Vzajemna samopomoč

Vzajemni posmrtninski sklad (prej Sklad vzajemne samopomoči)

Vzajemna samopomoč je prostovoljna solidarna skupnost članov, ustanovljena z namenom, da se ob smrti izplača posmrtnina. Deluje kot sklad pri ZDUS in jo ureja Pravilnik vzajemne samopomoči. Letni prispevek in višino posmrtnine vsako leto določi upravni odbor ZDUS. Za leto 2022 znaša 12 EUR in se vplača pri društvih upokojencev.


Vanj se lahko člani društev upokojencev do dopolnjenega 70. leta starosti. Pravica do izplačila posmrtnine pa pripada posameznemu članu po preteku čakalne dobe, ki je odvisna od starosti člana ob vpisu. Če član društva upokojencev preneha biti član, ne more biti več član samopomoči in nima pravice do vračila vplačanih prispevkov.
Pomembno je, da so člani ob vstopu opozorjeni na to, da mora biti članarina poravnana vsako leto do konca aprila, nepretrgoma in da po enem letu neplačila članstvo preneha.

 
Posmrtnina se lahko izplača najpozneje v enem letu po smrti člana samopomoči. Če po preteku enega leta niso bila predložena dokazila o smrti, ugasne pravica do posmrtnine.

Kontakt:
Lara Valič
E-naslov: vzajemna@zdus-zveza.si
Tel. štev.: 01/519 51 45
Mobitel:  041/480 395

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.00 - 10.00

TRR Vzajemni posmrtninski sklad: 0510 0801 5585 758

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe