Novo vodstvo

Iva Slabe

Na Zboru članov DU Litija 20. aprila 2010, mi je bilo zaupano vodenje Kulturne sekcije, ki ima v društvu bogato tradicijo in je prepoznavna po svojih številnih nastopih. Najbolj izstopata Me PZ , v sklopu katerega deluje tudi skupina Mavrica in pa citrarska skupina, predvsem njena orkestrska zasedba Srebrne strune.
G.Ivan Godec, ki je kulturno skupino uspešno vodil vrsto let, je skrbel, da se je glas kulturne skupine v pesmi, igranju in besedi vedno slišal na vseh pomembnih prireditvah in srečanjih. Upam in želim si, da bo tudi v prihodnje tako in da bomo svojo dejavnost še razširili. K sodelovanju bomo povabili člane društva, ki uživajo v lepi slovenski besedi, bodisi v prozi ali poeziji, ustvarjajo pa še vedno le zase, ker si niso upali ali želeli svoja doživetja deliti z ostalimi, ali pa preprosto radi le berejo. Želim si torej popestriti kulturno dejavnost znotraj društva s Literarno skupino, tako da bomo pesem in glasbo dopolnili z lepo slovensko besedo in si popestrili naša druženja v samem društvu. Želim, da celotna sekcija začuti enoten utrip, da si pomagamo in se dopolnjujemo. Ker pa ideje lahko zaživijo le skupaj z ljudmi, ki jih sprejmejo in obogatijo s svojimi pogledi in razmišljanji, že ob tej priliki vabim vse, ki jim lepa slovenska beseda pomeni sprostitev in zadovoljstvo, da se nam pridružijo.
V času do poletnih počitnic bomo izvedli že sprejete naloge posamezni skupin sekcije v okviru programa za leto 2010. Omenjam le največje:
• 14. maj: Citrarski večer ljudskih pesmi v izvedbi citrarskega orkestra Srebrne strune
• 21. maj: Kulturni program pevske in citrarske skupine na srečanju z ZDU Tabor Maribor v Litiji
• 30. maj: Revija zasavsko posavskih zborov - GEOSS 2010

Želim si dobrega sodelovanja z vsemi člani sekcije in v naše vrste vabim nove člane, z novimi idejami in se hkrati zahvaljujem za zaupanje.

V Litiji, 5. maja 2010
Iva Slabe, vodja kulturne sekcije


 

© 2010-2022 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe