VOLILNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV LITIJA

4. aprila 2022 je potekal v veliki sejni sobi Občine Litija VOLILNI ZBOR ČLANOV našega društva. Priprave nanj so potekale vse od decembra 2021, ko je Komisija za kadrovska vprašanja pričela z razpisom in opravila zahtevno delo. V dosedanjem odboru so namreč sodelovali člani društva, ki so svojo funkcijo vodenja posamezne sekcije opravljali dva in celo tri mandate. Tako se je zgodilo, da je želelo razrešitev brez ponovnega imenovanja kar pet članov upravnega odbora in poiskati nadomestne člane ni bilo enostavno. Kljub vsemu je komisiji uspelo sestaviti kandidatno listo, ki jo je upravni odbor sprejel na svoji zadnji seji 23. marca 2022.

Preden pa so bile izpeljane volitve, ki so bile javne, je bilo potrebno podati in sprejeti še poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2021, ki sta ga podali predsednica Irena Kramar in finančno administrativna delavka Nuša Rozman. Poročilo nadzornega odbora je podal dosedanji vodja nadzornega odbora, Karlo Lemut. Vsa poročila je zbor soglasno sprejel.

Sledila je razrešnica in zahvala dosedanjim članom upravnega odbora in podelitev priznanj zaslužnim članom za leto 2021.
Pisno priznanje :  Jože Lamovšek, Ana Kotar in Marinka Probs
Bronasto priznanje Franci Majcen
Zlato priznanje: Nuša Rozman in Ivanka Kofol

Čustveni del zbora pa je pomenila čestitka diamantnima zakoncema, dolgoletnima aktivnima članoma društva, Martini in Mirku Plaznik. Čestitki in simboličnemu darilu je sledila še lepa pesem našega zbora in vsem nam je bilo toplo pri srcu.

Predstavljeno kandidatno listo je zbor članov soglasno potrdil. V mandatnem obdobju 2022 do 2026 bo DU Litija vodila sledeča ekipa:
Irena Kramar,   predsednica 
Vida Vukovič     
podpredsednica  
​Milena Urbič    
tajnica

V  UO  so bili izvoljeni:
Marjana Kolar za  področje sociale 
Borut Eltrin za športne dejavnosti  
Ivan Simonič za  izletništvo in druženja
Nuša Rozman  za planinarjenje in pohodništvo
Milena Urbič za  področje kadrovskih in stanovanjskih vprašanj
Iva Slabe, članica

Nadzorni odbor bo deloval v sestavi
Marinka Juvan, Alojz Kavčič in Janez Kres,

Člani častnega  razsodišča so  Jože Grošelj, Anica Majcen in Jolanda Belko, 
namestniki  članov pa Jožica Dobravec, Jolanda Belko in Jože Dernovšek.

Za medijsko obveščanje bosta v tem obdobju skrbeli Martina Kralj in Iva Slabe, Adi Slabe pa bo še naprej oblikoval spletno stran društva.

Zbor članov je sprejel tudi program dela in finančni načrt za leto 2022 ter smernice za novo mandatno obdobje, ki jih je pripravil in predstavil Karlo Lemut, ki je doslej opravljal vodjo nadzornega odbora društva.

Vsem novo izvoljenim članom so člani društva in vabljeni gostje čestitali in zaželeli uspešno delo.

Fotografiranju dobitnikov priznanj je sledilo družabno srečanje ob kozarčku in prigrizku. Najbolj veseli pa so bili udeleženci sproščenega klepeta.


Iva Slabe

Slike z zbora upokojencev: http://www.dulitija.si/p/index.php?v1=sl&sajt=&v2=Fotogalerija&v3=50

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2132903

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe