Jubilej dveh klenih Slivnanov

V ponedeljek, 29. avgusta, je v Domu Tisje, v Šmelcu, potekalo praznovanje – devetdeseti rojstni dan Ančke in Jožeta Kimovec. V DU Litija smo se jima želeli zahvaliti za dolgoletno sodelovanje in jima s pesmijo in plesom narediti praznik še lepši. Plesna skupina Bizonke in bizonci je poskrbela za dobro energijo, srca naših dveh slavljencev pa je božalo ubrano petje Beti in Janeza ob spremljavi citer. Iz njih so nežne melodije izvabljali Mili, Pavla in Peter. Čestitko z najlepšimi željami sta jima izrekla predsednica DU Litija Irena Kramar in njun dolgoletni prijatelj Janez Kres. Izvirno pesniško čestitko je Ančki namenil naš član Franc.

S pogledom nazaj smo stopili tudi na njuno življenjsko pot.

Rodila sta se v istem letu, le z majhno razliko v dnevih. Vsa leta skupnega življenja sta v Slivni gradila pot sreče, ki je v njuno vas prinašala napredek. Vas je dobila vodovod, asfalt, okrepili so električno napeljavo in napeljali telefonsko, kupila sta tudi defibrilator. V vse to je vgrajeno veliko vztrajnosti, dela, organizacijskih sposobnosti in tudi kar nekaj njunih financ.

 Leta 65 sta v svoji hiši odprla gostilno, ki je postala zaradi dobre hrane in gostoljubnosti, znana daleč naokrog. S tem sta postavila temelje turističnemu razvoju Slivne in širši okolici Vač. Tudi znamenita točka GEOSS je v veliki meri povezana z njunim imenom. Vse to je le nekaj pomembnih uresničenih ciljev na njuni poti sreče.

Ančka je že nekaj časa stanovalka v Domu Tisje, Jože ji dela družbo ob dopoldnevih. Vsak dan se k njej od doma pripelje sam.

Želimo jima, da ujameta še veliko trenutkov sreče in se nasmehneta vsakič, ko jima to veli srce. Naj bo vsak dan priložnost za srečo.

Milka Rogelj

 

TESTIRANJE DEMENCE - PROJEKT POMNI

V začetku aprila se bodo v sklopu neprofitnega projekta Pomni po vsej Sloveniji pri starejših od 60 let začela odvijati brezplačna presejalna testiranja za zgodnje odkrivanje demence. Pri posameznikih, ki se bodo na spletni strani omenjenega projekta prijavili za testiranje spomina, bodo opravili šest presejalnih testov, med katerimi je tudi slovenska inovacija. Pri tej se z neinvazivno in nebolečo metodo EEG (elektroencefalografija), torej bistveno drugače od doslej uveljavljenih psiholoških presejalnih testov, pridobi ocena integritete možganskega živčnega omrežja in posledične učinkovitosti pretoka informacij med različnimi možganskimi regijami. Raziskovalci in zdravniki, vključeni v projekt, pričakujejo zanimive in povedne rezultate, zato bodo vzporedno izvedli tudi znanstveno študijo, v sklopu katere nameravajo primerjati natančnost zaznave uporabljenih presejalnih testov.

Sredstva, ki jih imamo zdaj na voljo, bodo zadostovala za približno 500 testiranj – če bomo pridobili še dodatne donacije, pa upamo, da jih bomo opravili še veliko več.

Zgodnja prepoznava kognitivnih motenj izboljša kakovost življenja bolnika in njegovih bližnjih

V projektu sodelujejo oziroma bodo sodelovali številni strokovnjaki, od nevrologov do kliničnih psihologov, od psihiatrov do raziskovalcev – in vsi so si edini, da gre za obetaven pristop, ki lahko pripomore k novim dosežkom na področju zgodnejše prepoznave demence.

 Nekaj tednov bomo zbirali prijave tistih, ki bi želeli opraviti testiranje za zgodnje odkritje demence, pri čemer je treba vedno znova poudariti, da takšno presejalno testiranje ni diagnostika; tudi če je rezultat slabši, to še ne pomeni, da imamo demenco. Demenco lahko diagnosticira samo zdravnik specialist, medtem ko so presejalni testi lahko pomemben podatek, ki pokaže, da že imamo določene težave in da bi bilo smiselno obiskati zdravnika.

Več o testiranju dobite na internetni strani projekt POMNI.

Lahko jim pišete na naslov: info@pomni.si

 

Pripete datoteke

SOCIALNA SEKCIJA

                         

V letu 2022 bomo nadaljevali projekt ZDUS Starejši za starejše. Velika težava v tem projektu je, da nam primanjkuje prostovoljk, saj nas je samo 8, na področju DU Litija, Dole pri Litiji in Polšnika. Prostovoljke obiskujejo starejše nad 69 let. V času epidemije, pa je to delo potekalo bolj na daljavo. Po potrebi se povezujejo s CSD, Domom Tisje in Šmelc, RK Litija (razdelitev paketov prehrane).

 Vabljene prostovoljke v našo dejavnost.

V lanskem letu smo organizirali v obeh enotah Doma Tisje prireditev Dan za spremembe in Srečanje starejših članov od 80 let v gostilni Kovač.

Optimisti so člani, ki se združujejo v mešani pogovorni skupini. Dobijo se enkrat tedensko v prostorih društva. Trenutno je skupina okrnjena, zato vabim v to skupino vse, ki se radi pogovarjate in izmenjate najrazličnejše informacije….

Čaj ob petih je druga, ženska pogovorna skupina, ki deluje že več kot 30 let. Družijo se ob čaju in ročnih delih. Zberejo se spontano, brez obveznosti, enkrat tedensko.

Družabne igre – v letošnjem letu, bomo poskusili z novo dejavnostjo : družabne igre. Tu bi se družili ob kartah, dominah, spominu, reševanju križank, sestavljali puzzle in še kaj. Vabljeni !

Stalne dejavnosti:

  • Obiski članov v obeh enotah Doma Tisje in Šmelcu
  • Obiski članov ob življenjskih jubilejih nad 80 let
  • Srečanje starejših od 80 let v gostilni Kovač
  • Medgeneracijsko sodelovanje z vrtci in osnovnim šolami v različnih dejavnostih
  • Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v prostorih društva 1x tedensko, v sodelovanju z RK Litija.
  • Slovo od umrlih članov z društvenim praporom, izobešeno žalno zastavo ter objavo osmrtnice.

 

  Marjana Kolar, vodja sekcije

 

Merjenje holesterola

Sopotniki spet pomagajo starejšim do najnujnejših opravkov


Zavod Sopotniki obvešča, da z 11. majem pričenja s sprejemanjem rezervacij na telefonski številki, ki je navedena spodaj, ker se 18. maja ponovno pričenja izvajanje brezplačnih prevozov za starejše.

Prevozi se bodo izvajali  pod posebnimi pogoji, skladnimi s smernicami, ki jih priporoča NIJZ in  strokovna sodelavka s področja zdravstva, ki pozna delovni proces v organizaciji.

Prioritetno bomo izvajali prevoze k zdravnikom na zdravniške preglede. Prevozi v trgovine bodo omejeni in izvedeni pod posebnimi pogoji.

V začetnem obdobju ponovne vzpostavitve bomo vozili ob ponedeljkih, sredah in petkih. Vozili bomo po največ tri uporabnike dnevno, posamično - to pomeni, da je v vozilu največ en uporabnik. Delovni čas, znotraj katerega  bomo prevoze, v začetnem obdobju, izvajali v enoti Litija in Šmartno pri Litiji  je od 7.00 -12.00.

Vse informacije lahko dobite pri koordinatorju na številki 041 448 822.

Občina Litija se skupaj z Zavodom Sopotniki iskreno zahvaljuje lastniku podjetja Makplast d.o.o., Tomažu Mahkovcu in njegovim sodelavcem za humano gesto, ko je  brezplačno  vgradil pregrado v vozilo, s katerim s pomočjo številnih prostovoljcev, izvajamo brezplačne prevoze za starejše. S tem jim bomo omogočili dostop do osnovnih storitev z upoštevanjem vseh nujnih varnostnih  ukrepov. Pomembno je, da tudi v kriznih časih ostanemo ČLOVEK ČLOVEKU SOPOTNIK.   

(Obvestila Občine Litija) 

 

ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN

NOV IZVAJALEC POMOČI NA DOMU V OBČINI LITIJA

Starost ne sme biti ovira, temveč izziv za nov začetek in iskanje poti za aktivno in predvsem kakovostno staranje. Pri tem je starejšim v veliko pomoč storitev »pomoč družini na domu«, ki jim omogoča, da dlje časa ostanejo v domačem okolju.

V Občini Litija, od 1.1.2021 storitev izvaja Zavod za socialno oskrbo Pristan.

IZVAJALEC POMOČI NA DOMU Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI

Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki ga vodi direktor Martin Kopatin in zaposluje 150 ljudi, je z izvajanjem storitve pomoč družini na domu začel že leta 2004 ter do danes pridobil kar 14 občinskih koncesij. Poleg Občine Litija, Zavod Pristan pomoč na domu nudi še v občinah Ljubljana, Kamnik, Postojna, Ajdovščina, Vipava, Ilirska Bistrica, Velike Lašče, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer, Borovnica, Hrpelje-Kozina in Komen. Neposredno pomoč na domu nudijo prijazne in strokovno usposobljene socialne oskrbovalke. Druga pomembna dejavnost Zavoda Pristan pa je Center starejših Pristan v Vipavi, v katerem je prostora za 104 stanovalce. Pomembno je poudariti, da je kvaliteta storitve odvisna predvsem od strokovnega znanja in pristopa zaposlenih do posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Poleg zakonskih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati socialne oskrbovalke, da lahko nudijo pomoč, v Zavodu Pristan veliko pozornost namenjajo predvsem komunikaciji z uporabniki in njihovimi svojci. Uporabniki cenijo predvsem prijaznost in občutljivost socialnih oskrbovalk, ki imajo posluh za drobne malenkosti katere jim veliko pomenijo.

RAZNOLIKE OBLIKE POMOČI NA DOMU

Socialna oskrba ali pomoč na domu je socialnovarstvena storitev katere namen je predvsem zagotoviti pomoč upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznika in obsega tri sklope opravil: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – v gospodinjsko pomoč sodi prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov zajema predvsem vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom ter informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

KDO JE UPRAVIČEN DO STORITVE:

Do pomoči na domu je upravičen le tisti posameznik, ki potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz navedenih sklopov in hkrati izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:- oseba, stara nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, ni sposobna za popolnoma samostojno življenje, ali je– oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe, nesposobne za samostojno življenje, - hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. Vsak uporabnik je upravičen do največ štirih ur pomoči dnevno oz. dvajset ur tedensko.

CENOVNA DOSTOPNOST

Ena od prednosti storitve pomoč družini na domu je cenovna dostopnost, saj storitev sofinancira Občina Litija. Cena za uporabnike pomoči je enaka za vse uporabnike na področju Občine Litija. Cene storitve pomoči na domu za uporabnika znašajo isto kot do sedaj in sicer: za delo ob delovnikih (ponedeljek – sobota): 4,22 eur/uro, za delo ob nedeljah: 5,91 eur/uro, za delo ob praznikih: 6,33 eur/uro.

KAKO DO POMOČI NA DOMU?

Storitev pomoč družini na domu v Občini Litija vodi strokovna delavka, zaposlena v Zavodu Pristan, Enota Ljubljana. Vsi, ki bi želeli koristiti pomoč na domu, lahko strokovno vodjo pokličete na telefonski številki 01 547 95 79 ali 031 702 698. Uradne ure so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih inj petkih med 8:00 in 11:00, ob sredah pa od 12:00 do 16:00.Vodja pomoči na domu se bo z vami pogovorila o potrebah in željah, vas obiskala na domu ter skupaj z vami poiskala za vas najustreznejšo rešitev.

 

Občan, januar 2021

 

Program "STAREJŠI ZA STAREJŠE" v letu 2021

V februarju 2021, je koordinatorka društva gospa Marjana Sladič prenehala s prostovoljstvom v tem programu. Vso dokumentacijo je predala prostovoljki Marjani Kolar.

Vedela sem, da ta program že nekaj let deluje, vendar sem se morala seznanit z veliko informacijami. V tem projektu sodeluje devet prostovoljk iz Litije, Polšnika in Dol pri Litiji.

Prvi sestanek, ki je bil 9.3.2021, s koordinatorkami Zasavske pokrajine v letošnjem letu, je sklicala vodja, gospa Jerica Laznik iz Hrastnika. Vesele smo bile, da se po dolgem času spet vidimo in sestanek je bil zelo sproščen z veliko informacijami. Sprejele smo plan dela, ki pa je bil seveda odvisen od trajajoče situacije. V aprilu, je bil načrtovan projekt »DAN ZA SPREMEMBE«. Vsa društva v Zasavju, smo ga izvedli 17. aprila. Obiskali smo domove starejših, jim prinesli napisane lepe misli, malo sladkih dobrot in dobro voljo ob glasbi. Nekateri so tudi zaplesali na varni razdalji. Vsi stanovalci so zelo uživali in čas, ki je bil namenjen temu, je res prehitro minil.

18.5. Drugi sestanek koordinatork Zasavja.

3.6. 2021 je bilo v Hrastniku izobraževanje za nove prostovoljke in tiste, ki so želele obnoviti informacije glede programa. Prostovoljke imajo vsaka svoje območje, ki obiskujejo starejše od 69 let. Razmah med obiski se določa sproti, odvisno od potreb in želja. Ni nujno, da jih prostovoljke obiščejo na domu, lahko se dobijo na sprehodu, kavi, pomoč v trgovini ali telefonskem pogovoru in še bi lahko naštevala. Tudi obiski v domu starejših ali telefonski pogovor se upošteva kot obisk. Vse obiske se zabeleži in enkrat na 14 dni odda koordinatorki, ki jih vpisuje v poseben računalniški program, (BOPRO) ki je temu namenjen.

 24. junija sem sklicala srečanje vseh devetih prostovoljk, v prostorih DU Litija. Veliko smo si imele povedati. Bilo je veliko vprašanj in še več dobre volje in pripravljenosti za delo. V jeseni, bodo začele »na polno«, če bodo razmere to dopuščale.

30. junija in 17. avgusta, je bilo v Zagorju ob Savi Računalniško usposabljanje o uporabi aplikacije ZOOM. Kako bo to res delovalo, se bo videlo v sami praktični uporabi.

V jesenskem času, pa bomo zopet po dolgem času organizirali SREČANJE 80-LETNIKOV v gostilni Kovač. Vsak bo dobil skromen spominček, ki ga bodo izdelale naše prostovoljke v ustvarjalnih delavnicah.

Zadnji vikend (26.8.) v avgustu, smo imele prostovoljke Zasavske regije srečanje na Podkumu pri »Čop«. Po uvodnih besedah gospe Jerice Laznik, je sledil piknik z živo glasbo. Bilo je lepo, kot je lepo biti prostovoljec. Vljudno vabljeni v naše vrste.

16.9. 2021, pa imamo izobraževanje vseh prostovoljk in koordinatorjev pri ROZI na Libergi, ki ga organizira Zasavska pokrajinska zveza. Tu smo udeleženi prostovoljci: Litija(Polšnik, Dole pri Litiji), Gabrovka in Šmartno pri Litiji. Trenutno število prostovoljk, ki obiskujejo starejše je 8: 4- Litija, 1 – Polšnik, 3 – Dole pri Litiji.

 

Marjana Kolar, koordinatorka projekta DU Litija

September 2021

 

 

 

 

SREČANJE PROSTOVOLJK ZASAVJA

V četrtek, 26. 8. 2021, je Zasavska pokrajinska zveza upokojencev, s pokrajinsko koordinatorko Zasavja, gospo Jerico Laznik, organizirala srečanje prostovoljk Zasavja, ki delujejo v projektu »STAREJŠI ZA STAREJŠE«.Poleg koordinatorjev projekta, so bili povabljeni tudi predsedniki društev upokojencev Litija, Gabrovka, Šmartno pri Litiji, Zagorja, Trbovelj in Hrastnika. Lokacija je bila čudovita – GOSTILNA PR ČOP na Podkumu.
Zbrali smo se ob 10. uri. Za dobrodošlico so nas postregli z aperitivi, kavo in dvema pogačama. Takoj se je videlo, da bo vzdušje enkratno, saj smo vsi potrebovali druženje, klepet in izmenjavo izkušenj na terenu. Večina prostovoljk je bila v takšni druščini prvič, a so hitro navezale prisrčen stik.
Ker je bila predsednica Jerica Laznik odsotna, je vodenje prevzela njena namestnica Nade Pintar iz Šmartnega pri Litiji. V uvodnem nagovoru nas je pozdravila in se prostovoljcem zahvalila za nesebično in srčno delo, predvsem v času pandemije, saj so s svojim poslanstvom kljub težkim razmeram nadaljevali in pomagali uporabnikom skozi celo leto. Poudarila je, naj svojo srčnost, izkušnje in dobra dela še naprej delijo med starejše, predvsem tiste, ki so osamljeni in pomoči potrebni. Po njenem nagovoru, je dala besedo vsem predsednikom društev. Besedo sta dobili tudi vodja projekta »Starejši za starejše« na ZDUS-u, gospa Rožca Šonc in nekdanja pokrajinska koordinatorka Zasavja Marjana Bajda .
Ko je bil uradni del zaključen, smo naredili skupinsko sliko s predsedniki in nato še z koordinatorji. Naše srečanje je popestril ansambel Zimzelen. Skupna pesem in ples sta pripomogla k enkratnemu vzdušju in seveda tudi kosilo kuharskega mojstra Lojzeta Čopa
Po kosilu, pa smo imeli ogled starih objektov, katere je Lojzetova mama, gospa Ija Čop, prav iznajdljivo in unikatno preuredila. Na šaljiv način, nam je povedala, kako se je prenove lotila in kakšne zapreke je doživljala. Stara gostilna služi spominom na zgodovino. V njej so zanimivi artikli iz preteklosti in obilo nagačenih živali na stenah. Kozolec, kjer so včasih sedeli gostje, je preurejen v »poročno dvorano«. Svinjski skedenj je preurejen v kopalnico s tušem in wc-jem, umivalnikom in prostorom za počitek. V prostor, kjer so včasih shranjali mrvo, je nameščenih 7 različnih »lojtrskih« voz in prav vsak je preurejen v posteljo. Na podstrehi tega objekta pa je dodala več kot 10 skupnih ležišč. Vsi smo se čudili njeni iznajdljivosti. Tudi manjši bazen, narejen iz starega osebnega avtomobila, je na travniku.
Vsi presenečeni nad videnim, smo se vrnili v večnamenski prostor, kjer nas je čakala sladica in znova glasba, ples in zabava.
Hvala pokrajinski zvezi za zelo uspelo druženje v upanju, da se kmalu spet srečamo.
                                                                                                           

 Marjana Kolar – koordinatorka SZS

 

 

Starejši za starejše

Merjenje holesterola

ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN - NOV IZVAJALEC POMOČI NA DOMU V OBČINI LITIJA

Starost ne sme biti ovira, temveč izziv za nov začetek in iskanje poti za aktivno in predvsem kakovostno staranje. Pri tem je starejšim v veliko pomoč storitev »pomoč družini na domu«, ki jim omogoča, da dlje časa ostanejo v domačem okolju.

V Občini Litija, od 1.1.2021 storitev izvaja Zavod za socialno oskrbo Pristan.

IZVAJALEC POMOČI NA DOMU Z DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI

Zavod za socialno oskrbo Pristan, ki ga vodi direktor Martin Kopatin in zaposluje 150 ljudi, je z izvajanjem storitve pomoč družini na domu začel že leta 2004 ter do danes pridobil kar 14 občinskih koncesij. Poleg Občine Litija, Zavod Pristan pomoč na domu nudi še v občinah Ljubljana, Kamnik, Postojna, Ajdovščina, Vipava, Ilirska Bistrica, Velike Lašče, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer, Borovnica, Hrpelje-Kozina in Komen. Neposredno pomoč na domu nudijo prijazne in strokovno usposobljene socialne oskrbovalke. Druga pomembna dejavnost Zavoda Pristan pa je Center starejših Pristan v Vipavi, v katerem je prostora za 104 stanovalce. Pomembno je poudariti, da je kvaliteta storitve odvisna predvsem od strokovnega znanja in pristopa zaposlenih do posameznikov, ki potrebujejo pomoč. Poleg zakonskih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati socialne oskrbovalke, da lahko nudijo pomoč, v Zavodu Pristan veliko pozornost namenjajo predvsem komunikaciji z uporabniki in njihovimi svojci. Uporabniki cenijo predvsem prijaznost in občutljivost socialnih oskrbovalk, ki imajo posluh za drobne malenkosti katere jim veliko pomenijo.

RAZNOLIKE OBLIKE POMOČI NA DOMU

Socialna oskrba ali pomoč na domu je socialnovarstvena storitev katere namen je predvsem zagotoviti pomoč upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznika in obsega tri sklope opravil: – pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; – v gospodinjsko pomoč sodi prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; – pomoč pri ohranjanju socialnih stikov zajema predvsem vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s sorodstvom ter informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

KDO JE UPRAVIČEN DO STORITVE:

Do pomoči na domu je upravičen le tisti posameznik, ki potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz navedenih sklopov in hkrati izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:- oseba, stara nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, ni sposobna za popolnoma samostojno življenje, ali je– oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe, nesposobne za samostojno življenje, - hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. Vsak uporabnik je upravičen do največ štirih ur pomoči dnevno oz. dvajset ur tedensko.

CENOVNA DOSTOPNOST

Ena od prednosti storitve pomoč družini na domu je cenovna dostopnost, saj storitev sofinancira Občina Litija. Cena za uporabnike pomoči je enaka za vse uporabnike na področju Občine Litija. Cene storitve pomoči na domu za uporabnika znašajo isto kot do sedaj in sicer: za delo ob delovnikih (ponedeljek – sobota): 4,22 eur/uro, za delo ob nedeljah: 5,91 eur/uro, za delo ob praznikih: 6,33 eur/uro.

KAKO DO POMOČI NA DOMU?

Storitev pomoč družini na domu v Občini Litija vodi strokovna delavka, zaposlena v Zavodu Pristan, Enota Ljubljana. Vsi, ki bi želeli koristiti pomoč na domu, lahko strokovno vodjo pokličete na telefonski številki 01 547 95 79 ali 031 702 698. Uradne ure so ob ponedeljkih, torkih, četrtkih inj petkih med 8:00 in 11:00, ob sredah pa od 12:00 do 16:00.Vodja pomoči na domu se bo z vami pogovorila o potrebah in željah, vas obiskala na domu ter skupaj z vami poiskala za vas najustreznejšo rešitev.

 

Občan, januar 2021

 

DAN ZA SPREMEMBE – PREMAGAJMO OSAMLJENOST

Na sestanku pokrajinske koordinacije programa Starejši za starejše Zasavske regije, katerega je sklicala Jerica Laznik in je potekal v Mladinskem centru v Hrastniku  9.3.2021, smo se koordinatorji tudi letos odločili, da se vključimo v akcijo, ki jo že 12. leto organizira Slovenska filantropija. 
Dan za spremembe je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti. V akcijo so vključene občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Litija in Šmartno pri Litiji.

Moto letošnjega dneva za spremembe je bil PREMAGAJMO OSAMLJENOST. Odločili smo se, da ta dan namenimo stanovalcem domov za starejše v Zasavju. Menimo, da je leto, ki je za nami, prineslo v naša življenja ogromno sprememb in okrnilo stike ter v osamljenost in negotovost pahnilo veliko, predvsem starejših ljudi.

S koordinatorkami iz Litije in Šmartnega pri Litiji, smo se dogovorile, da v ta namen napišemo lepe misli, katere namestimo na plakat in jih malo okrasimo. V pomoč so nam bile vodje delavnic, ki so to delo z veseljem sprejele. Poleg tega smo nabavile tudi malo spomladanskega cvetja in sladkih dobrot.

Litijske in šmarske koordinatorke smo se dogovorile za izvedbo akcije 17.3. 2021. V dom Tisje v Črni potok smo prišle s prostovoljci v skladu z zahtevami NIJZ-ja ob 10. uri. Akcijo smo izvedli pred domom, kamor so pripeljali stanovalce. Da je bilo še bolj veselo, smo imeli s seboj harmonikarja Dušana in kitarista Petra. Po uvodnem pozdravu predsednice društva upokojencev Litija Irene Kramar, je vse skupaj pozdravila tudi koordinatorka Helena Perko iz Gabrovke. V svojem nagovoru jim je sporočila, kakšen je namen obiska. Osebju doma smo izročili lepe misli in darilca. Stanovalci so zelo uživali ob glasbi in komaj čakali, da lahko zapojejo.

Ob 10.45 pa smo se odpravili še v Dom Tisje v Litijo. Tu smo bili dogovorjeni ob 11. uri. Tudi tu sta stanovalce pozdravili gospa Irena in Helena, nato pa še delovna terapevtka gospa Klavdija Zupančič. Na njihovih obrazih je bilo videti veliko sreče in zadovoljstva. Tudi v tej enoti smo peli. Vzdušje je naraščalo in ob glasbi se je zaplesalo, seveda na varni razdalji.Tudi njim smo predali napisane misli in sladke dobrote.

Ko je bil čas kosila, smo zaključili, kar oskrbovancem ni bilo najbolj všeč. Radi bi še ostali in se imeli lepo.

Spoštovani prostovoljci – hvala za sodelovanje. Drugo leto bomo obisk ponovili in dogodku namenili več časa, saj so stanovalci obeh domov s svojim sodelovanjem in dobro voljo pokazali, da so nas veseli in da nas potrebujejo.

Koordinatorka za Litijo

Marjana Kolar

 

 

 

 

 

 

 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe