Športna sekcija

» Zdrav duh v zdravem telesu « so mnogi že večkrat zapisali. V DU Litija pa deluje športna sekcija, ki konkretno uveljavlja to misel. Potrebno je veliko časa in še več dobre volje, da je športno- rekreativna dejavnost tako dobro organizirana, kot je v našem društvu.
Našim članom nudimo pestro ponudbo športnih dejavnosti. Lahko bi rekli, da je za vsakogar nekaj in to dobesedno, saj imamo na razpolago kar 10 različnih zvrsti: za ženske, moške, starejše in mlajše.
Leto 2012 je bilo za naše društvo zelo uspešno. Kot zmagovalne ekipe v Zasavski pokrajinski zvezi upokojencev, smo se udeležili državnih športnih iger upokojencev v balinanju in kegljanju za ženske. Zelo uspešni smo bili tudi v Zvezi upokojencev občine Litija in Šmartno.

Prihaja leto 2013. Ponovno bomo aktivni v obeh zvezah. Imeli bomo tudi tradicionalno srečanje z DU Tabor Maribor v Mariboru. V komisiji za šport in rekreacijo na ZDUS želijo pospešiti množično rekreacijo. Potrudili se bomo, v kolikor bodo dopuščala finančna sredstva, da te ideje uresničimo. V letu 2012 se je po posameznih pokrajinah zelo uveljavilo tekmovanje v kegljanju s kroglo na vrvici (rusko kegljanje), ki bo v letu 2013 kot nova športna panoga tudi na državnem prvenstvu upokojencev Slovenije. To je šport za vse starostne skupine.

Naj vas spomnim na možnosti, da se lahko aktivno vključite v posamezne športne panoge za ženske in moške ekipe : balinanje, kegljanje, streljanje z zračno puško, kegljanje s kroglo na vrvici (rusko kegljanje), pikado, pohodništvo, ribolov, balinčkanje in šah.

Zaključujem z željo, da bi imeli v vsaki športni panogi aktivnih toliko članov, da bi lahko organizirali izbirno tekmovanje in bi najuspešnejši člani tekmovali v vseh navedenih tekmovanjih. Pridružite se nam pri posameznih športnih aktivnostih.

DUŠAN JOVANOVIČ, vodja sekcije
 

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe