Občina Litija povečuje subvencijo za storitev pomoč na domu

Občinski svet občine Litija je na 26. seji obravnaval nove
cene za izvajanje storitev pomoč na domu.

Storitev pomoč družini na domu že od leta 2021 dalje izvaja
Zavod Pristan
, ki je na podlagi preračunov elementov cen,
podal predloge za povišanje ekonomske cene iz 20,51 eur
na 23,81 eur/h na delovni dan. Občina Litija je iz občinske-
ga proračuna že sedaj subvencionirala 78,45 % te cene.
Svetniki so potrdili sklep o soglasju k ceni socialno varstve-
ne storitve. Tako se po od 1.10.2022 subvencija zvišuje iz
78,45 % na 82,28 %.

Cena storitev za uporabnike ostaja enaka vse od leta 2021 in je 4,22eur/h na delovni dan.

 

Glasilo Občan, oktober 2022

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2188105

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe