KRALJ GORA IN LJUDOMRZNIK

V času, ko so naše vrednote v veliki meri izgubile svoj pomen, ko se v ospredje postavlja posameznik in njegov denar, ko  je vedno prava le ena resnica in to tvoja lastna, so v poletnem gledališču Studenec postavili na oder romantično – komično igro s petjem, KRALJ GORA IN  LJUDOMRZNIK, katere avtor je Ferdinand Raimund.
Glavni lik, Trapež, je imel vse lastnosti današnjega časa in bil hkrati sumničav in sovražen ne le do svoje širše okolice, temveč tudi do svoje lastne družine. Razočaran nad celim svetom se je zatekel v samotno kočo, iz katere je, z denarjem seveda, pregnal revno oglarsko družino. Takrat pa mu narava, ki jo pooseblja dobri duh, kralj gora, pomaga k ozdravitvi tako, da se sam spremeni v Trapeža in mu uprizori vse njegovo ljudomrzništvo. Na ta način mu odpre oči in mu pomaga, da spet postane strpen, plemenit človek.
Kralj  gora  in  ljudomrznik je sicer res čarobna igra in ena sama zabava, polna prelepih pevskih vložkov, v kateri pa se skriva veliko resnic o človekovi naravi, ki nehote sprožajo v obiskovalcu vrsto globljih premislekov in spoznanj.
 Vedno poln avditorij na poletnem festivalu, tokrat že 15. po vrsti, posebno pa še na domačih predstavah, v katero so v veliki meri vpeti tudi  domačini, je veliko priznanje vsem sodelujočim, bodisi na odru ali ob njem.

 Iva Slabe

Foto: Milan Amon

Vse slike s predstave.

© 2010-2022 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe