Srečanje starejših članov

Društvo upokojencev Litija nadaljuje dolgoletno tradicijo, da vsako leto povabi člane, starejše od 80 let, na letno srečanje. Letošnje srečanje je bilo 22. oktobra v gostilni Kovač. Udeležilo se ga je okoli 60 članov.

Srečanja sta se udeležila tudi župan in podžupanja Lilijana Lovše.

Najprej je s pozdravnim nagovorom udeležence pozdravila predsednica Društva Irena Kramar. Zahvalila se je vsem, ki so že vrsto let naši člani, zato je prav, da se j vsaj enkrat na leto srečamo in se pogovorimo in poveselimo z vami. Da ohranite povezanost z društvom in da se srečate tudi stari znanci, mnogi med vami se enkrat na leto srečate prav tukaj.

Navzoče je seznanila z dejavnostjo društva v letošnjem letu, ko smo na zboru članov izvolili novo vodstvo za naslednja štiri leta, za predsednico ponovno izvolili Ireno Kramar in za podpredsednico Vido Vukovič, za tajnico društva Mileno Urbič ter nove člane UO, za vodenje športne sekcije Boruta Eltrina, za izletniško sekcijo Ivana Simoniča.

Uspešno smo Izvedli slavnostno akademijo, v počastitev 70. letnice DU Litija, ki je bila predvidena v lanskem letu, v avli Občine pa pripravili razstavo naših dejavnosti v zadnjih desetih letih.

Navedla je tudi aktivnosti sekcij in komisij društva, ustvarjalnih delavnic, medgeneracijsko sodelovanje s šolo in domom starejših članov v Litiji in Črnem potoku.

Izvajali smo ZDUS-ov projekt »Starejši za starejše« in se s starejšimi občani pogovarjali o njihovih življenjskih razmerah, jim tudi pomagali in jim krajšali čas. Srečali smo se na prijateljskem obisku v DU Maribor Tabor. Izvajamo tečaj za uporabo pametnega telefona, ki še poteka in se ga lahko udeležite. Sodelovali smo na Festivalu ZDUS za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani in medgeneracijske skupnosti v Litiji. Dolgoletnima članoma Anici in Jožetu Kimovcu smo ob 90.letnici v SVC priredili kulturni program za njunih 90 let in se jima zavalili za dolgoletno pomoč društvu. Obiskali smo 100. letnico gospo Marijo Hribar. Razdelili smo pakete Rdečega križa. Tudi na šolarje nismo pozabili, saj smo jih prve tri dni novega šolskega leta pospremili v šolo.

Že v začetku leta so se naše ustvarjalne delavnice trudile z izdelovanjem čestitk za okrogle obletnice in najstarejše člane. Potekalo je tudi medgeneracijsko sodelovanje s predšolsko in šolsko mladino, ter izdelava daril za vas drage članice in člani.

Sodelovali smo tudi na športnih igrah v Zasavski pokrajinski zvezi in sicer v kegljanju, balinanju, ribolovu, pikadu in streljanju, osvojili smo tri prva mesta in se tako uvrstili na državno prvenstvo.

Pohodniško planinska in izletniška sekcija sta po programu organizirali zanimive pohode in izlete, kar je popestrilo program društva.

Predsednica Irena Kramar je nagovor zaključila s temi mislimi:
Želim vam še veliko zdravih let, Imejmo se radi in ne pozabimo, da je najlepše darilo nasmeh, je lepa in prijazna beseda, beseda optimizma in spodbude. V jeseni življenja nam druženje pomaga premagovati osamljenost in popestritev življenja.

Še naprej se bomo trudili za vas, da bomo lažje in lepše skupaj preživljali jesen življenja.

Drage članice in člani društva, hvala, ker ste se udeležili današnjega srečanja in tako vzdržujemo medsebojne stike.

Nato je za uvodno razvedrilo na srečanju je poskrbela plesna skupina Bizonke, ki je z zanimivim programom razveselila udeležence srečanja in jih nato prepustila kosilu in medsebojnim pogovorom.

Navzoče je pozdravil tudi župan Franci Rokavec. Pohvalil je uspešno delo društva in se zahvalil vodstvu društva za sodelovanje v preteklem obdobju pri projektih občine za starejše občane. Tako pri gradnji doma starejših v Šmelcu, in za družabne dogodke v obeh zavodih, uvedbi prevozov za starejše z vozili Sopotnika, ter spodbujanju ostalih aktivnosti občine v korist starejšim. Omenil je, da letos zaključuje mandat župana in ga je pripravljen opravljati tudi v naslednjem mandatu.

Zapisala: Martina Kralj

Fotografije: Brigita Ulčar

 

DU Litija

Naslov:
Jerebova ulica 3,
1270 Litija

Telefoni:
08 381 81 63
040 983 988

E-mail:
info@dulitija.si

TRR: SI56 6100 0000 9412 063 pri Delavski hranilnici
Število ogledov:
2330599

© 2010-2023 Društvo upokojencev Litija | Ureja Iva Slabe, oblikovanje in postavitev Adi Slabe