Javna dela

Uspeli na izboru programov za javna dela

Društvo upokojencev Litija se je dne 17.11.2010 prijavilo na republiški razpis za izbor programov za javna dela v RS za leto 2011.
Dne 10.12.2010 smo bili pisno obveščeni, da je bil program našega društva pod nazivom »Družabništvo in spremljanje« izbran. S tem nam je omogočena vključitev dolgotrajno brezposelne osebe na javna dela v naše društvo za naslednje leto. Za omenjeni program smo predhodno pridobili pozitivno mnenje Občine Litija, ki bo za program prispevala 30% sredstev za plačo in sredstva za regres za letni dopust, 70% sredstev za plačo zaposlenega delavca na javnih delih, ter stroške za prevoz na delo in prehrano med delovnim časom, pa bo društvu zagotovljeno iz naslova republiškega proračuna.

Dosedanji delavki na javnih delih bo delovno razmerje v skladu s pogodbo podaljšano še v mesec januar. V tem času pa bo v skladu z zakonskimi predpisi izveden tudi postopek za izbor nove delavke na javnih delih v društvu in sklenitev pogodbe o zaposlitvi le-te.

V DU Litija smo veseli in hkrati ponosni, da širše okolje pozitivno ocenjuje naše delo ter prizadevanja v skrbi za sočloveka, predvsem starejše populacije, ki so v materialni in socialni stiski.

December 2010 Karlo Lemut
 

© 2010-2022 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe