KULTURNA SEKCIJA V LETU 2022

V večjem delu bo program kulturne sekcije v letu 2022 potekal ob realizaciji dela programa iz preteklih dveh let, ki je bil zaradi epidemioloških razmer okrnjen oziroma ni bil izvedljiv, saj naše delo pomeni medsebojni stik ljudi, tako pri pripravi prireditev kot na prireditvah samih, ki so vezane na zaprte prostore.

PEVSKA ZBORA: MAVRICA in MPZ

Vaje obeh zborov bodo potekale enkrat tedensko po ustaljenem urniku, razen pred nastopi, ko se intenzivnost vaj poveča. Oba zbora sodelujeta na društvenih prireditvah (Zbor članov, družabna srečanja, prireditve, razno...), gostujeta v obeh domovih za ostarele, na občinskih festivalih in vabljenih nastopih v občini in izven nje. Prav tako pevska zbora prevzemata organizacijo Revijo upokojenskih PZ Zasavja in Posavja na GEOSS-u.

Zborovodja je Marjana Kolar, ki vabi vse mlajše upokojence, ki radi prepevajo, da se jim pridružijo in tako pomagajo zboru do uspešne realizacije zastavljenih ciljev.

CITRARJI bodo tudi v prihodnje delovali kot orkester, čeprav so tudi pri njih potrebne nove moči. Za gotovo pa bodo citre še vedno zvenele v manjših zasedbah, najpogosteje v duetu. Predvideni nastopi:

- redni letni koncert Srebrnih strun

- sodelovanje na vseslovenskem citrarskem druženju v Domžalah

- izredni nastopi orkestra glede na povabila

- nastopi citrarskega dueta Penčur - Pavlin na društvenih srečanjih in na povabilo drugih društev, pogosto tudi v sodelovanju s posameznimi pevci.

Pedagoški vodja prof. Anita Veršec, predsednica citrarjev Milica Penčur.

Literarna skupina poskuša vsako leto v okviru svojih sposobnosti in zmožnosti obogatiti kulturno delovanje društva, tako z lastnimi prireditvami, kot s sodelovanjem s pevci in citrarji. Glede na prekrižane načrte delovanja tako v letu 2020 kot 2021, bo naše delo potekalo predvsem kot druženje vseh nas, ki nam je blizu pisana beseda. Pri Bralni znački (april), ki je bila v letu 2021 prekinjena, bomo znova sodelovali s Knjižnico Litija (april).

Potrebujemo novih idej in novih moči, kajti le tako bo tudi literarna skupina uspešno nadaljevala svoje delo v novem desetletju delovanja, gostovala v obeh domovih za ostarele in na drugih prireditvah ter znova organizirala strokovno ekskurzjjo in ogled poletne gledališke predstave na Studencu.

  Iva Slabe, vodja kulturne sekcije

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe