Program 2021

V letu 2021 bomo nadaljevali projekt ZDUS Starejši za starejše. Koordinatorki Marjani Sladič pri realizaciji programa pomagajo prostovoljke. Obiskujejo starejše od 69 let. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje, v obeh enotah, RK Litija (v obliki prehranskih paketov).

Optimisti so člani, ki se združujejo v pogovorni skupini z istim imenom in se enkrat tedensko družijo v prostorih društva. Pridružite se jim lahko vsak torek od 15. do 16. ure.

Čaj ob petih, je druga pogovorna skupina, ki deluje že več kot 30 let. Zberejo se spontano brez obveze vsak torek od 17. – 18. ure.

Stalne dejavnosti:

 • Obiski članov DU v Domu Tisje in enoti v Litiji, Šmelc, obiski bolnih na domu; urnik je prilagojen potrebam.
 • Obiski članov, starih več kot 80 let, ob življenjskih jubilejih.
 • Pisanje čestitk (ki jih izdelajo v ustvarjalnih delavnicah). Pišeta jih Milena Urbič in Marjana Sladič. Le-te dobijo člani ob okroglih obletnica in vsi starejši od 80 let.
 • Srečanje starejših od 80 let je enkratna, vsakoletna dejavnost, ki se zgodi konec oktobra s kulturnim programom in pogostitvijo. Ob tej prireditvi združijo moči sodelavci in člani društvenih sekcij. V letu 2020 je to druženje odpadlo zaradi epidemije.
 • Medgeneracijsko sodelovanje se je aktivneje začelo 2014 in je sedaj v polnem teku; tudi letos bodo člani sodelovali z vrtcem in osnovno šolo, v teku je projekt NVO gre v šolo. Medgeneracijsko sodelovanje, ki je prostovoljska dejavnost, je namenjena širjenju pozabljenih znanj, veščin, rokodelstva...(vezenju, kvačkanju...)-
 • Skrb za nemoteno delovanje v zvezi z letovanjem članov društva.
 • Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka poteka v sodelovanju z Rdečim križem in je stalnica v delovanju vsako prvo sredo med 9. in 10. uro v društvenih prostorih.
 • Sodelovanje z novo enoto Doma Tisje Litija (Šmelc). Člani ustvarjalnih delavnic bodo sodelovali kot mentorji, ko jih bodo povabili; ter po potrebi kot prostovoljci gibalno oviranim oskrbovancem na sprehodih...
 • Slovo od umrlih članov z društvenim praporom, osmrtnico na društveni oglasni deski in izobešeno žalno zastavo.

 

 Marjana KOLAR, vodja socialne sekcije

 

Predstavitev nove vodje SOCIALNE SEKCIJE pri DU Litija

Sem Marjana Kolar, ki v DU Litija že več kot 10 let vodim ženski in mešani pevski zbor, zato me večinoma poznate in se mi ni potrebno podrobneje predstaviti
Po odstopu predhodne predsednice, gospe Milene Dimec, je imelo društvo težavo, kdo bo vodja. Pričeli so me nagovarjati, naj prevzamem sekcijo. Sprva nisem bila zato, kajti glasba, kjer sem doma in sociala, sta precej različni kategoriji. Res pa je, da imata tudi veliko skupnega, predvsem pomagati ljudem k boljšemu počutju. Res je tudi to, da že kar nekaj časa zelo rada pomagam svojim pevkam in pevcem na različne načine.
Po posvetovanju z nekaterimi člani društva in obljubljenemu sodelovanju, sem pristala na to funkcijo in bila izvoljena za vodjo socialne sekcije DU Litija na korespondenčni seji Zbora članov z dne 16. 6. 2020.
O tej sekciji vem že veliko, vendar vsega pa še zdaleč ne. Natančno sem prebrala program za leto 2020, ki ga zaradi korone žal ne bo mogoče v celoti izpeljati. Trudila pa se bom po najboljših močeh izpeljati naloge, kjer je to mogoče.
Največ pozornosti trenutno posvečamo projektu STAREJŠI ZA STAREJŠE. Dobili smo kar nekaj novih moči za obiske starejših. V spomladanskem času so obiski obstali, zdaj pa se bodo ponovno odvijali v skladu z zahtevami NIJZ-ja. Gospa Marjana Sladič, vodja skupine, je organizirala predavanje za nove članice, ki ga je imela ga. Marjana Bajde iz pokrajinske zveze Du Trbovlje. Predstavila je način pristopa ob obisku starejših oseb in nas opozorila na številne malenkosti, ki pa so za starejše zelo pomembne.
Srečala sem se tudi z optimisti, vendar je skupina zaradi zdravstvenih težav nekaterih članov močno okrnjena. Iščemo nove člane, sicer je obstoj te skupine pod vprašajem.
Pred nami je priprava programa za prihodnje leto, ki pa je odvisna od tega, koliko neizpolnjenih nalog nam bo zaradi zapletene situacije še ostalo nerealiziranih.
Verjamemo in želimo, da ko postane zdravstvena situacija boljša, bo tudi delovanje naše sekcije kontinuirano in v dobro vseh naši članov, ki nas potrebujejo.

Marjana Kolar, vodja socialne sekcije DU Litija

Pogovorna skupina Optimisti

V spomin in zahvalo

 

Naši dolgoletni članici in vodji projekta Starejši za starejše

ANI PONEBŠEK

Nenadoma je postalo vse tako temno in nenadoma si bila tako daleč. Pa je iskra spomina razsvetlila vsa tvoja dobra dela za naše društvo ter nesebično pomoč našim članom in žarek iskrene hvaležnosti si je utrl pot do naših src, kjer ostajaš z nami.

Tvoji prijatelji iz DU Litija

 

IN MEMORIAM – Ani Ponebšek

 

V ponedeljek, 11. maja 2020, smo se na pokopališču v Šmartnem pri Litiji poslovili od naše Anice Ponebšek. V nič kaj poletnem vremenu smo ob zvokih citer in pevk bili v mislih pri tebi in obujali spomine, na čas, ko smo skupaj sodelovali v aktivnem življenju in kasneje v prostovoljnih organizacijah. Veliko smo si imeli povedati, kajti sodelovati s teboj je bilo vedno prijetno in ustvarjalno.

Vsak človek ima posebne lastnosti, tebe smo poznali kot skromno, dosledno in zelo natančno sodelavko. V kolektivu, ki ga je predstavljal oddelek za občo upravo, družbene službe in proračun Občine Litija si bila cenjena, ne samo med sodelavci, temveč tudi med številnimi občani. Znala si prisluhniti njihovim vsakodnevnim težavam, jih poslušati in skupaj z njimi iskati rešitev za njihove težave.

Vedno si želela doseči še nekaj več in dati družbi še večji prispevek, zato si se ob delu izobraževala. Svojo aktivno pot si zaključila v službah Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.

Po upokojitvi nisi ostala doma, poiskala si si novo okolje za ustvarjanje v okviru Društva upokojencev Litija. Leta 1997 je Društvo s tvojim pristopom v njihove vrste pridobilo ustvarjalno osebo, ki ji ni bilo žal časa za pomoč drugim. Preprosto, draga Ani, vsi, ki smo sodelovali s teboj, smo videli, kako uživaš pri reševanju socialnih in materialnih stisk starejših občanov v Litiji. Več kot 10 let si bila koordinatorica pri izvajanju projekta 'Starejši za starejše – za kakovostno življenje doma', ki se izvaja v okviru ZDUS, na območju cele Slovenije. Kot koordinatorka si si znala pridobiti sodelavke – prostovoljke, ki so evidentirale in pomagale reševati vsakodnevne težave osebam starim nad 65 let. Bila si zelo uspešna. Tega ne potrjujejo samo zahvale številnih občanov, temveč tudi številna priznanja, ki si jih dobila za svoje delo.

Ti nisi bila oseba, ki si je želela pohval, ti si bila oseba, ki ji je bila skrb za druge prioriteta – in takšnih ni veliko. Draga Ani, hvala ti za vse.

 

Karlo Lemut

Sociala v letu 2020

SOCIALNA SEKCIJA V LETU 2020

V letu 2019 bomo nadaljevali projekt ZDUS Starejši za starejše. Koordinatorki Marjani Sladič pri realizaciji programa pomagajo prostovoljke. Obiskujejo starejše od 69 let. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje, v obeh enotah, RK Litija (v obliki prehranskih paketov).

Optimisti so člani, ki se združujejo v pogovorni skupini z istim imenom in se enkrat tedensko družijo v prostorih društva. Pridružite se jim lahko vsak torek od 15. do 16. ure. Vodita jih Ivan Blažič in Ani Ponebšek. Program bodo obogatili z dejavnostjo, ki so jo poimenovali Minute za spomin. Enkrat na leto pa se podajo na drugo lokacijo (že dvakrat na Zeliščarsko domačijo Pivec). Tudi v prihodnje načrtujejo druženja. Druga pogovorna skupina, ki ima že dolgo življenjsko dobo, več kot trideset let, je Čaj ob petih. Vodja skupine je Martina Plaznik. Zberejo se spontano, brez obveze, da je potrebno priti. Pogovorijo se o vsakdanjih stvareh, pokomentirajo aktualne dogodke in se preprosto družijo; vsak torek od 17. do 18. ure. Program bodo v letu 2019 razširili: kvačkanje in pletenje bodo članice širile med osnovnošolci, pripravile bodo tekmovanje v pletenju (v sodelovanju z drugimi društvi, od januarja do konca aprila), pripravile bodo letno razstavo ročnih del in povabile vse, ki ustvarjajo, da se jim pridružijo.

Stalne dejavnosti:

 •  Obiski članov DU v Domu Tisje in enoti v Litiji, Šmelc, obiski bolnih na domu; urnik je prilagojen potrebam.
 •  Obiski članov, starih več kot 80 let, ob življenjskih jubilejih.
 • Pisanje čestitk (ki jih izdelajo v ustvarjalnih delavnicah, pišeta Milena Urbič in Marjana Sladič), le-te dobijo člani ob okroglih obletnica in vsi starejši od 80 let.
 • Srečanje starejših od 80 let je enkratna, vsakoletna dejavnost, ki se zgodi konec oktobra s kulturnim programom in pogostitvijo. Ob tej prireditvi združijo moči sodelavci in člani društvenih sekcij.
 • Medgeneracijsko sodelovanje se je aktivneje začelo 2014 in je sedaj v polnem teku; tudi letos bodo člani sodelovali z vrtcem in osnovno šolo (v teku je projekt NVO gre v šolo), vezenje, kvačkanje... Medgeneracijsko sodelovanje, ki je prostovoljska dejavnost, je namenjena širjenju pozabljenih znanj, veščin, rokodelstva...
 • Skrb za nemoteno delovanje v zvezi z letovanjem članov društva.
 • Merjenje holesterola, sladkorja in krvnega tlaka poteka v sodelovanju z Rdečim križem in je stalnica v delovanju (ob torkih med 9. In 10. uro v društvenih prostorih.
 • Sodelovanje z novo enoto Doma Tisje Litija (Šmelc). Člani ustvarjalnih delavnic bodo sodelovali kot mentorji, ko jih bodo povabili; ter po potrebi kot prostovoljci gibalno oviranim oskrbovancem.
 • Slovo od umrlih članov z društvenim praporom, osmrtnico na društveni oglasni deski in izobešeno žalno zastavo.

 

Marjana Kolar, vodja socialne sekcije

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe