V DU LITIJA SMO ZNOVA ODPRLI VRATA

Tako kot vsa Slovenija in ves svet, se je 12. marca življenje ustavilo tudi v našem društvu. Zaprli smo vrata in številne dejavnosti, ki so bile načrtovane za vso pomlad in tudi še v poletje, so zastale. V začetku sploh nismo dojeli, kako resna je situacija in bili prepričani, da se bodo stvari kmalu uredile. Skrbno smo spremljali navodila vlade in tudi naše krovne organizacije ZDUS, ki nam je sproti pošiljal navodila in opozorila, kajti prav za našo generacijo naj bi bil COVID najbolj nevaren.


Čeprav so bili prostori našega društva uradno zaprti, smo bili ves čas našim članom na voljo po društvenem telefonu za informacije. Teh sprva ni bilo veliko, saj so tudi naši člani vestno spremljali vsa dogajanja v Sloveniji in nasvete preko informativnih oddaj, vseeno pa se je izkazalo, da so mnogi potrebovali, bolj kot direktno pomoč, pogovor in zagotovilo, da bomo spet, takoj ko bo mogoče, znova odprli svoja vrata in nadaljevali tam, kjer smo obstali.

Čeprav se je konec aprila epidemiološka situacija glede novega korona virusa pričela umirjati in so bile v maju že preklicane nekatere najstrožje omejitve, smo odprli vrata društva za vse naše člane šele 1. junija, takoj po preklicu epidemije 31. maja.

11. junija se je po več kot treh mesecih sestal upravni odbor DU Litija na svoji 16. seji in se posvetil predvsem nalogam društva do konca koledarskega leta 2020.

Prva od njih je bila izvedba odpadlega Zbora članov, predvidenega za 26. marec 2020. Odločili smo se, da ga izpeljemo, tokrat s pomočjo korespondenčne seje, ki smo jo v drugi polovici junija tudi uspešno izpeljali in sprejeli nekaj pomembnih sklepov:

  • sprejeto poslovno in finančno poročilo ter poročilo NO za leto 2019
  • sprejeli finančni plan za leto 2020
  • za podpredsednico DU Litija je bila izvoljena Milena Urbič, za vodjo socialne sekcije pa Marjana Kolar.
  • Priznanja DU in ZDUS bodo prejemnikom podeljena na srečanju prostovoljcev ob koncu leta.

Glede nadaljnjega dela do konca koledarskega leta pa je bilo mnenje članov odbora, da se sicer pripravi okvirni program delovanja, ki pa ga bo potrebno sproti prilagajati razmeram, ki žal še vedno niso dobre in nam prav v zadnjih dneh znova prinašajo skrb v naš vsakdan. Na naslednje leto je bilo preloženo tradicionalno srečanje s prijateljskim društvom Tabor Maribor.

Dogovorili smo se, da se bo delo v socialni sekciji nadaljevalo, tudi z individualno dogovorjenimi obiski, če bo epidemiološka slika ugodna in bodo takšna tudi navodila ZDUS-a. Še vedno pa ostaja na voljo telefon, kjer bomo poskušali z našimi člani prijateljsko poklepetati in hkrati odgovoriti na vsa vprašanja. Ustvarjalne delavnice naj bi delovale tudi čez poletje, ob vseh varnostnih ukrepih. Predvideva se tudi srečanje starejših od 80 let, vendar bo dokončni dogovor znan šele jeseni, saj moramo biti prav pri teh naših članih najbolj previdni.

V športu se bodo odvijala le prijateljska srečanja. Izletniška sekcija pripravlja projekte za jesen, ko naj bi popeljali zainteresirane na trgatev, v načrtu pa je še ekskurzija po Gorenjski, skupaj z literarno skupino, ki bo v oktobru predstavila v marcu izdano novo knjigo Utrinki iz našega življenja.

Planinsko pohodniška skupina pa je svoje delovanje že pričela in 27. junija izpeljala svoj prvi pokoronski pohod in načrtuje poleti tudi nove.

Kljub temu, da prihodnost glede virusa ni zanesljiva in se bomo živeti z njim morali še naučiti, želim, da nam ne bo več potrebno znova zapreti vrat in da se bomo ob upoštevanju strokovnih navodil, tudi čez poletje srečevali, bodisi osebno v naših prostorih, po telefonu, na naši spletni strani (www.dulitija.si) ali na planiranih dogodkih, za katere resnično upamo, da jih bomo izpeljali.

Ostanite v stiku z nami, zdravi in prijetno preživite poletne dni.

29.6.2020

Vaša predsednica, Irena Kramar

 

 

Sopotniki spet pomagajo starejšim do najnujnejših opravkov

 

Zavod Sopotniki obvešča, da z 11. majem pričenja s sprejemanjem rezervacij na telefonski številki, ki je navedena spodaj, ker se 18. maja ponovno pričenja izvajanje brezplačnih prevozov za starejše.

Prevozi se bodo izvajali  pod posebnimi pogoji, skladnimi s smernicami, ki jih priporoča NIJZ in  strokovna sodelavka s področja zdravstva, ki pozna delovni proces v organizaciji.

Prioritetno bomo izvajali prevoze k zdravnikom na zdravniške preglede. Prevozi v trgovine bodo omejeni in izvedeni pod posebnimi pogoji.

V začetnem obdobju ponovne vzpostavitve bomo vozili ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vozili bomo po največ tri uporabnike dnevno, posamično - to pomeni, da je v vozilu največ en uporabnik. Delovni čas, znotraj katerega  bomo prevoze, v začetnem obdobju, izvajali v enoti Litija in Šmartno pri Litiji  je od 7.00 -12.00.

Vse informacije lahko dobite pri koordinatorju na številki 041 448 822.

Občina Litija se skupaj z Zavodom Sopotniki iskreno zahvaljuje lastniku podjetja Makplast d.o.o., Tomažu Mahkovcu in njegovim sodelavcem za humano gesto, ko je  brezplačno  vgradil pregrado v vozilo, s katerim s pomočjo številnih prostovoljcev, izvajamo brezplačne prevoze za starejše. S tem jim bomo omogočili dostop do osnovnih storitev z upoštevanjem vseh nujnih varnostnih  ukrepov. Pomembno je, da tudi v kriznih časih ostanemo ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK.   

(Obvestila Občine Litija) 

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe