Zbor članov 2023

VABILO

 

Vabimo vas na Zbor članov Društva upokojencev Litija,

ki bo v četrtek, 23. marca 2023, ob 16.00 uri,

 v veliki sejni sobi Občine Litija.

 

D n e v n i r e d :

 

1. Otvoritev in pozdrav predsednice

2. Kulturni program

3. Izvolitev organov zbora članov

- delovnega predsedstva, zapisnikarja in 2 overiteljev zapisnika

- verifikacijske komisije

4. Sprejem poslovnika o delu zbora članov

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Poročilo predsednice o delu društva v preteklem letu

7. Finančno poročilo za leto 2022

8. Poročilo nadzornega odbora za leto 2022

9. Program dela društva za leto 2023

10. Finančni načrt društva za leto 2023

11. Podelitev priznanj za leto 2022

12. Beseda gostom

13. Pobude in predlogi članov

 

Zaključek ob prigrizku in prijetnem klepetu.

 Irena Kramar l. r. 
predsednica DU

Litija, 9. 3. 2023

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2147108

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe