Kokvp in stanovanjska komisija

           

Naloga komisije je, da spremlja kadrovsko problematiko društva in pripravlja kandidate za vodilne funkcije, organe in delovna telesa društva ter vodi postopke za redne in morebitne nadomestne volitve funkcionarjev in organov društva.

Člane društva bomo tudi v bodoče spodbujali k vključevanju v aktivnosti, ki jih društvo izvaja.

V skladu s Pravilnikoma o priznanjih DU Litija in ZDUS, bomo nadaljevali s pripravo predlogov za priznanja prizadevnim članicam in članom društva.

Naloga komisije je tudi obveščanje članov na oglasni deski in v glasilu Občan.

Članarina v letu 2022 je 12,00 EUR, ki jo je potrebno poravnati do konca aprila.

Članarina Vzajemne samopomoči je l1 EUR.

           

 Milena URBIČ, predsednica komisije

 

Nepremičninski sklad PIZ ima v Litiji 9 stanovanj in pri DU Litija ustanovljeno stanovanjsko komisijo, ki zbira vloge za najem teh stanovanj ob izpraznitvi.

Komisija dela po aktih in navodilih PIZ in vsako leto pripravlja prednostno listo kandidatov in predloge PIZ za oddajo le-teh, ob izpraznitvi katerega od stanovanj..

Martina KRALJ, predsednica komisije

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
01 89 83 923
0590 32 106
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2118650

© 2010-2022 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe