potekala v moški in ženski konkurenci. Tekmovanje bo potekalo tudi v lovu rib s plovcem ter hitropoteznem šahu. V okviru tedna upokojencev bomo pripravili društvena tekmovanja v raznih športnih panogah.

Vsem zainteresiranim bodo na voljo kegljaške steze na kegljišču v Litiji ter v poletnih in jesenskih dnevih balinarske steze pri Domu invalidov v Litiji. Ljubitelji kraljevske igre (šah) imajo redne turnirje vsak ponedeljek v društvenih prostorih.

Vabimo vas, da se nam pridružite in da skupaj uživamo, krepimo naše zdravje ter vzdržujemo telesno kondicijo.

  Mirko PLAZNIK, vodja sekcije

   

 

© 2010-2015 Društvo upokojencev Litija | Ureja Martina Kralj, oblikovanje in postavitev Adi Slabe